Samling

20120913 09:27:13
Dagsordenspunkter og behandlingsdato

Landstingets Bureau

 

Titler på dagsordenspunkter til FM 2003

 

 

J.nr. 01.25.01/03FM-LABU-00002

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:

 

Forslagstitel

Punkt 1.

Beh. 4/3

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 2.

 

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 3.

Beh. 4/3

Fastsættelse af tidspunkt for Efterårssamling 2003.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 4.

 

1. beh. 11/3

2. beh. 8/4

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 1/2001 om dokumentation af de vestnordiske landes gamle fangsttraditio­ner.

(Delegationsformand)

Punkt 5.

 

1. beh. 11/3

2. beh. 8/4

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 2/2001 om afholdelse af en international konference om bæredygtig udnyt­telse af levende ressourcer.

(Delegationsformand)

Punkt 6.

 

1. beh. 11/3

2. beh. 8/4

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 3/2001 om nedsættelse af et samarbejdsudvalg vedr. udnyttelse af naturres­sourcer.

(Delegationsformand)

Punkt 7.

1. beh. 7/3

2. beh. 2/4

3. beh. 8/4

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

(Landsstyreformanden)

Punkt 8.

1. beh. 8/4

2. beh. 2/4

3. beh. 8/4

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

(Landsstyreformanden)

Punkt 9.

1. beh. 7/3

2. beh. 2/4

3. beh. 9/4

Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Den Internationale Straffedomstol.

(Landsstyreformanden)

Punkt 10.

1. beh.

2. beh. 2/4

Beslutningsforslag om Landstingets principielle tilslutning til ajourføring af den familieret­lige lovgivning i Grønland.

(Landsstyreformanden)

Punkt 11.

1. beh. 13/3

2. beh. 2/4

3. beh.

Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

(Landsstyreformanden)

Punkt 12.

Beh. 11/3

Beh. 12/3

Udenrigspolitisk redegørelse.

(Landsstyreformanden)

Punkt 13.

Beh. 9/4

Redegørelse om missilskjoldet.

(Landsstyreformanden)

Punkt 14.

1. beh. 4/3

2. beh. 2/4

3. beh. 10/4

Forslag til landstingsfinanslov 2003.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 15.

1. beh. 11/3

2. beh. 4/4

3. beh. 9/4

Forslag til landstingstillægsbevillingslov for 2002.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 16.

1. beh. 10/4

2. beh. EM 2003

Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab 2002.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 17.

Beh. 12/3

Politisk Økonomisk redegørelse 2003.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 18.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

Forslag til landstingsbeslutning om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2004.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 19.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

3. beh. 9/4

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 20.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

3. beh. 9/4

Forslag til landstingslov om ligestilling af mænd og kvinder.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

Punkt 21.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

3. beh. 9/4

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

Punkt 22.

1. beh. 7/3

2. beh. 2/4

Forslag til landstingsbeslutning om ikrafttrædelse og revision af Lov om Ædle Metaller.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

Punkt 23.

1. beh.

2. beh. 2/4

Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om produktansvar.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

Punkt 24.

 

1. beh.

2. beh. 2/4

Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets ikraftsættelse for Grønland af:

Lov om aktieselskaber (opdatering pr. 9. januar 2002)

Lov om anpartsselskaber (opdatering pr. 9. januar 2002)

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (opdatering pr. 9. januar 2002)

Lov om erhvervsdrivende fonde (opdatering pr. 14. december 2001), og

Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskabet m.v. (årsregnskabslo­ven)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

Punkt 25.

1. beh. 13/3

2. beh. 31/3

3. beh. 9/4

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri- og Fangst og Landbrug)

Punkt 26.  

1. beh. 5/3

2. beh. 4/4

3. beh. 10/4

Forslag til landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed)

Punkt 27.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

3. beh. 10/4

Forslag til landstingsforordning om offentlig pension.

(Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed)

Punkt 28.  

1. beh. 10/3

2. beh.

3. beh.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed)

Punkt 29.

Beh. 10/4

Redegørelse for Anlægs- og Renoveringsfonden.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 30.

1. beh. 26/3

2. beh. 26/3

3. beh. 2/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 31.

1. beh. 5/3

2. beh. 26/3

3. beh. 2/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 32.

1. beh. 26/3

2. beh. 26/3

3. beh. 2/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til bolig­byggeri.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 33.

1. beh.

2. beh. 4/4

3. beh. 8/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 34.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

3. beh. 9/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 35.

1. beh. 10/3

2. beh. 4/4

3. beh. 9/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 36.

 

1. beh. 4/3

2. beh. 4/3

Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001 og indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 37.

 

1. beh.

2. beh. 31/3

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 38.

 

1. beh. 31/3

2. beh. 31/3

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af ' 2 i lov nr. 277 af 8. maj 2002 om sikkerhed til søs.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 39.

 

1. beh. 31/3

2. beh. 31/3

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af ændring af søloven.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

Punkt 40.

1. beh. 5/3

2. beh. 26/3

3. beh. 2/4

Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 41.

1. beh. 5/3

2. beh. 26/3

3. beh. 2/4

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen. (hjemmelsbestemmelser)

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Punkt 42.

 

1. beh. 4/4

2. beh. 10/4

Forslag til landstingsbeslutning til Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre.

(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Punkt 43.

 

1. beh. 17/3

2. beh.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret til opfølgning på Selvstyrekommissio­nens principbetænkning pålægges at arbejde for en folkeafstemning i Grønland i overens­stemmelse med FN-resolution 1541 (XV), som Danmark har retificeret. Ved folkeafstem­ningen afklares, hvorvidt den grønlandske befolkning ønsker at Grønland opnår statssta­tus, fri partneskab med Danmark eller opretholdelse af hjemmestyreordningen.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 44.

 

1. beh. 17/3

2. beh.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Grønlands Hjemmestyre efter behov kan tilvejebringe kapital gennem Hjemmstyreobligationer.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 45.

 

1. beh. 19/3

2. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, således at afgiften for snescootere halveres for erhvevsbrugere.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 46.

 

(Trukket tilbage)

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at man i landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, i kapitel fem giver mulighed for anvendelse af Siku Block-mursten.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 47.

 

1. beh. 21/3

2. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbej­de med vore stammefrænder.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 48.

 

1. beh. 17/3

2. beh. 10/4

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at tage initiativ til, i forbindelse med de fremtidige forhandlinger af servicekontrakten med Grønlandsfly (nu Air Greenland), at få indarbejdet en klausul om, at flyenes ledige sædekapacitet tilbydes til en særdeles fordelagtig pris til passagererne, når særlige betingelser er tilveje­bragt. Formålet er todelt, dels at få udnyttet flyenes ledige flykapacitet, og dels at flere grønlændere skal få mulighed for at rejse rundt i Grønland.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 49.

