Samling

20120913 09:25:16
Dagsordenspunkter

Titler på dagsordenspunkter til FM 2007

 

J.nr. 01.25.01/07FM-LABU-00001

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:

Forslagstitel:

Pkt. 1:

Beh. 9/3

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 2:

Beh. 9/3

Redegørelse for dagsordenen. (VED ÆNDRINGER)          

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

beh. 9/3

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4:

 

Beh. 9/3

Beh.  2/5

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer. (Lukket møde) (KUN VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5:

Beh. 9/3

Valg af Landsstyremedlem.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 6:

1. beh. FM 2006 45 og EM 2006/12

2. beh.  30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  /   Bilag 1.   -   Bilag 2.   -   Bilag 3.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 7

1. beh. FM 2006

2. beh. 13/4

EM 2006/15

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at unge døve, der ikke længere går i børneskolen, i fremtiden fortsat skal kunne bo på Uiluiit, således at de kan få mulighed for at uddanne sig videre derfra.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh. 

Betænkning 2. beh.  bilag 1  bilag 2  bilag 3  bilag 4

Svarnotat 2. beh. 2

Pkt. 8

 

1. beh. VM 2006

2. beh. 13/4

EM 2006/19

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  bilag 1  bilag 2  bilag 3  bilag 4  bilag 5

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 9:

 

1. beh. 24/4

2. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges hurtigst muligt om at trække Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 18. december 2006 om kontrol med havgående fiskeri tilbage. Landsstyret pålægges tillige at udstede en ny bekendtgørelse, hvori den nuværende affattelse af § 10. stk. 8. udtages og erstattes med ordlyden i  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1996 om kontrol med havgående fiskeri, samt at der indføres regler, der indebærer en mere nøjagtig opvejning af indhandlede sækkerejer.

(Landstingsmedlemmerne Lars-Emil Johansen (S), Jens-Lars Fleischer (S), Jens B Frederiksen (D) og Augusta Salling (A)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedr.: udstedeælse af bekendtgørelser.

Bilag 1.   -   Bilag 2.   -   Bilag 3.   -   Bilag 4.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 10:

 

1. beh. EM 2006

2. beh. 13/4  

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at fremsætte forslag til lovfæstede regler om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.   Notat

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 11:

1. beh. EM 2006

2. beh. 13/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres en Grønlandsk erhvervsgarantifond.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 12:

 

1. beh. EM 2006

2. beh. 13/4

 

Ej vedtaget

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af gældende lovgivning, således at patienter i et nærmere bestemt omfang får krav på offentligt tilskud til operationer udført på privathospital.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.       Bilag

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 13:

1. beh. EM 2006

2. beh. Udsat til EM2007

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte midler til projektering af en landingsbane til mindre fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq til FFL2008.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 14:

1. beh. EM 2006

2. beh. Udsat til EM2007  

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal arbejde for etablering af et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener.

(Atassut´s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 15:

1. beh. EM 2006

2. beh. 13/4

 

Ej vedtaget

 

Beslutningsforslag om, at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med kr. 10 mio.

(Atassut´s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  bilag 1  bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 16:

1. beh. EM 2006

2. beh. 13/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på finansloven for 2008 og fremefter at afsætte 2 mio. kr. årligt til støtte af filmprojekter.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  bilag 1  bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 17:

 

1. beh. EM 2006

2. beh. 13/4

 

Vedtaget med ændringer

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at skærpe de veterinære krav til brætsteder i byerne med virkning fra 2009, Landsstyret pålægges i fællesskab med kommunerne at udarbejde en byrdefordelingsmodel for udgifter ved den nødvendiggjorte modernisering af de kommunale brætter. Endvidere pålægges Landsstyret at digitalisere fangstbeviserne ifm modernisering af det kommunale brætter. 

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.      Bilag 1.      Bilag 2.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 18:

Beh. 1/5

Valg af Landsstyremedlemmer. 

(Landsstyreformanden)

Pkt. 19:

tom

Pkt. 20:

1. beh. 16/3

2. beh. 25/4

3. beh. 27/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingslov om tillægsbevilling for 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 21:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 13/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering.

