Samling

20120913 09:23:45
Oversigt vedrørende betænkninger afgivet af Landstingets udvalg til forslag behandlet under Forårssamling 2008.

Betænkninger behandlet under FM 2008:

 

 

Udvalg

 

Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg:

 

 

Landstingets Finansudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 40:

 

Landstingets udvalg til revision af Landskassens Regnskab:

 

 

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 7:

 

BETÆNKNING til punkt 22:

 

 

Landstingets Familieudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 89:

 

 

Landstingets Sundhedsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 28/38:

 

TILLÆGSBETÆNKNING til punkt 28/38:

 

 

Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning:

 

BETÆNKNING til punkt 23:

 

BETÆNKNING til punkt 37:

 

BETÆNKNING til punkt 32:

 

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 11:

 

BETÆNKNING til punkt 25:

 

BETÆNKNING til punkt 30:

 

BETÆNKNING til punkt 44:

 

BETÆNKNING til punkt 43:

 

BETÆNKNING til punkt 99:

 

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 42:

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 49:

 

 

Landstingets Erhvervsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 9:

 

BETÆNKNING til punkt 13:

 

BETÆNKNING til punkt 14:

 

BETÆNKNING til punkt 17:

 

BETÆNKNING til punkt 18:

 

BETÆNKNING til punkt 46:

 

BETÆNKNING til punkt 47:

 

BETÆNKNING til punkt 48:

 

 

Landstingets Lovudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 130:

 

TILLÆGSBETÆNKNING til punkt 130:

 

 

Landstingets Selvstyreudvalg:

 

 

Landstingets Midlertidige udvalg vedrørende Strukturreformen:

 

BETÆNKNING til punkt 83:

 

2008-mi Upernaakkut ataatsimiinnermi Inatsisartut Ataatsimiititaliaasa isumaliutissiissutaasa allattorsimaffiat.

UPA 2008-mi isumaliutissiissutit:

 

 

Ataatsimiititaliaq

 

Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaat:

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 40-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiititaliaat:

 

Inatsisartut Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 7-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 22-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 89-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Peqqissutsimut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 28/38-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 28/38-mut ilassutitut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Kultureqarnermut, Atuartitsinermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 23-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 37-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 32-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Attaveqarnermut Pilersuinermullu aamma Ineqarnermut Ataatsimiititaliaata:

 

Imm. 11-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 25-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 30-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 44-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 43-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 99-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Akileraartarnermut Akitsuusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 42-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 49-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Inuussutissarsiornermut Ataatsimititaliaat:

 

Imm. 9-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 13-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 14-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 17-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 18-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 46-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 47-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 48-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 130-mut isumaliutissiissut

 

Imm. 130-mut ilassutitut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Namminersorneq pillugu Ataatsimiititaliaat:

 

Inatsisartut Aaqqissuusseqqinnissaq pillugu Ataatsimiititaliarigallagaat:

 

Imm. 83-mut isumaliutissiissut