 

1. beh. 21/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag, så brandmændenes uddannelsesniveau kan leve op til lovkravet. Ifølge en redegørelse er der her og nu behov for et beløb svarende til 8 mio. kr. Derudover skal der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene til formålet. Af hensyn til landets økonomi bør det ske over en periode på tre år.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 50.

 

1. beh. 21/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af ' 2 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001, således at partierne vil komme til at modtage et todelt tilskud. Det ene tilskud skal være et grundtilskud på 360.000 kr., så der bliver mulighed for at ansætte en partisekretær, samt et bolignummer til at huse vedkommende. Det andet tilskud er det nuværende tilskud på 100.000 kr. pr. medlem, som skal reduceres til 75.000 kr.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 51.

 

1. beh. 21/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af ' 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 således, at alle opstillingsberettigede partier op til et valg skal modtage et grundtilskud på 200.000 kr. samt 50 kr. pr. stemme fra sidste valg. For de nye partiers vedkommende skal deres indsamlede underskrifter tælle med som "normale" stemmer ¿ dog maksimalt de antal underskrifter, der kræves for et parti for at blive opstillingsberettigede. Hver enkeltkandi­dat skal modtage 25.000 kr. i valgkampstøtte.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 52.

 

1. beh. 26/3

2. beh.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en fond til hjælp for erhvervsfiskere og fangere på Finansloven for 2003 og i overslagsåre­ne.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 53.

 

1. beh. 17/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge anlæggelse af en ny kaj i Kangaatsiaq optaget på Finansloven for 2004.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 54.

 

1. beh. 17/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at ansvaret for vedligeholdelsen af kirkerne overdrages til kommunerne.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 55.

 

1. beh. 17/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge opførelse af en ny kirke i Kangaatsiaq by optaget på Finansloven for 2004.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 56.

 

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er Landsstyret nået i deres  vurdering af effekten af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger?

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Punkt 57.

 

1. beh. 19/3

2. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret at arbejde for at præster i byerne Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Paamiut, Narsaq, Nanortalik samt Ittoqqortoormiit får tildelt tilskud til el og opvarmning af præstebolig med tilhørende præstekontor.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Punkt 58.

 

1. beh. 19/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser, således at der kan udbetales uddannelsestilskud til samtlige folkeskoleelever i de ældste klasser med virkning fra skoleåret 2004/2005.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Punkt 59.

 

(Trukket tilbage)

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge færdiggørelse af børneinstitutionen i Attu optaget på Finansloven for 2004.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 60.

 

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan kan det sikres, at anlægsopgaver, der finansieres af Hjemmestyret, bevilges på et realistisk grundlag?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 61.

 

1. beh. 17/3

2. beh.

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Grønland får fuld ejendomsret til den grønlandske undergrund.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 62.

 

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at søge et kapitalindskud til finansi ering af en udvidelse af Nuka A/S's frysekapacitet optaget på Finansloven for 2004?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 63.

 

1. beh. 21/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge etablering af en ny sundhedsstation i Niaqornaarsuk optaget på Finansloven for 2004.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Punkt 64.

 

Beh. 6/3

Forslag til forespørgselsdebat om etablering af et lukket fængsel i Grønland.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 65.

 

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at udvide havnekapaciteten i Sisimiut, så den matcher det nuværende og fremtidige behov.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Punkt 66.

 

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at opføre et vandkraftværk i Sisimiut. Hvis ja, hvornår kan det så forventes opført.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Punkt 67.

 

Beh. 13/3

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at etablere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Punkt 68.

 

Beh. 13/3

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at ændre lukkeloven for værtshuse og diskoteker på en sådan måde, så de har mulighed for at have åbent eksempelvis til klokken 05:00.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Punkt 69.

1. beh. 21/3

2. beh.

Forslag til landstingsbeslutning om at arbejde for indførelsen af identitetskort for alle fastboende i Grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 70.

 

Beh. 20/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at foretage en boligtælling i Grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 71.

 

Beh. 20/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for implementering af hensigtserklæringen mellem Grønlands Hjemmestyre og Nunavut Territoriale Regering.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 72.  

1. beh. 21/3

2. beh.

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en oprydning af den nedlagte kulmineby Qullissat.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 73.

 

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret agter at gøre for at sikre genetablering af flyforbindelsen til Nordamerika?

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 74.

 

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret om undersøgelsen af datakommunikationsnetværket i Hjem­mestyrets Danmarkskontor kort efter nytår.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 75.

(Trukket tilbage)

Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Punkt 76.

 

Beh. 3/4

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering og tilpasning af Hjemmestyrets admini­stration.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 77.

 

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret om, hvilket tiltag Landsstyret agter at gøre ved omsorgssvigtede børn og unge.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 78.

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret om revalidering.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 79.

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret om forslag til lov om psykologer.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 80.

Beh. 6/3

Spørgsmål til Landsstyret om arbejdsforholdene i den sociale sektor.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 81.

 

Beh. 24/3

Forslag til forespørgselsdebat om genfordeling af byrde- og opgavefordelingen mellem Grønlands Hjemmestyre, kommunerne og bygdebestyrelserne med henblik på en mere fleksibel og billigere ordning.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 82.

 

Beh. 27/3

Forslag til forespørgselsdebat om de fremtidige regler og visioner for pensionordninger i Grønland.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Punkt 83.

 

1. beh. 19/3

2. beh. 10/4

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålæggges at arbejde for, at den digitale radiokæde adskilles fra Tele Greenland A/S i et separat selskab, for dermed at skabe større dynamik indenfor IT- og Telekommunikationsbranchen.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Punkt 84.

 

Beh. 8/4

Forslag til forespørgselsdebat om revision og opdatering af Landsstyrets Strukturpolitiske handlingsplan.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Punkt 85.

 

1. beh. 28/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at udarbejde forslag om at etablere en fiskerifond, der skal gælde for fem år.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 86.

 

(Trukket tilbage)

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret om at Grønlands Hjemmestyre opkøber 1 million Sikublockmursten, uden at der er tale om, at der ydes et direkte tilskud til Sikublockprojektet.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Punkt 87.

 

Beh. 13/3

Forslag til forespørselsdebat vedrørende politiske ansættelser i Hjemmestyret.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Punkt 88.

 

Beh. 13/3

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag man har tænkt sig at igangsætte for nedenstående gruppe af unge personer, så de kan fortsætte med at få professionel hjælp - også efter deres 14. år.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Punkt 89.

 

1. beh. 28/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremme en lovgivning om almene med-ejerboliger. Forslaget sigter på at skabe hjemmel til et bredere udbud af boliger i det grønlandske boligmarked, som kan være mere attraktive for lavindkomstfami­lier som ikke har råd til hverken en ejerbolig eller andelsbolig.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 90.