 

Rettelsesblad 

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarnotat på spørgsmål under 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Pkt. 22:

1. beh. 13/3

2. beh. 13/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om ejerlejligheder.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 3. beh.

Pkt. 23:

 

1. beh. 13/3

2. beh.

Trukket af forslagsstiller

Forslag til Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig.

 

Rettelsesblad

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Redegørelse

Pkt. 24:

1. beh. EM 2006

2. beh. Udsat til EM2007 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til om ændring af færdselsloven for Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Pkt. 25:

1. beh. 2/5

2. beh. EM 2007

(pkt. 11)

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for 2006.

Bilag.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 26:

 

1. beh. 9/3

2. beh. 11/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at landets 18 kommuner skal sammenlægges til fire kommuner, der sammensættes, som beskrevet i begrundelsen for beslutningsforslaget.

(Landsstyreformanden)

 

Redegørelse

Betænkning 2. beh.

Pkt. 27:

 

1. beh. 9/3

2. beh. 11/4

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til EM 2007 at fremsætte lovforslag om valg af overgangsudvalg til nye storkommuner og baseret på princippet om lokal repræsentation, som beskrevet i begrundelsen for beslutningsforslaget.

 

Rettelsesblad

(Landsstyreformanden)

Ændringsforslag 2. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 28:

 

Beh. 2/5

Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2006.

Bilag 1-6  -  Bilag 7

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.  (Rettelse)

Pkt. 29:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 11/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 30:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 11/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat. (Ændring af 60 dages-reglen, frister for afgivelse af redegørelser og indbetaling af skat med videre)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. 

Betænkning 2. beh.  Bilag

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 31:

1. beh. 13/3

2. beh. 11/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter. (Ændring af den grønlandske betegnelse for Skatterådet)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 32:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 11/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige. (Ændret anvendelsesområde)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  Bilag

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 33:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 11/4

3. beh. 20/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. (Ændrede frister for angivelse og indbetaling af arbejdsmarkedsafgift)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  Bilag

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 34:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 11/4

 

Vedtaget

 

Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2), om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2008 fastsættes således:

1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr.   5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr.   1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat.....................................6%

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 35:

beh. 25/4

Udenrigspolitisk Redegørelse

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat (rettelse)

Pkt. 36:

Beh. 13/4

Landstyrets Politisk-økonomisk beretning 2007.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 37:

 

1. beh. 16/3

2. beh. 25/4

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre for årene 2008 og 2009.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. 

Forelæggelsesnotat 2. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Pkt. 38:

 

Beh. 30/4

Landbrugspolitisk redegørelse 2007. 

Bilag

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 39:

 

1. beh. 14/3

2. beh.  25/4

3. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. (Virksomheders forpligtigelse til at afgive oplysninger ved prisundersøgelser)

(Landsstyremedlemmet for Ehverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh. (Rettelse)

Pkt. 40:

Beh. 2/5

Redegørelse om evaluering af ensprisreformens hidtidige konsekvenser.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat

Pkt. 41:

1. beh. 20/3

2. beh. 30/4

3. beh. 2/5

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om alderspension.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.    /   Bilag 1   -   Bilag 1a

Svarnotat 2. beh.

Ændringsforslag

Tillægsbetænkning 2. beh.

Tillægsbetænkning 3. beh.

Pkt. 42:

1. beh. 20/3

2. beh. 30/4

3. beh. 2/5

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om førtidspension

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 43:

1. beh. 14/3

2. beh. 25/4

3. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 44:

 

1. beh. 14/3

2. beh. 25/4

3. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejerboliger.

 

Rettelsesblad

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 45:

1. beh. 14/3

2. beh. 25/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om tiltrædelse af frivillig tillægsprotokol om forbud mod børnepornografi m.v.

 

Tillægsprotokol

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

 

Betænkning 2. beh.

