Samling

20120913 09:26:48
18. mødedag, onsdag den 19. maj 2004, kl. 13:00.

Pkt. 53:

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at tage initiativ til forøgelse af de på finansloven afsatte midler til sæsonledighedsbekæmpelse for at afhjælpe de negative konsekvenser af ophævelsen af bestemmelsen om supplerende takstmæssig hjælp, i forbindelse med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp. Dette ændringsforslag skal gælde indtil en ny arbejdsmarkedsordning træder i kraft pr. 1. januar 2006.

(Erhvervsudvalgsmedlememr: Ole Dorph, Ane Hansen, Kalistat Lund, Finn Karlsen og Per Skaaning)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 27:

Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2003.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

 

 

Pkt. 13:

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland (Børnepornografi).

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 120:

Spørgsmål til Landsstyret: Børn og unge udgør halvdelen af borgerne i bygden Kullorsuaq. På den baggrund ønsker jeg oplyst, hvilke tiltag Landsstyret planlægger for bygdens udvikling med hensyn til erhvervsområdet, uddannelser, boliger og fritidsbeskæftigelser?

(Ole Thorleifsen, Siumut)

 

 

Pkt. 63:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke målrettede initiativer er der iværksat i forhold til den gruppe af personer, som har været udsat for vold?

(Marie Fleischer, Demokraatit)

 

 

Pkt. 35:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ændring af Anordning om ikraftsættelse for Grønland af ny aktieselskabslov og ny årsregnskabslov.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 19:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(DIS-registrering for krydstogtsejlads samt særligt fradrag for visse lærlinge)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 17:

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2003.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

(3. behandling)

 

 

Pkt. 23:

Forslag til landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskeri, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssig landbrug.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 29:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 30:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 37:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om museumsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 38:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 32:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om Anordning om ikraftsættelse for Grønland af Lov om ændring af Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 96:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ny tidsramme for prioriteringsplanen for renovering og udvidelse af folkeskolerne, således at arbejdet kan afvikles hurtigere end den eksisterende plan, samt at Landstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre, at den besluttede tidsramme så vidt som muligt bliver overholdt.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 94:

Med henblik på at afdække om der eksisterer muligheder for, at fangere kan overgå til erhvervsmæssigt fiskeri eller oppebære en supplerende indtægt ved fiskeri, fremsættes forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for iværksættelse af biologiske undersøgelser af uudnyttede fiskearter i fangerområder.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 83:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at der på finansloven bliver afsat midler til indhandlingstilskud for skind af større sæler.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 104:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at iværksætte en undersøgelse af, i hvilke former der her i landet mest hensigtsmæssigt vil kunne etableres rådgivnings- og behandlingstilbud til voldelige mænd, med henblik på etablering af sådanne regionalt dækkende tilbud inden udgangen af 2006.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 97:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for et sundhedspolitisk forlig med henblik på at realisere en langsigtet handlingsplan for Grønlands sundhedsvæsen.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 114:

Forslag til landstingsbeslutning om brugen af det grønlandske sprogs placering ved reklamer, brugen af sproget i direktorater samt uddannelsesinstitutioner.

(Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 40:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse vedrørende anordning om ikrafttræden for Grønland af visse ændringer i lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 33:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 24:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig, at der arbejdes mod fremlæggelse af et projektforslag på EM 2004 til en etapevis udbygning af Hjemmestyrets centraladministration incl. ny landstingssal, og at finansieringen af arbejdet mod fremlæggelse af et projektforslag sker ved at nedsætte bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve med 500.000 kr., og at bevillingen på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer forhøjes tilsvarende.

(Landstingets Formandskab og Landsstyret)

(2. behandling)

 

 

 

(Lukket møde)

 

 

 

Pkt. 4:

Valg af repræsentanter til FN¿s Generalforsamling

(Landstingets Formandskab)

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq pingajuat, pingasunngorneq 19. maj 2004 nal. 13:00.

Imm. 27:

2003-mut Sanaartornermut Nutaanngorsaanermullu aningaasaateqarfik pillugu nassuiaat.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)


 

Imm. 120:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfimmi Kullorsuarmi meeqqat inuusuttullu innuttaasut avinnerai, tamanna tunngavigalugu Naalakkersuisut Kullorsuarmi ineriartortitsinissaq eqqarsaatigalugu inuussutissarsiornermut, ilinniartitaanermut, ineqarnermut, sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut tunngasunik qanoq iliuusissanik siunertaqarpat?

(Ole Thorleifsen, Siumut)


 

Imm. 63:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuit angutaaserfigineqarsimasut pillugit iliuusissanik anguniagaqarfiusunik sunik aallartitsisoqarsimava?