 

1. beh. 7/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge ændringsforslag til ' 5 i Landstingslov om landstinget og landsstyret, hvorefter landsstyret - uden at ville gøre brug af muligheden for at udskrive nyvalg - kan forpligte Landstinget til at udpege et nyt landsstyre. Set i lyset af den udvikling der hidtil har fundet sted i forholdet mellem Landsting og landsstyret, ønskes herudover truffet beslutning om, at Landstingets for­mandskab og Lovudvalg i et samarbejde med landsstyret igangsætter overvejelser over yderligere ændringer af landstingsloven.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 91.

 

Beh. 3/4

Spørgsmål til Landsstyret: Kan en elevs bedstemor eller bedstefar indvælges i skole bestyrelsen?

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 92.

 

1. beh. 19/3

2. beh.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativer til, at der skabes et fælleskoordineret efteruddannelses- og kursustilbud for lønmodtagere og folk der rammes af ledighed.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 93.

 

Beh. 3/4

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status på Erhvervsfremme- Strategi- og handlings­plan 2002-2004- Landsstyrets Sekretariat-juni 2002"- indsatsområdet Fremskaffelse af risikovillig, tålmodig kapital og hvordan er de konkretiseret?

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 94.

 

Beh. 9/4

Forslag til forespørgselsdebat om Grønlands relationer til Danmark og udlandet i forhold til sikkerhedspolitik, og i forhold til amerikanernes henvendelse om benyttelsen af Thu­le¿radaren med henblik på opgradering af denne i forbindelse med missilskjoldsplanerne.

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

Punkt 95.

1. beh. 31/3

2. beh. EM 2003

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres et Grønlandsk Nationalteater.

(Landstingsmedlem Henriette Rasmussen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 96.

 

Beh. 3/4

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes man kan benytte den arbejdskraft, som er fyldt 63 år.

(Landstingsmedlem Henriette Rasmussen, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 97.

 

Beh. 3/4

Hvilke tiltag agter Landsstyret at igangsætte for produktion af røget sælkød?

Hvad er status på arbejdet med evt. anvendelse af sælspæk til medinalfremstilling? 

Hvilke tiltag agter Landsstyret at igangsætte for produktion af røget hvalkød?

Hvordan kan der følges op på det  forsøgsfiskeri efter søpindsvin, der for nogle år siden blev gennemført i Sisimiutområdet?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 98.

 

1. beh. 24/3

2. beh. EM2003

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der i bloktil skudsaftalen med kommunerne indføres mulighed for, at kommunerne kan få midler til byggeri for en femårig periode.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 99.

 

1. beh. 21/3

2. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at initiativ til, at der etableres et uddannelsesforløb for unge som ønsker, at ernære sig ved fiskeri og fangst.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 100.

 

1. beh. 24/3

2. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ansætte en landsdækken­de ældrekonsulent i centraladministrationen.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Punkt 101.

 

1. beh. 28/3

2. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension således, at ældrepensionen forhøjes med mindst 1000,- kr. pr. måned samt at ældrepensionen for fremtiden bliver pristalsreguleret.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Punkt 102.

 

1. beh. 13/3

2. beh. EM2003

3. beh. EM2003

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at det bliver muligt for fiskere i Upernavik området at modtage ESU-finansiering til anskaffelse af joller og snescootere.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Punkt 103.

 

Beh. 13/3

Spørgsmål til Landsstyret om hvorvidt Landsstyret gennem serviceaftale med Pilersuisoq A/S kan stille krav om, at al regnskabsmateriale fra bygderne i Upernavikområdet bliver udarbejdet i Upernavik by.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, siumut)

Punkt 104.

 

(Trukket tilbage)

Forslag til landstingsbeslutning om nøje analyse af uddannelsesbehovet i vort land med henblik på at sikre prioritering af uddannelser, der er brug for i Grønland.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Punkt 105.

 

Beh. 27/3

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende overskud fra tipsmidler til puljefordeling.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Punkt 106.

 

Beh. 27/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for projektet med etablering af regionssygehuse i Nord-, Midt- og Sydgrønland?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 107.

 

Beh. 27/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag agter Landsstyret at iværksætte med hensyn til det stigende antal af psykisk syge unge?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 108.

 

Beh. 27/3

Spørgsmål til Landsstyret: Er det korrekt, at ældre, handicappede og førtidspensionister får nedsat deres månedlige pension, såfremt de har oppebåret en ikke skattepligtig indtægt ud over deres månedlige pension eller er det muligt at bibeholde pensionen uden reduktion, selv om man har haft en ikke skattepligtig indkomst, der for en enlig udgør 28.000 kr. samt 42.000 kr. for par?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 109.

 

Beh. 4/4

Forslag til forespørgselsdebat om tilskuddene til "Krisecentre", der de senere år desværre er dalende.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 110.

 

1. beh. 19/3

2. beh. 10/4

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage en undersøgelse af ældres, handicappedes og førtidspensionisters husleje med henblik på en revision heraf.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 111.

 

Beh. 8/4

Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved at flytte nogle af de hjemmestyredrevne virksomheder fra Nuuk til mindre byer med faldende indbyggertal, hvor der ikke er boligmangel.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 112.

 

Beh. 24/3

Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved i samarbejde med KANUKOKA at over føre kompetencen vedr. anlægsopgaverne til kommunerne, således at anlægsområdet rationaliseres og byggeriet udføres hurtigere i forhold til i dag og uden for store forsinkel­ser.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 113.

 

Beh. 27/3

Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for at tilbyde forældre til stærkt handicappe­de børn, at den ene forælder mod fuld betaling kan forestå pasningen barnet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 114.

 

Beh. 27/3

Forslag til forespørgselsdebat om forlængelse af de rentable landingsbaner for fastvingede fly til gavn for turismen og Grønlands økonomi.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 115.

 

Beh. 27/3

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for yderligere forbedring af forældres adgang til barselsorlov.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 116.

 

Beh. 27/3

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for gennem bloktilskuddene til kommunerne at foretage en regulering, såfremt en given lovgivning medfører øgede udgifter.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 117.

 

Beh. 27/3

Forslag til forespørgselsdebat om de stærkt kritisable forhold, der er for menigheden i Grønland.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 118.

 

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret: Anmodning om redegørelse vedrørende planerne for den videre udvikling af de lukkede produktionsanlæg ved Upernavik.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Punkt 119.

 

Beh. 27/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for Landsstyrets initiativer til en åbning af lomviejagten ved Upernavik om foråret?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Punkt 120.

 

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret: Anmodning om redegørelse for Landsstyret initiativer til løsning af bygdebeflyvningen.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Punkt 121.