Bilag 1  -   Bilag 2  -    Bilag 3a   -   Bilag 3b 

-    Bilag 3c   -    Bilag 3d   -   Bilag 3e

Pkt. 46:

 

1. beh. 20/3

2. beh. 25/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov om ændring af lov om folkeskolen i Grønland

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat

Lovforslag med bemærkninger

Forslagets resume

Pkt. 47:

Beh. 18/4

Redegørelse om forslag til reform af sundhedsvæsenets struktur.

(Landstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

 

Forelæggelsesnotat

Pkt. 48:

 

1. beh. 16/3

2. beh. 25/4

3. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. 

Betænkning 2. beh.

Pkt. 49:

 

Beh. 27/4

Redegørelse om energiintensiv industri i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 

Pkt. 50:

1. beh. 14/3

2. beh. 27/4

3. beh. Udsat til EM2007 

Forslag til Landstingslov om medieansvar.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 51:

1. beh. 28/3

2. beh. FM2008 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2007 pålægges at fremlægge forslag til at styrke forholdene for plejefamilier.

(Demokraternes landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 52:

 

1. beh. 23/3

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret i Finanslovsforslaget for 2008 pålægges at afsætte 3 mio. kr. til en strategisk beskæftigelsesfremmende pulje, hvorfra der kan ydes tilskud på 50 procent til ekstraordinære socialkompetencefremmende initiativer i kommuner med et særligt beskæftigelsespotentiale.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 53:

1. beh. 26/3

2. beh. 27/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret nedsætter et Børneråd, der skal afgive anbefalinger til forbedringer af børns vilkår i Grønland.

(Landsingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 54:

 

Beh. 25/4

Spørgsmål til Landsstyret om det offentliges udbud af kurser til personale i private institutioner :

1)      I hvilket omfang tilbydes ansatte på private institutioner adgang til relevante offentlige kurser ?

2)      Ser Landsstyret en fordel ved at styrke de offentlige kursustilbud til ansatte på private institutioner, der bistår samfundet med at løfte en samfundsopgave ?

3)      I hvilket omfang og udfra hvilke målsætninger tilbydes kurser til de ansatte med midler fra henholdsvis hovedkonto 30.10.37 og hovedkonto 30.13.41 i Finansloven ?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Svarnotat

Pkt. 55:

 

1. beh. 16/3

2. beh. 25/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at der i alle byer ansættes et antal ressourcepersoner, der skal have til opgave i bestemte tidsrum at opholde sig på byens skoler således, at børn med behov herfor kan få en person at betro sig til.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh. 

Pkt. 56:

 

1. beh. 11/4

2. beh. 2/5

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at oprette en internet høringsportal, hvor borgerne kan se høringsbreve og høringssvar til bekendtgørelser samt lov- og forordningsforslag.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh. 

Pkt. 57:

 

1. beh. 11/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde etiske retningslinjer for, hvordan man bør opføre sig, hvis man er udpeget som direktør eller bestyrelsesmedlem i en hjemmestyreejet virksomhed.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 58:

 

Beh. 27/4

Forslag til forespørgselsdebat om privatisering af de Hjemmestyre ejede virksomheder.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat

Pkt. 59:

 

Beh. 25/4

Forslag til forespørgselsdebat om det fremtidige forhold til EU herunder en eventuel genindmeldelse.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat

Pkt. 60:

1. beh. 20/3

2. beh. Trukket af forslagsstiller

Forslag til Landstingsbeslutning om, at afgiften på snescootere til børn fjernes.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 61:

 

1. beh. 29/3

2. beh. 30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter til Danmark for at studere - et sted at bo til en overkommelig husleje.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.    /    Bilag 1   -    Bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 62:

tom

Pkt. 63:

Trukket af forslagsstiller

Pkt. 64:

 

Beh. 25/4

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status på Landsstyrets udvikling af en samfundsøkonomisk trafikvurderingsmodel?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraatit)

 

Svarnotat

Pkt. 65:

 

Beh.  2/5

Forslag til forespørgselsdebat om demokrati i Grønland anno 2007.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Svarnotat

Pkt. 66:

 

1. beh. 20/3

2. beh. 27/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udvikle et interaktivt sprogprogram til undervisning i grønlandsk som fremmedsprog.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh. 

Svarbrev til Demokraterne.