(Marie Fleischer, Demokraatit)


   

Imm. 53:

Ilassutitut annertussusileriikkanik ikiorsiisarneq pillugu aalajangersakkap atorunnaarsinneqarneratigut pitsaanngitsumik kinguneqaatissat aaqqiiviginiarlugit Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12. november 2001-imeersup, akuersissutigineqarneranut atatillugu suliffissaarukkallartarnermik akiuiniarnermut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutigineqartartut amerlineqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Allannguutissatut siunnersuut una suliffeqarnikkut aaqqissuusseqqinnissap nutaap 1. januar 2006-mi atuutilernissaata tungaanut atuutissaaq.

(Inatsisartut Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaani ilaasortat Ole Dorph, Ane Hansen, Kalistat Lund, Finn Karlsen og Per Skaaning)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 13:

Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisip allannguutissaatut inatsimmut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut (Meeqqat peqataatillugit pornoliorneq).

(Namminersornermut, Aatsitassanut Inatsisinillu atortsitsinermut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 


Imm. 35:

Aktieselskabit pillugit inatsisip nutaap ukiumoortumillu naatsorsuusiortarneq pillugu inatsisip nutaap allannguutaata peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atortuulersinnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut siunnersuummut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 19:

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Umiarsuit takornarianik angallassissutit DIS-imut nalunaarsorneqarnerat aamma ilinniartut ilaannut immikkut ittumik ilanngaateqartitsineq)

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 17:

2003-mi ilassutitut aningaasaliissutinut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 23:

Inuussutissarsiutigalugu aalisartut, inuussutissarsiutigalugu piniartut inuussutissarsiutigalugulu nunalerinermik ingerlataqartut aallarteqqinnissamut tapiiffigineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aalisaranermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 29:

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 30:

Imaani avatangiisit illersugaanissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaatut Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 37:

Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaattut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 38:

Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 32:

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaata Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnissa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut aalajangiiffissatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 96:

Meeqqat atuarfiisa iluarsartuunneqarnissaat allilerneqarnissaallu pillugit tulleriaarinerup piffissalersorneqarnerata allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu, taamaalilluni pilersaarummit atuuttumit pilertornerusumik iluarsartuussineq allilerinerlu ingerlanneqarsinnaaqqullugit, taamatullu piffissaliussat sapinngisamik naapertorlugit suliat ingerlanissaat pillugu qularnaarinninnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 94:

Piniartut inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut ikaarsaarsinnaanerat periarfissaqarnersoq, aalisarnermiluunniit tapertanik isertitaqartoqarsinnaanersoq, qulaajaavigisinnaajumallugu piniartoqarfinni aalisakkat assigiinngitsut iluaqutiginiarneqanngitsut aalisagaqassutsikkut misissuivigineqarnissaat aallartinniarlugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquteqqarnissaannik Inatsisartut aalajagiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 83:

Puisit anginerusut amiisa tapiissuteqalernissaat Inatsisartut aningaasanut inatsisaatigut qulakkeerneqaqqullugu Naalakkersuisut sulissutiginneqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 104:

2006 naatinnagu nunap immikkoortuini angutinut angutaasertartunut siunnersuisarfittut katsorsaavittullu neqeroorutinik qanoq ilusilikkanik pilersitsisinnaanerup naleqqunnerpaanerata misissorneqarluni aallartinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 97:

Peqqinnissaq pillugu politikkikkut isumaqatigiissusiortoqarnissaa taamaalillunilu peqqinnissaqarfik pillugu ungasinnerusoq isigalugu anguniagassanik siunniussaqar-toqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 114:

Kalaallit oqaatsitta ussassaarutitigut, pisortaqarfinni ilinniartoqarfinnilu atorneqarnerannut siunnersuusiortussanik suliaqartoqarnissaanik siunnersuut.

(Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 40:

Taarsiissuteqarnissamut akisussaaneq pillugu inatsimmi aamma pinerluttuliorfigineqartut naalagaaffimmit taarsiiffigineqarnissaat pillugu inatsimmi allannguutissat assigiinngitsut Kalaallit Nunaannut peqqussutissap atortuulersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 33:

Namminersornerullutik Oqartussat misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip allanngortinneqarnera pillugu inatsimmut oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 24:

Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfiata, Inatsisartut ataatsimiittarfissaat nutaaq ilanngullugu, immikkoortukkuutaamik annertusarneqarnissaanut UKA 2004-mi suliassatut siunnersuummik saqqummiussinissap sulissutiginissaata Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaanut, aammalu suliassatut siunnersuummik saqqummiussinissamik suliap aningaasalersorneqarnerata kontumi pingaarnermi 80.00.01.-imi Nuussinissanut sillimmatit, aningaasaliissutit 500.000 kr.-inik ikilinerisigut pinissaanik, aammalu kontumi pingaarnermi 80.00.80-imi Ani-ngaasat suliniutinik aallartitsinissamut sillimmatit, amerlaqataannik amerlineqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat aamma Naalakkersuisut)

(Aappassaaneernera) 

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

 

 


Imm. 4:

FN-ip Ataatsimeersuarneranut sinniisuutitassanik qinersineq

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)