 

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende erstatningssagen til jollefiskere, der har købt Q-23 både.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Punkt 122.

 

Beh. 20/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for planerne om etablering af et vandkraftværk ved Paakitsoq, nord for Ilulissat?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 123.

1. beh. 24/3

2. beh. EM2003

3. beh. EM2003

Forslag til landstingslov om vederlag og pension m.v. til medlemmer af Landsting og Landsstyre.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 124.

1. beh. 7/3

2. beh. 2/4

3. beh. 8/4

Forslag om ændring af Landstingets Forretningsorden.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 125.

Beh. 2/4 

Ombudsmandens beretning 2001.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 126.

Beh.

Valg af medlemmer og suppleanter til Råd og nævn.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 127.

1. beh.

2. beh. 2/4

3. beh. 8/4

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

(Landstingets Formandskab)

Punkt 128.

 

1. beh. 20/3

2. beh.

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af tiltrædelse af lov om fødevarer m.m., lov om sygdomme og infektioner hos dyr samt lovbekendtgørelse om dyrlægegerning m.v.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

Punkt 129.

 

1. beh.19/3-20/3

2. beh.19/3-20/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at Grønlands Landsting officielt tager afstand fra, at én eller stater iværksætter en militær aktion over for Irak og at Landstinget derfor officielt tager afstand fra dansk deltagelse i en mililtær aktion over for Irak.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Punkt 130.

 

Beh. 8/4

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke økonomiske lempelser eller hvilke andre muligheder man vil påpege overfor familiemedlemmer til eksempelvis kræftpatienter?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Punkt 131.

 

Beh. 8/4

Spørgsmål til Landsstyret om fremtidig udbygning af havneanlægget i Maniitsoq.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

 

Inatsisartut Allattoqarfiat

 

UPA 2003-imi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat  

 

J.nr. 01.25.01/03FM-LABU-00002

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 1.

Sul. 4/3

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 2.

 

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3.

 

Sul. 4/3

2003¿mi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4.

 

Siull. 11/3

Aappass. 8/4

Nunat Avannarliit Killiit piniarnikkut ileqqutoqaasa uppernarsaasersorneqarnerat pillugu Nunat Avannarllit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangigaata nr. 1/2001¿p Inatsisartu­nit isumaqatigineqarneranik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut aallartitaasa siulittaasuat)

Imm. 5.

 

Siull. 11/3

Aappass. 8/4

Pisuussutit uumassusillit nungusaataanngitsumik atorneqarnerat pillugu nunat tamat ataatsimeersuartinneqarnissaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangigaata nr. 2/2001¿p Inatsisartunit isumaqatigineqarneranik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut aallartitaasa siulittaasuat)

Imm. 6.

 

Siull. 11/3

Aappass. 8/4

Pinngortitap pisuussutaanik atuineq pillugu suleqatigiissitaliatut ataatsimiititaliamik pilersitsisoqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangigaata nr. 3/2001¿p Inatsisartunit isumaqatigineqarneranik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartut aallartitaasa siulittaasuat)

Imm. 7.

Siull.

Aappass. 2/4

Pingajuss. 8/4

Kalaallit Nunaata nunap immikkoortuinut kommuneqarfinnullu aggorneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 8.

Siull.

Aappass. 2/4

Pingajuss. 8/4

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 9.

Siull.

Aappass. 2/4

Pingajuss. 9/4

Nunat Tamalaat Pillaasarnermut Eqqartuussiviat pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnera pillugu peqqussummut Inatsisartut oqaaseqaataannut aalajangiif­figisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 10.

 

Siull.

Aappass. 2/4

Nunatsinni ilaqutariit inatsisitigut illersugaanerat pillugu naleqqussaanissamut Inatsisar­tut tunngaviusumik tapersersuinissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 11.

Siull. 13/3

Aappass. 2/4

Pingajuss.

Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 12.

Sul. 11/3

Sul. 12/3

Nunanut allanut tunngasumik nassuiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 13.

Sul. 9/4

Missilinut illersuut pillugu nassuiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 14.

Siull. 4/3

Aappass.  2/4

Pingajuss. 10/4

2003¿mut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 15.

Siull. 11/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 9/4

Inatsisartut 2002¿mi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 16.

Siull. 10/4

Aappass. EM 2003

Landskarsip 2002¿mi naatsorsuutaasa akuersissutigineqarnissaat pillugit aalajangiiffigi­sassatut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 17.

Sul. 12/3

2003¿mi aningaasaqarniarnikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 18.

 

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

2004¿mut akileraarutitigut ilanngaatit il.il. aalajangersaavigineqarnissaat pillugit Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 19.

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 9/4

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 20.

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 9/4

Arnat angutillu naligiissitaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissars. Naalakkersuisoq)

Imm. 21.

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 9/4

Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinne­qarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 22.

 

Siull.

Aappass. 2/4

Saffiugassat erlinnartut il.il. atorlugit suliat nakkutigineqarnerat pillugu inatsisip atortuu­lersinneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut  siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 23.

 

Siull.

Aappass. 2/4

Tunisassianut akisussaaffiginninneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinne­qarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 24.

 

Siull.

Aappass. 2/4

Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaannut makku atortuulersinneqarnissaat pillugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutit:

Aktieselskabit pillugit inatsit (9. januar 2002-mi nutartigaq)

Anpartsselskabit pillugit inatsit (9. januar 2002-mi nutartigaq) 

Sulliviit inuussutissarsiutitut ingerlatat ilaat pillugit inatsit (9. januar 2002-mi nutartigaq)

Aningaasaateqarfik inuussutissarsiutitut ingerlatat pillugit inatsit (14. december 2001-mi nutartigaq), aamma

Sulliviit inuussutissarsiutitut ingerlatsisut ukiumoortumik naatsorsuutinik il.il. saqqum­miussisarnerat pillugu inatsit (ukiumoortumik naatsorsuutit pillugit inatsit)

(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 25.

Siull. 13/3

Aappass. 31/3

Pingajuss. 9/4

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 26.

Siull. 5/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 10/4

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunner­suut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 27.

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 10/4

Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 28.

Siull. 10/3

Aappass.

Pingajuss.

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinne­qarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 29.

 

Sul. 10/4

Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik pillugu nassuiaat.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 30.

 

Siull. 26/3

Aappass. 26/3

Pingajuss. 2/4

Inissiaatileqatigiiffimmik pilersitsinissaq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortin­neqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 31.

 

Siull. 5/3

Aappass. 26/3

Pingajuss. 2/4

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 32.

 

Siull. 26/3

Aappass. 26/3

Pingajuss. 2/4

Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortin­neqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 33.

 

Siull.

Aappass. 4/4

Pingajuss. 8/4

Illuliortiternermut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinne­qarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 34.

 

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 9/4

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataasa attartortittakkat pigisatut inissianngortissinnaanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 35.