Betænkning 2. beh.    /    Bilag 1

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 67:

 

Beh. 17/4

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre forholdene for børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Løsgænger)

 

Svarnotat

Pkt. 68:

 

Beh. 27/4

Forslag til forespørgselsdebat om ændring af ESU-ordningen.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Løsgænger)

 

Svarnotat

Pkt. 69:

 

1. beh. 21/3

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til FM08 pålægges at fremsætte forslag til forbedringer af fangererhvervets vilkår baseret på følgende forudsætninger:

Lovgivningen skal tilpasses, således at der konkret sondres imellem erhvervsfangere og erhvervsfiskere.

Erhvervsfangstbevis skal kun kunne tildeles personer, der har deres hovedindtægt fra fangst.

Indhandlingstilskuddet til sælskind skal i stedet bruges til at sikre alle erhvervsfangere et fast grundbeløb som fangerløn.

Der skal etableres mindre uddannelser særligt rettet mod erhvervsfangere, der ønsker at opkvalificere sig til andre erhverv.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Løsgænger)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 70:

 

Beh. 20/4

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for at styrke byggeriet af almennyttige boliger, ungdomsboliger og ældreboliger i de fire vækstbyer på baggrund af ophævelsen af ensprissystemet på el og vand.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Løsgænger)

 

Svarnotat

Pkt. 71:

1. beh. 29/3 

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette en uddannelse til bygdetekniker, specielt målrettet mod folk med ringe skolebaggrund.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Løsgænger)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 72:

 

Beh. 20/4

Forslag til forespørgselsdebat om Sundhedsvæsenets betjening af kommende mødre er sikker og tryg.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Svarnotat

Pkt. 73:

Beh. 2/5

Forslag til forespørgselsdebat om lærermangelen på folkeskoleområdet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Svarnotat

Pkt. 74:

 

Beh. 25/4

 

Spørgsmål til landsstyret: Hvilke tiltag kan Landsstyret gøre for at hindre de offentligt ejede virksomheder i at købe udvalgte grønlandske madvarer af fangerne til overpris og dermed fratage forbrugerne muligheden for at købe disse produkter andre steder? Derudover: Vil udøvelse af en sådan forretningsmetode være i strid med lovgivningen?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Svarnotat

Pkt. 75:

 

Beh. 9/3

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende kommunesammenlægningen:

Hvorledes forventer Landsstyret, at de opgaver, der planlægges overført fra centraladministrationen til de nye kommuner prioriteret?

Hvilke teknisk administrative fordele og ulemper ser Landsstyret i, at den nye kommunestrukturs ikrafttræden sker den 1. maj 2009 frem for den 1. januar 2009.

Hvordan forestiller Landsstyret sig, at budgetansvaret for 2009 skal fordeles mellem de nuværende og de kommende kommunalbestyrelser?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Svarnotat

Pkt. 76:

 

Beh.  2/5

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan styrke børn og unge både psykisk og fysisk.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Svarnotat.

Pkt. 77:

1. beh. 27/3

2. beh. 30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret senest til EM 2007 pålægges at fremlægge et forslag til forhøjelse af underholdsbidrag til børn.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

 

Svarnotat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 78:

1. beh. 29/3

2. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en national energispareplan.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev til 1. beh.

Pkt. 79:

 

1. beh. 26/3

2. beh. Udsat til EM2007 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive mulighederne for at forbedre vilkårene for personer med autisme og Aspergers syndrom og deres nære pårørende.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh

Pkt. 80:

Tom

Pkt. 81:

Tom

Pkt. 82:

Tom

Pkt. 83:

Tom

Pkt. 84:

Tom

Pkt. 85:

Tom

Pkt. 86:

Tom

Pkt. 87:

Tom

Pkt. 88:

Tom

Pkt. 89:

Tom

Pkt. 90:

Tom

Pkt. 91:

Tom

Pkt. 92:

Tom

Pkt. 93:

tom

Pkt. 94:

tom

Pkt. 95:

tom

Pkt. 96:

Trukket af forslagsstiller 

Pkt. 97:

1. beh. 16/3

2. beh. 25/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre tilstrækkelig finansiering af en skolemadsordning i samtlige folkeskoler i Grønland.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 98:

 

Beh. 20/4

Forslag til forespørgselsdebbat om det problematiske i, at mere end hver fjerde kvinde bliver sat til at føde langt fra sit hjem og sin familie.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat

Pkt. 99:

 

1. beh. 12/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at indarbejde en tekstanmærkning i Finanslovsforslaget for 2008, således at der ikke alene kan indgås servicekontrakter om varetagelse af indhandling af sælskind og administration af tilskud hertil med Great Greenland A/S.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 100:

 

1. beh. 21/3

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, således, at pensionerede fiskere og fangere der har haft erhvervet kontinuerligt det sidste 10 år får mulighed for at oppebære erhvervsfangstbeviset.

(Siumuts landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 101:

 

Beh. 25/4

Spørgsmål til Lansdsstyret: Hvilke initiativer har Landsstyret påtænkt sig at iværksætte for at flere ejere af boligstøttefinansierede huse for fremtiden kan blive reelle ejere.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat

Pkt. 102:

1. beh. 21/3

2. beh. Udsat til EM2007

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.

(Ændring af alderskrav for anskaffelsestilskud til erhvervsjoller)

(Siumuts landstingsgruppe)

 

Bemærkninger

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 103:

 

1. beh. 23/3

2. beh. 24/4

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til:

at praktikplads mangel ikke længere skal være begrundelse for ikke at blive optaget på en uddannelse,

at alle erhvervsdrivende pålægges at optage praktikanter og oprette praktikpladser samt

at der i licitationsloven indføres krav om optagelse af praktikanter i forbindelse med renoverings- og anlægsopgaver.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 104:

 

1. beh. 26/3

2. beh. Udsat til EM2007 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et Videns- og Rådgivningscenter for handicappede samt at fremsætte forslag om bevilling på finanslovsforslaget for 2008.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 105:

 

Beh. 25/4

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes vurderer Landsstyret mulighederne for etablering af erhverv og arbejdspladser baseret på årtusinde gammel indlandsis og isfjelde med henblik på eksport af disse produkter, samt igangsættelse af initiativer til etablering af isværker for at udnytte denne ressource?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat

Pkt. 106:

1. beh.  20/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte initiativer for lovgrundlag for at forskelligartede psykisk syge, uanset hvor de bor, skal have mulighed for hurtig at kunne komme i konsultation og behandling for deres lidelser.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 107:

 

Beh. 25/4

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes kan der ske en styrkelse og tilpasning af fangererhvervet i forhold til truslerne mod erhvervet og erhvervets nye muligheder, under inddragelse af de i begrundelsen nævnte synspunkter?

(Siumut´s landstingsgruppe)

 

Svarnotat

Pkt. 108:

 

Beh. 27/4

Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes Landsstyret vurderer muligheden for at oprette et uddannelsessted for kommende medarbejdere i mineindustrien.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat

Pkt. 109:

 

Beh. 2/5

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den allerede eksisterende læreruddannelse.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat

Pkt. 110:

Trukket tilbage af forslagsstiller

Pkt. 111:

 

1. beh. 21/3

2. beh. 24/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til at fiskere og fangere med erhvervsfangstbevis ikke får frataget deres bevis når indkomsten på sekundær erhverv overstiger 50% af den samlede indkomst og på denne måde gives mulighed for at drive et andet erhverv ved siden af fisker og fangererhvervet.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 112:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til at hjemmehørende medarbejdere indenfor sundhedsvæsenet gives mulighed for uddannelse og opkvalificering uden at skulle rejse ud af deres hjemby, således disse kan erstatte de dyre tilkaldte sundhedsmedarbejdere, ligeledes at der igangsættes undersøgelse omkring deres arbejdsforhold med henblik på forbedringer af disse.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 113:

 

1. beh. 27/3

2. beh. Udsat til EM2007

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at opgradere den nuværende forsøgsordning om decentral uddannelse af socialarbejdere, så denne uddannelsesform kommer til at omfatte alle byer og bygder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 114:

Beh. 25/4

Spørgsmål til Landsstyret: Spørgsmål vedrørende status på forøgelsen af pulje a, b, c.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat

Pkt. 115:

1. beh.  20/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at planlægge en handlingsplan for etablering af havne og pontonbroer i samtlige bygder.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev

Bilag 1  -   Bilag 2   -   Bilag 3

Pkt. 116:

 

Beh. 25/4

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om i en bestemt uge i løbet af året at  afholde forskellige kulturarrangementer i tre dage?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat

Pkt. 117:

 

1. beh. 23/3

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde en klar ansættelsespolitik, samt at der stramt prioriteres ved ansættelser på kvalifikationer på brugen af det grønlandske sprog.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 118:

1. beh. 27/3

2. beh. 30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at al skiltning på døre ved samtlige direktorater som minimum skal være grønlandsk sproget.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 119:

 

1. beh. 16/3

2. beh. 25/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at, I lighed med danskundervisningens start i 2. klasse i Atuarfitsialak, at engelskundervisning også startes i dette klasse-trin.

 

Rettelsesblad

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Bilag 1.    -    Bilag 2.    -    Bilag 3.    -    Bilag 4.

Bilag 5.    -    Bilag 6.    -    Bilag 7.    -    Bilag 8.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 120:

Trukket af forslagsstiller

Pkt. 121:

 

1. beh. 20/3

2. beh. 27/4

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre elever under Atuarfitsialak og andre læreanstalter at kunne afholde eksamen på eget sprog uanset hvilke sprog lærer eller censor besidder.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 122:

Trukket af forslagsstiller

Pkt. 123:

1. beh. 23/3

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere et ansættelsesudvalg.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 124:

 

Beh. 2/5

Forslag til forespørgselsdebat om det er nødvendigt at tilpasse forvaltningen af vore levende ressourcer, samt om vi skal sprede brugen af vore levende ressourcer i geografisk henseende som følge af klimaændringen.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

Pkt. 125:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret ved samtlige offentlige anlægs- og renoveringsopgaver (offentligt byggeri) pålægges at afsætte minimum 1% af anlægssummen til såvel indvendig som udvendig kunstnerisk udsmykning af byggeriet. Beløbet skal være afsat på et særskilt projektnummer og fremgå af forslaget til Landstingsfinanslov.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 126:

 

1. beh. 13/3

2. beh. 13/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udfærdige regler om tilvejebringelse af tilstandsrapport ved handel med enfamiliehuse, dobbelthuse samt rækkehuse med vertikal skel.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh. 

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 127:

 

Beh. 27/4

Forslag til forespørgselsdebat om nødvendigheden af snarest at forbedre både de økonomiske og organisatoriske vilkår for frivilligt socialt og sundhedsfagligt arbejde.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

Pkt. 128:

 

Beh. 17/4

Forslag til forespørgselsdebat om visioner for fremtidens velfærdssamfund og strategier for opnåelse af øget lighed samt behovet for nedsættelse af en Velfærdskommission.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

Pkt. 129:

 

1. beh. 21/3

2. beh. 24/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af landstingslov om fangst og jagt, samt den med hjemmel heri udstedte bekendtgørelse om erhvervsjagtbeviser, således at turismeindtægter ikke afskærer erhvervsfangere m.v. fra generhvervelse af erhvervsjagtbevis.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 130:

 

1. beh. 14/3

2. beh. 25/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at lave et tillæg om, at redere, enkelte fartøjsejere samt producenter overfor myndighederne forpligtes til at give oplysninger om produkter og udbytte fra grønlandske fiskeriprodukter ved indenlands produktion og produktion til eksport i forbindelse med reformen af fiskeriloven.

