Samling

20120913 09:26:47
13. mødedag, tirsdag den 11. maj 2004, kl. 13:00.

Pkt. 67:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter man at opfylde kravet om etableringen af Kanal 2? Og hvornår vil man lægge planer for at man på Grønland kan følge Landstingets møder direkte på TV?

(Ruth Heilmann, Siumut)

 

 

Pkt. 112:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret iværksat med henblik på udarbejdelse af en teaterlov for Grønland, og hvornår kan et konkret forslag forventes fremlagt i Landstinget?

(Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

 

Pkt. 39:

Kulturredegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

 

Pkt. 24:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig, at der arbejdes mod fremlæggelse af et projektforslag på EM 2004 til en etapevis udbygning af Hjemmestyrets centraladministration incl. ny landstingssal, og at finansieringen af arbejdet mod fremlæggelse af et projektforslag sker ved at nedsætte bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve med 500.000 kr., og at bevillingen på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer forhøjes tilsvarende.

(Landstingets Formandskab og Landsstyret)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 33:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

(Landsstyreformanden)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 25:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om elektroniske signaturer.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 26:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af søloven.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 29:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 30:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 31:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om Anordning om ændring af Anordning om ikrafttræden af lov om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 70:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indstifte en Natur- og Miljøpris med bredest mulig målgruppe.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 111:

Beslutningforslag om at Landstinget pålægger Landsstyret at tage initiativ til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle, således at der åbnes for jagt på ride, edderfugl og lomvie fra Kangaatsiaq kommune og nordover til og med Upernavik kommune i perioden fra 1. marts til og med 15. juni med samme fastsatte antal, dog således at fritidsjægere kun må nedlægge i alt fem fugle på en fangstdag.

(Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 118:

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at ændre gældende regler om beskyttelse af fugle, således at der åbnes mulighed for fangst af lomvier og edderfugle indtil 1. juni i Upernavik Kommune.

(Ole Thorleifsen, Siumut.)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 98:

Med henvisning til de ændrede fangstforhold, der er forårsaget af ændrede klimatiske forhold, der igen har ændret fangstdyrenes livsmønstre, fremsættes hermed forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret bemyndiges til at foranledige, at forskellige regler vedr. fangstreguleringer ændres på et hensigtsmæssigt grundlag.

(Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq pingajuat, marlunngorneq 11. maj 2004 nal. 13:00.

Imm. 67:

Naalakkersuisunut apeqqut: KNR-ip kanal 2-mik pilersitsinissaanik kissaateqarneq qaqugu piviusunngortinneqarniarpa? Aammalu nunatsinni KNR-tv-kkut toqqaannartumik ataatsimiinnermik malittarinnissinnaalernissaq qaqugumut pilersaarutigineqarpamita?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Imm. 112:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaata isiginnaartitsisarneq pillugu inatsiseqalernissaanik suliaqarnissaq pillugu Naalakkersuisut suliniutinik sunik ingerlatsippat, siunnersuummillu tigussaasumik Inatsisartunut qaqugu saaqqummiussisoqassasoq naatsorsuutigineqarsinnaava?

(Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)


 

Imm. 39:

Kultureqarneq pillugu nassuiaat.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)


 

Imm. 24:

Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfiata, Inatsisartut ataatsimiittarfissaat nutaaq ilanngullugu, immikkoortukkuutaamik annertusarneqarnissaanut UKA 2004-mi suliassatut siunnersuummik saqqummiussinissap sulissutiginissaata Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaanut, aammalu suliassatut siunnersuummik saqqummiussinissamik suliap aningaasalersorneqarnerata kontumi pingaarnermi 80.00.01.-imi Nuussinissanut sillimmatit, aningaasaliissutit 500.000 kr.-inik ikilinerisigut pinissaanik, aammalu kontumi pingaarnermi 80.00.80-imi Ani-ngaasat suliniutinik aallartitsinissamut sillimmatit, amerlaqataannik amerlineqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat aamma Naalakkersuisut)

(Siullermeernera)


 

Imm. 33:

Namminersornerullutik Oqartussat misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip allanngortinneqarnera pillugu inatsimmut oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Siullermeernera)

 

Imm. 25:

Qarasaasiatigut ilisarnaatit pillugit inatsisip peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atortussan-ngortinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 26:

Umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaata Peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 29:

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 30:

Imaani avatangiisit illersugaanissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaatut Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)Imm. 31:

Imaani avatangiisit illersugaanissaa pillugu peqqussutikkut atortuulersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqatissaannut siunnersuutip aalajangiiffiginissaanut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 70:

Pinngortitamut Avatangiisinullu nersornaammik sapinngisamik siamasinnerpaamik tunniunneqarsinnaasumik Naalakkersuisut pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 111:

Taateraat, mitit appallu Kangaatsiap kommunianiit avannamut Upernaviup kommunia ilanngullugu 1. marsimiit 15. juni ilanngullugu timmissat taakku piniarneqarsinnaanerat ammaallugu, taamaattorli tapertaralugu aallaaniartartunut piniarnermi ataatsimi timmissat tallimat taamaallaat pisarineqarsinnaasunngorlugit, Timmissat illersorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaataata nr. 1, 21. januar 2004-imeersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 118:

Upernaviup kommuniani appanik miternillu 1. juni tikillugu piniartoqarsinnaalernissaa ammaanniarlugu timmissat illersorneqarnerat pillugu maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqquullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ole Thorleifsen, Siumut.)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 98:

Nunatsinni piniarnermik inuutissarsiuteqartut eqqarsaatigalugit silaannaap allangoriartornera tunngavigalugu piniakkat nikittarnerisa allanngoriartornerisa kingunerisaanik, piniagassanut killilersuutit pillugit nalilersueqqinnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)