 

Siull. 10/3

Aappass. 4/4

Pingajuss. 9/4

Piginneqatigiilluni inissiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 36.

 

Siull. 4/3

Aappass. 4/3

2001-imut Nunatta Karsiata naatsorsuutaasa akuersissutigineqarnissaat aamma 2002-mut Nunatta Karsiata naatsorsuutaasa kukkunersiorneqarnissaannut kukkunersiuisumik naalagaaffimmit akuerisamik toqqaanissaq pillugu Inatsisartunut inassuteqaat pillugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 37.

 

Siull.

Aappass. 31/3

Imaanut aqqartartutut suliaqarneq aqqartartullu atortui il.il. pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussutissatut siunnersuummut Namminersor­nerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 38.

 

Siull. 31/3

Aappass. 31/3

Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsimmi nr. 277-imi, 8. maj 2002-meersumi ' 2-p Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat siunertaralugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 39.

 

Siull. 31/3

Aappass. 31/3

Umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaasa ilaasa Kalaallit Nunaannut atuutilersinne­qarnissaat pillugu peqqussutissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat siunertaralugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 40.

Siull. 5/3

Aappass. 26/3

Pingajuss. 2/4

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 41.

 

Siull. 5/3

Aappass. 26/3

Pingajuss. 2/4

Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqus­sutissaattut siunnersuut. (inatsisitigut tunngavigisat pillugit aalajangersakkat)

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 42.

 

Siull. 4/4

Aappass. 10/4

Namminersornerullutik Oqartussanut tapiissutit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat siunertaralugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 43.

 

Siull. 17/3

Aappass.

Naalagaaffiit Peqatigiit Ataatsimeersuartut aalajangersagaata, aalajangersagaq 1541 (XV) Danmarkip akuersissutigalugu atuuttussanngortitaata, Namminersorneq Pillugu Isumalio­qatigiissitat tunngaviusumik isumaliutissiissutaata malitsigisaatut Kalaallit Nunaanni inunnut taasissutigineqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnis­saannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Inuit taasitinneqarnerisigut paasinarsissaaq Kalaallit Nunaata naalagaaffittut namminersulernissaa, qilersorsimanngitsu­mik Danmarkimut suleqateqartoqarnissaa imaluunniit Namminersornerulluni Oqartus­saanerup atuutiinnarnissaa nunatsinni innuttat kissaatigineraat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen)

Imm. 44.

 

Siull. 17/3

Aappass.

Namminersornerullutik Oqartussat Namminersornerullutik Oqartussani obligationit atorlugit pisariaqartitsineq malillugu aningaasaatinik pissarsiniutaasunik peqalernissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigi­sassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 45.

 

Siull. 19/3

Aappass.

Snescooterinut akitsuut inuussutissarsiutilittut atuisunut affaannanngortinneqarsinnaaq­qullugu Naalakkersuisut nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata nr. 19¿ip, 30. oktober 1992¿imeersup allanngortinneqarnissaanik sulissuteqarnissa­mut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 46.

 

Siull. 5/3

Aappass. 26/3

Siku Blockimik qarmasissiap inissialiornermi atorneqarsinnaaneranik Inatsisartut peq­qussutaanni nr. 1, 9. april 1992¿imeersumi tapersiissuteqartarnermut tunngasumi kapitalit tallimaanni periarfissiinissaq pillugu Naalakkersuisut siunnersuusioqquneqarnissan­nik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 47.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Naggueqatitsinnik suleqateqalernissaq siunertaralugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Inuit (issittormiut) siunnersuisoqatigiiffiannik Inatsisartutigoortumik pilersitsinissamik peqqu­neqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 48.

 

Siull. 17/3

Aappass. 10/4

Siunissami Grønlandsflymik (maanna Air Greenlandiusumik) sullissinermik isumaqatigiis­sutip isumaqatiginninniutigineqarneranut atatillugu, immikkut ittumik piumasaqaatit naammassineqarsimappata, timmisartuni inissat atorneqanngitsut ilaasussanut immikkor­luinnaq pilerinartumik akeqartillugit neqeroorutigineqartarnissaannik piumasaqaammik ilanngussinissap sulissutiginissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Siunertaq marloqiusaavoq, ilaatigut timmisar­tumi inissat atorneqanngitsut atorluarniarlugit aammalu kalaallit amerlanerusut Kalaallit Nunaanni angalanissamik  periarfissinniarlugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 49.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Qatserisartut ilinniartitaanerisa pitsaassusia inatsimmi piumasaqaatigineqartumut nallersuuteqqullugu Naalakkersuisut siunnersuusioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Nassuiaat naapertorlugu maannakkorpiaq aningaasanik 8 mio.  kr.-it amerlaqataannik pisariaqartitsisoqarpoq. Taakku saniatigut siunertamut ukiunut missiliuusiorfiusunut suli 2,5 mio. kr.-inik aningaasaliisoqassaaq. Nunatta aningaasaqarni­arnera pissutigalugu tamanna ukiut pingasut ingerlaneranni pisariaqarpoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 50.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Partiit tapiissutinik marloqiusanngorlugit immikkoortitanik pissarsisinneqartalersinnaaq­qullugit Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni nr. 1¿imi, 31. maj 2001¿imeersumi ' 2¿p allanngortinneqarnissaanik Inatsisartunit siunnersuusioqquneqqarnissaat pillugu Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Tapiissutit aappaat tunngaviusumik tapiissu­taassaaq 360.000,00 kr.¿ninik aningaasartalik, taamaasilluni partiit allattaannik atorfinitsitsinissamut periarfissaqalerluni, kiisalu pineqartumut najugassaqartitsisoqarsinnaalerlu­ni. Tapiissutillu aappaat ullumikkut ilaasortamut ataatsimut 100.000,00 kr.¿niusoq, 75.000,00 kr.¿ninut appartinneqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 51.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Partiit qinigassanngortitsisinnaasut tamarmik qinersilernermi tunngaviusumik tapiissuti­nik 200.000,00 kr.¿inik kiisalu qinersinermit kingullermi taasinermut ataatsimut 50 kr.¿inik pissarsisinneqartalersinnaaqqullugit Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni nr. 1¿imi, 31. maj 2001¿imeersumi ' 6¿ip allanngortinneqarnissaanik Inatsisartunit siunnersuusioqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Partiinut nutaanut tunngatillugu taakkua atsiornerit katersugaat taasinertut "nalinginnaasutut" naatsorsuunneqartassapput ¿ taamaattorli partiit qinigassanngortitsisinnaanissaannut atsiornerit piumasaqaataasut annerpaamik amerlaqatigisinnaallugit. Kisimiillutik qinigas­sanngortittut tamarmik qineqqusaarnermut tapiissutinik 25.000,00 kr.¿inik pissarsisassap­put.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 52.