(LandstingsmedlemAne Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh 

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 131:

 

1. beh. 27/3

2. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at landstinget skal pålægge Landsstyret at arbejde for at der udarbejdes et regelsæt der sikrer mindstekrav til skolehjemsforhold for teenagebørn, der flytter fra bygderne til byerne for at færdiggøre den lovpligtige del af skolegangen.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 132:

 

1. beh. 27/3

2. beh. 30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles efterskoleophold af 3 års varighed og herunder have samme vilkår som uddannelsessøgende.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev under 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 133:

 

1. beh. 20/4

2. beh. Udsat til EM2007 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal pålægges, at der tages initiativ til, at vore værdier som folk kulturelle, historiske, samfundsvidenskabelige og litterære samles struktureret, samt at disse efter prioritering samles og redigeres som undervisningsmateriale. Der tænkes her på Folkeskolen og de gymnasiale uddannelser.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 134:

1. beh. 13/3

2. beh. 13/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at lave en ændring af ændringen til Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 135:

 

1. beh. 28/3

2. beh. 30/4

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre at rettigheder, i medfør af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, ikke fortabes som følge af pensionsalders indtræden.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 136:

 

1. beh. 29/3 

2. beh. Udsat til EM2007 

Beslutningsforslag om Landsstyret pålægges at udarbejde et regelsæt der skal sikre at, de offentlige betaler for alle udgifter ved hjemtranport af pårørende, der er afgået ved døden enten under deres ophold i sundhedsvæsenet her i vort land eller i Rigshospitalet.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 137:

 

1. beh. 27/3

2. beh. 27/4

 

Ej vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at stramme op på gældende lovgivning med henblik på optimalt at sikre det datamæssige grundlag for analyse af den samfundsmæssige og socioøkonomiske udvikling, for politiske og administrative beslutninger, planlægning og samfundsvidenskabelig forskning.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 138:

 

1. beh. 28/3

2. beh. 2/5

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at iværksætte arbejde for ansættelse af grønlandske medarbejdere ved de Danske Repræsentationer i de lande hvor Grønland har særlige erhvervsinteresser jf. Hjemmestyrelovens § 16.

(LandstingsmedlemJørgen Wæver Johansen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 139:

 

1. beh. 27/3

2. beh. udsat til EM2007 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.  (rettelse)

Pkt. 140:

 

1. beh. 29/3

2. beh. 24/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at arbejde for at kræftpatienter, der ikke længere kan behandles, fremover kan blive henvist til eksperimentel behandling i Danmark, og at sundhedsvæsenet i den forbindelse skal tilbyde at betale for rejse, ophold og kostudgifterne.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 141:

 

1. beh. 28/3

2. beh. 30/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag til Landstinget om at Grønlands Hjemmestyre igennem Finansloven fremover giver årlige bidrag til Julemandens aktiviteter i Grønland.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  /   Bilag 1.   -   Bilag 2. 

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 142:

 

1. beh. 11/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at få igangsat arbejde for at få moderniseret og udvidet lufthavnsterminalen i Kangerlussuaq, således at den tilpasses den til stadighed voksende trafik til og fra Grønland.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 143:

 

1. beh. 26/3

2. beh. 27/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremkomme med ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om Landsstyremedlemmers ansvarlighed, således at der fremover ikke hersker tvivl om Landsstyremedlemmers ansvar i relation til Hjemmestyrets hel eller delvis ejede selskaber.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 144:

 

1. beh. 17/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at tilvejebringe flere midler til Grønlands Naturinstitut for indeværende år samt overslagsårene 2008 - 2010 med henblik på at udvide Naturinstituttets muligheder for tælling af hvid- og narhvaler.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 145:

 

1. beh. 11/4

2. beh. 2/5

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde en redegørelse til Landstinget om rednings- og katastrofeberedskabet i Grønland.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev

Pkt. 146:

 

1. beh. 20/3

2. beh. 27/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med forslag til ændring af Landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1998 med henblik på at reducere snescooterafgiften.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Redegørelse 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  bilag 1  bilag 2

Pkt. 147:

 

1. beh. 26/3

2. beh. 27/4

 

Ej vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges fra og med EM 08 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om Landsstyrets varetagelse af Hjemmestyrets ejerinteresser i de helt eller delvist Hjemmestyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om Landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf.