 

Siull. 26/3

Aappass.

Naalakkersuisut inuussutissarsiutigalugu aalisartunut piniartunullu ikiorsiisarnermut aningaasaateqarfimmik 2003¿mi aningaasanut inatsimmi ukiunilu missingersuusiorfinni pilersitsinissamik sulissutiginninnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffi­gisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 53.

 

Siull. 17/3

Aappass.

Kangaatsiami nutaamik talittarfiliornissap 2004¿mi aningaasanut inatsisissamut ilanngun­neqarnissaanik sulissutiginninnissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 54.

 

Siull. 17/3

Aappass.

Oqaluffinnik aserfallatsaaliinermik akisussaaffiup kommuninut nuunneqarnissaata sulissutiginissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisas­saattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 55.

 

Siull. 17/3

Aappass.

Kangaatsiami nutaamik oqaluffiliornissap 2004¿mi aningaasanut inatsisissamut ilanngun­neqarnissaanik sulissutiginninnissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 56.

 

Sul. 6/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 3¿p, 31. maj 2001¿imeersup sunniutai pillugit Naalakkersuisut naliliinertik sumut killippaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 57.

 

Siull. 19/3

Aappass.

Qaanaami, Upernavimmi, Uummannami, Qasigiannguani, Paamiuni, Narsami, Nanorta­limmi Ittoqqortoormiinilu palasit illuinut atasumik allaffillit, innaallagissamut kiassarner­mullu tapiiffigineqartalernissaanik sulissutiginninnissamik Naalakkersuisut peqquneqar­nissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 58.

 

Siull. 19/3

Aappass.

Ukioq atuarfiusoq 2004/2005 aallarnerfigalugu meeqqat atuarfianni klassini qullerni atuartut tamarmik atuarnermut tapiissutinik pissarsisalersinnaaqqullugit meeqqat atuarfian­ni klassini qullerni atuartut atuarnermut tapiiffigineqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 5¿ip, 28. oktober 1982¿imeersup allanngortinneqarnissaata sulissutigineqar­nissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 59.

 

Attumi meeqqeriviup inaarsarneqarnissaata 2004¿mi aningaasanut inatsimmi ilanngunne­qarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisas­saattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 60.

 

Sul. 6/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Sanaartukkat Namminersornerullutik Oqartussanit aningaa­salersorneqartut piviusorsiortumik tunngaveqarluni aningaasaliiffigineqartarnissaat qanoq qulakkeerneqarsinnaava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 61.

 

Siull. 17/3

Aappass.

Nunamik piginnittussaanerup nunatsinnit tamakkiisumik oqartussaaffigineqalernissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 62.

 

Sul. 20/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nuka A/S¿ip qerititsiviinik annertusaanissamut aningaasaler suutissat 2004¿mi aningaasanut inatsisissami ilanngunneqarnissaat Naalakkersuisut isumaliutiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 63.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Niaqornaarsummi nutaamik napparsimmaveeraliornissap 2004¿mi aningaasanut inatsisis­samut ilanngunneqarnissaanik sulissutiginninnissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm. 64.

 

Sul. 6/3

Nunatsinni parnaarussivimmik matoqqasumik pilersitsinissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 65.

 

Sul. 6/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut Sisimiuni umiarsualiup massakkut atugaa sunut kiisalu siunissami pisariaqartitassanut naleqqussarlugu allilerfiginissaanut pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 66.

 

Sul. 6/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut Sisimiuni ernup nukinga atorlugu nukissiorfiliornissamik pilersaaruteqarpat? Taamaassappat, qaqugu pilersinneqarnissaa ilimagine­qarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 67.

 

Sul. 13/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Sisimiut Kangerlussuullu akornanni aqquserniornissamut Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 68.

 

Sul. 13/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut imerniartarfiit diskotekillu ammasarnerinut aalajangersakkat, soorlu assersuutigalugu ullaakkut tallimat tungaannut ammasinnaasunngorlugit, allanngortinnissaat pilersaarutigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 69.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Kalaallit Nunaanni inuit kinaassutsimut uppernarsaammik allagartaqalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigi­sassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 70.

 

Sul. 20/3

Kalaallit Nunaanni illut inissiallu aammalu inuit najugaqartut amerlassusaannik misissui­nissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 71.

 

Sul. 20/3

Kalaallit Nunaata Nunavullu akornanni isumaqatigiissutip timitalerneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigi­sassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit ataqatigiit)

Imm. 72.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Aamaruutissarsiorfikup Qullissat takujuminarsarneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniu­teqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 73.

 

Sul. 6/3

Naalakkersuisunut apeqqut:  Amerikap avannaanut timmisartuussisarnerup nangeqqinne­qarnissaa pillugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 74.

 

Sul. 6/3

Namminersornerullutik Oqartussat Danmarkimi allaffeqarfiani qarasaasiatigut atuinermi ingerlaarfinnik ukiortaariitsiartoq misissuititsisimaneq pillugu Naalakkersuisunut apeq­qut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt; Inuit Ataqatigiit)

Imm. 75.

(TUNUARTIN-NEQARPOQ)

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 76.

 

Sul. 3/4

Namminersornerullutik Oqartussat allaffissornikkut ingerlatsinerata nutaanngorsarnissaa naleqqussarnissaalu pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 77.

 

Sul. 20/3

Meeqqat inuusuttuaqqallu sumiginnakkat pillugit Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniar­nerat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 78.

 

Sul. 20/3

Naalakkersuisunut apeqqut piginnaanngorsaaqqinnissamut tunngavoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 79.

 

Sul. 20/3

Psykologit pillugit inatsisissamut siunnersuummut tunngasumik Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 80.

 

Sul. 6/3

Isumaginninnerup iluani sulisut sulinermi atugaannut tunngatillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 81.

 

Sul. 24/3

Pisortat ingerlatsineranni pisussaaffinnik akisussaaffinnillu Namminersornerullutik Oqartussat, kommunit Nunaqarfinnilu aqutsisut akornanni agguaasseqqinnissamik pisariin­nerusumillu akikinnerusumillu ingerlatsilernissamik anguniagaqarnissaq siunertaralugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 82.

 

Sul. 27/3

Kalaallit Nunaanni siunissami soraarnerussutit pillugit malittarisassariumaakkat takor­luukkallu pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, siumut)

Imm. 83.

 

Siull. 19/3

Aappass. 10/4

Radiokkut sakkortusaaviit digitaliusut Tele Greenland A/S-imik avissaartillugit, immikkut piginneqatigiiffimmik ingerlanneqalernissaannut, taamaalillunilu IT-p iluani kiisalu attaveqatigiinnermi suliaqartuni ineriartortitsinerup annertusarneqarnissaa pillugu Naalak­kersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartuni aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen; Siumut)

Imm. 84.

 

Sul. 8/4

Inuiaqatigiit aaqqissugaanerat pillugu iliuusissatut pilersaarutissatut Naalakkersuisut siunnersuutaata misissorneqarnissaata nutarterneqarnissaatalu apeqquteqaat aallaaviga­lugu oqaluuserineqarnissaanik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Imm. 85.

 

Siull. 28/3

Aappass.

Aalisarnermi aningaasaateqarfimmik pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu Inatsisartunit Naalakkersuisut ukiuni tallimani atuuttussamik siunnersuusiornissaannik peqquneqarnis­saat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 86.

 

Naalakkersuisut Sikublokck toqqaannartumik aningaasanik tapersinngikkaluarlugu illuliornissaq tunngavigalugu Namminersornerullutik Oqartussat qammasissianik 1 million-inik pisinissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing¿Petersen, Siumut)

Imm. 87.

 

Sul. 13/3

Naalakkersuinikkut tunngavilimmik Namminersornerullutik Oqartussani atorfinitsisisar­nerit pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 88.

 

Sul. 13/3

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut ataani taaneqartut 14¿leereernerini immikkut ilinniarsimasunit ikiorneqartuarnissaat anguniarlugu suut suliniutissatut eqqarsaatigine­qarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 89.

 

Siull. 28/3

Aappass.

Najugallit piginneqataassutitalinnik inissiartaarsinnaanerannik aqqutissiuussisussamik Naalakkersuisut inatsisiliornissamik siuarsaaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Akissaatikinnerit namminerisamik illutaarnissamut imaluunniit piginneqatigiilluni illutaarnissamut akissaqanngitsut, piginneqatigeeriaatsit allat aqqutigalugit initaarsinnaaqqullugit siunnersuut manna suliaavoq inatsisitigut tunngavissiisoqarnissaa anguniarlugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 90.

 

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaanni ' 5¿ip allannguutissaatut siunnersuummik Naalakkersuisut saqqummiusseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsi sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taanna malillugu Naalakkersuisut, nutaamik qinersisitsinissamut periarfissamik atuinani ¿ Naalakkersuisunik nutaanik Inatsisartut toq¿ qaanissaannik pisussaaffiliisinnaaqqullugit. Inatsisartut Naalakkersuisullu akornanni maannamut ingerlasimaneq qiviarlugu tamatu ma saniatigut Inatsisartut siulittaasoqarfia­ta Inatsisillu Atortinneqarnerannut Ataatsimii titaliap naalakkersuisut suleqatigalugit Inatsisartut inatsisaata allatigut allannguuteqartin neqarnissaanik isumaliuteqaqqullugit aalajangertoqassasoq kissaatigineqarpoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 91.

 

Sul. 3/4

Naalakkersuisunut apeqqut: Apeqqutigigerusuppara meeqqat aanakkui aatakkuiluunniit atuarfiup siulersuisuinut aamma qinigassanngortissinnaannginnersut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 92.

 

Siull. 19/3

Aappass.

Sulisartut suliffissaarunnermillu eqqorneqartut ataatsimoorussamik aaqqissuussamik ilinniarteqqinneqartarlutillu pikkorissartinneqartarnissaannik Naalakkersuisut sulissutiginneqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 93.

 

Sul. 3/4

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuussutissarsiutinik inerisaaneq - 2002-miit 2004-mut periusissatut iliuusissanullu pilersaarut pillugu suliniutit sumut killippat kiisalu suliniummut AAningaasaliissutissanik annaaneqaratarsinnaasunik, imaaliallaannaq iluanaarutaasinnaanngitsunik nassaarniarneq pivisunngortitsiniarneq qanoq iluseqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 94.

 

Illersornissakkut politikimut tunngatillugu aammalu Pituffimmi radarip missilinut illersuusiornissamut atatillugu nutarterneqarnissaa siunertaralugu amerikamiut saaffiginnis­sutaannut tunngatillugu nunatta Danmarkimut nunanullu allanut attaveqarneranut tunngasut pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

Imm. 95.

 

Siull. 31/3

Aappass. EM 2003

Kalaallit Nunaanni Isiginnaartitsisartoqatigiit pilersinneqarnissaannik suliniuteqaqqullu­git Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunner­suut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Henriette Rasmussen, Inuit ataqatigiit)

Imm. 96.

 

Sul. 3/4

Sulisinnaasut 63¿ileereersimasut qanoq atorneqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Henriette Rasmussen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 97.

 

Sul. 3/4

Puisip neqaata pujuuganngorlugu tunisassiarineqarsinnaanissaanik Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarpat?

Puisip orsuata nakorsaatitut suliarineqarsinnaaneranut suliaq sumut killippa?

Tikaagulliup neqaata pujuuganngorlugu tunisassiarineqarsinnaanera Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarpat?

Siornanngorpoq Sisimiut eqqaani eqqusarniarsinnaanerup periarfissarsiuunneqarnissaa anguniarlugu misiliisimaneq qanoq malitseqartinneqarsinnaava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 98.

 

Siull. 24/3

Aappass.

Kommuninut bloktilskudeqartarnermut KANUKOKA¿mullu isumaqatigiissummut atatillugu kommunit bloktilskudimik sanaartugassanut atugassanik ukiuni tallimakkaartuni qinnuteqarnikkut tunineqarsinnaanissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 99.

 

Siull. 21/3

Aappass.

Inuusuttunut aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnissamik kissaateqartu­nut ilinniartitaanermik pilersitsinissaq suliniutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 100.

 

Siull. 24/3

Aappass.

Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfianni utoqqarnut siunnersorti­mik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 101.

 

Siull. 28/3

Aappass.

Utoqqalinersiat qaammammut minnerpaamik 1.000 kr.¿inik qaffanneqarsinnaaqqullugit utoqqalinersiallu siunissami akit qaffakkiartuaarnerat malillugu iluarsiivigineqartalersin naaqqullugit pisortanit pensioniasiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 10¿p, 30. oktober 1998¿imeersup allannguutissaanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqar­nissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 102.

 

Siull. 13/3

Aappass.

Pingajuss.

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqus­sutaanni nr. 10¿mi, 12. november 2001¿imeersumi allannguutissanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Taamaaliornikkut Upernaviup eqqaani aalisartut umiatsiaaqqanik snescooterinillu ESU aqqutigalugu aningaasaliiffigineqartunik pissarsinissamut periarfissinneqarsinnaaqqullu­git.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 103.

 

Sul. 13/3

Pilersuisoq A/S¿imut kiffartuussinissamik isumaqatigiissut aqqutigalugu Upernaviup eqqaani nunaqarfinni naatsorsuutit tamarmik Upernaviup illoqarfiani suliarineqartalernis­saannik Naalakkersuisut piumasaqaateqarsinnaanersut pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 104.

 

(TUNUARTIN-NEQARPOQ)

Nunatsinni ilinniarfinnik misissueqqissaartoqarnissaa ilinniarfiillu pisariaqartinneqartut salliutinneqartarnissaannik qulakkeerinissaq siunertaralugu Inatsisartut aalajangiiffigi­sassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 105.

 

Sul. 27/3

Tipsernermi sinneqartoorutit aningaasat puljenut agguaanneqartartut pillugit Naalakker­suisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 106.

 

Sul. 27/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta avannaani Qeqqani kujataanilu qitiusunik napparsi­maveqalernissaanik suliniutit sumut killipat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 107.

 

Sul. 27/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut tarnimikkut nappaateqalersartut amerligaluttuin­narnerat Naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqalersaarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 108.

 

Sul. 27/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilumoornerpa utoqqarnut, innarluutilinnut siusinaarlutil­luunniit sulisinnaajunnaarnersiutilinnut qaammammoortumik tigusartakkat saniatigut akileraarutaasussaanngitsunik isertitaqartoqarsimatillugu qaammammusiaasa annikilline qartarneri, imaluunniit kisimiittumut 28.000,¿ kr¿inik aappariinnullu 42.000,¿ kr¿inik akileraarutaasussaanngitsunik isertitaqarsimagaanni utoqqalinersiutit taakkualuunniit  assigisaat annikillisinngikkaluarlugit pigiinnarneqarsinnaasut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 109.

 

Sul. 4/4

Nunatsinni "Qimarnguinnut" tapiissutaasartut ajoraluartumilli ukiuni kingullerni annikillisikkiartortinneqarsimasut pillugit apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siun­nersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 110.

 

Siull. 19/3

Aappass. 10/4

Utoqqaat, innarluutillit siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillit ineqarnermut akiliutaasa aaqqissuuteqqinneqarnissaat pillugu misissuisitsisoqarnissaa pillugu Naalakker­suisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 111.

 

Sul. 8/4

Illoqarfiit mikinerit inuerukkiartortut inissaaleqiffiunngitsullu Namminersornerullutik Oqartussat ingerlatsiveqarfiisa ilaasa iluaqutissartalimmik Nuummiit nutserfigineqarnis­saat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 112.

 

Sul. 24/3

Nunatsinni sanaartornermi pisariillisaanissaq aammalu sanaartornerup kinguaattoorfiual­laarani maannakkorniit pilertornerusumik ingerlanneqalernissaa anguniarlugu sanaartu­gassat iluaqutissartalimmik kommuneqarfinnut ingerlatassanngorlugit tunniunneqartaler­nissaasa KANUKOKA peqatigalugu piareersaasiorneqarnissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 113.

 

Sul. 27/3

Meeqqat annertuumik innarluutillit angajoqqaamik arlaannit ulloq tamaat akissarsiaqaa­tigalugu paarineqartalernissaannik neqeroorfigineqarsinnaalernissaat pillugu apeqqute­qaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 114.

 

Sul. 27/3

Nunatsinni timmisartunut suluusalinnut mittarfiit imminut akilersinnaasumik ingerlasut, inuutissarsiornermut takornariaqarnermullu Nunatta aningaasaqarniarneranut iluaqutaa­sumik tallineqarnissaat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 115.

 

Sul. 27/3

Angajoqqaat erninermut atatillugu sulinngiffeqartarnerisa suli pitsaanerusumik periarfis­sinneqarnissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 116.

 

Sul. 27/3

Nunatsinni inatsisiliornikkut komunenut aningaasartuutaanerulersartut  ataatsimoortumik  kommunenut tapiissuteqartarnermi aningaasartuutaasartunut naapertuuttunngorlugit malinnaatinneqartalerneqarnissaat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 117.

 

Sul. 27/3

Nunatsinni ilageeqarnermi pissutsit ilaatigut naammaginanngilluinnartut   pillugit apeqqu­teqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 118.

 

Sul. 20/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Upernaviup eqqaani tunisassiorfiit matoqqasut qanoq inerisaavigineqarnissaanik pilersaarutinik nassuiaaqqusineq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 119.

 

Sul. 27/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Upernaviup eqqaani upernaakkut appanik piniarsinnaa­nerup ammaaffigineqarnissaanik Naalakkersuisut suliniutaat sumut killippat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 120.

 

Sul. 20/3

Naalakkersuisunut apeequt: Nunaqarfinni timmisartukkut angallannerup aaqqivigineqar­nissaanik Naalakkersuisut suliniutaannik nassuiaaqqussut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 121.

 

Sul. 20/3

Umiatsiaararsorlutik Q¿23¿inik pisisimasut taarsiivigineqarnissaannut Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 122.

 

Sul. 20/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilulissat avannaani Paakitsumi erngup nukinganik nukissiuu­teqalernissamik pilersaarut sumut killippa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 123.

Siull. 24/3

Aappass.

Pingajuss.

Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat soraarnerussutisia­qarnerallu il.il. pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 124.

Siull.

Aappass. 2/4

Pingajuss. 8/4

Inatsisartut Suleriaasiata allanngortinneqarnissaa pillugu siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 125.

 

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2001-imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 126.

 

Siunnersuisoqatigiinni nævninilu ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 127.

Siull.

Aappass. 2/4

Pingajuss. 8/4

Naalakkersuinikkut sulinermut aningaasatigut tapiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 1, 31. maj 2001-meersup allangortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaat­tut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 128.

 

Siull. 20/3

Aappass.

Inuussutissat il.il. pillugit inatsisip, uumasuni nappaatit tunillannartullu pillugit inatsisip kiisalu uumasut nakorsaattut suliaqarneq, il.il. pillugit inatsimmik nalunaarutip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat oqaase­qaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

Imm. 129.

 

Siull. 19/3-20/3

Aappass.

Naalagaaffiup ataatsip arlallilluunniit Irak-imut sakkulersorlutik sorsunniarnerannut Kalaallit Nunaanni Inatsisartut pisortatigoortumik akerliliinissaannut Danmarkillu sakkulersorluni sorsoqataannginnissaanut Inatsisartut pisortatigoortumik piumasaqarnis­saannut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 130.

 

Sul. 8/4

Ilaqutariit nappaammik, soorlu kræftimik eqqorneqarsimasut aningaasaqarnikkut erloqinarpallaanngitsumik inissisimanissaq qulakkeerniarlugu qanoq periarfissiisoqarsin­naanersoq imaluunniit suut periarfissat tikkuunneqarsinnaanersut pillugit Naalakkersuisunut apeqqut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 131.

 

Sul. 8/4

Maniitsup umiarsualiviata siunissami tallisinnaaneranut tunngatillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)