(Atassuts landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

UPA 2007-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

  

J.nr. 01.25.01/07FM-LABU-00001

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:

 

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 1:

Sul. 9/3

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 2:

Sul. 9/3

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. (ALLANNGUISOQARAANGAT)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Sul. 9/3

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4:

 

Sul. 9/3

Sul. 2/5

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut, siunnersuisoqatigiinnut, nævninut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

Sul. 9/3

Naalakkersuisunut ilaasortassamik qinersineq.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 6:

 

Siull. UPA 2006/45 aamma

UKA2006/12

 

Aappass. 30/4

 

Akuerineqanngilaq

Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  

Ilanng. 1.  -  Ilanng. 2.  -  Ilanng. 3.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 7

 

Siull. UPA 2006

Aappass. 13/4

UKA 2006/15

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

 

 

Tusilartut angerlarsimaffianni Uiluinni, inuusuttut, meeqqat atuarfianni atuarunnaareeraluarlutilluuniit najugaqarsinnaanissaanik, taamaasillutik ilinniaqqinnissaminnut periarfissinneqarlutik najugaqarsinnaalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

Ilanng. 1  -  Ilanng. 2  -  Ilanng. 3  -  Ilanng. 4

Aappassaaneernerani akissuteqaat 2

Imm. 8

 

Siull. UKIU 2006

Aappass. 13/4

UKA 2006/19

 

Akuerineqarpoq

Nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanng. 1  -  Ilanng. 2  -  Ilanng. 3  -  Ilanng. 4  -  Ilanng. 5

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 9:

 

Siull. 24/4

Aappass. 30/4

 

Akuerineqarpoq

Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaarput Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 33, 18. decembari 2006-imeersoq periarfissaq siulleq atorlugu Naalakkersuisut atorunnaarsissagaat. Naalakkersuisut aamma pisussaatinneqassapput nutaamik nalunaarusioqqullugit, tassani massakkut nalunaarummi § 10 imm. 8-mi oqaasertaasut peerlugit Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaannni nr. 9, 15. apriili 1996-imeersup oqasertaanik taarseqqullugit, ilanngullugulu nutaamik aalajangersagalioqqullugit, raajat qerisut puuniittut tunineqarneranni oqimaalutaariaatsip eqqornerusup anguneqarsinnaaneranik kinguneqartussamik.

(Inatsisartuni ilaasortat Lars-Emil Johansen, Siumut, Jens-Lars Fleischer, Siumut, Jens B. Frederiksen, Demokraatit aamma Augusta Salling, Atassut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  

Nalunaarutiliorsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut aalajangiisinnaassuseqarnerannik nassuiaat.

Ilanng. 1.   -   Ilanng. 2.   -   Ilanng. 3.   -   Ilanng. 4.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 10:

 

Siull. UKA2006

Aappass. 13/4

 

Akuerineqarpoq

 

Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnik tunisinermi sulisut inatsisitigut illersugaalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat   Nassuiaat

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 11:

 

Siull. UKA2006

Aappass. 13/4  

 

Akuerineqanngilaq

Kalaallit Nunaanni Inuussutissarsiutinut Qularnaveeqqusiisarnermut Aningaasaateqarfimmik pilersitsinissamik suliaqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 12:

 

Siull. UKA2006

Aappass. 13/4

 

Akuerineqanngilaq

 

Napparsimasut napparsimmavimmi namminersortumik ingerlanneqartumi pilattartittussat aalajangersimasumik annertussusilikkamik pisortanit tapiiffigineqarsinnaanngorlugit inatsisit atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut      Ilanngussaq

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 13:

Siull. UKA2006

 

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq

 

Qeqertarsuarmi, Qasigiannguani Kangaatsiamilu timmisartunut mikinerusunut mittarfiliornissap pilersaarusiorneqarneranut AIS2008-mi aningaasaleeqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 14:

 

Siull. UKA2006

Aappass.  UKA2007-imut kinguartinneqarpoq

Pinngortitap-, avatangiisit- imaluunniit uummasut pissusai pillugit ilisimasanik katersuiffimmik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 15:

 

Siull. UKA2006

Aappass. 13/4

 

Akuerineqanngilaq

 

Timersoqatigiit Kattuffianut aningaasaliissutaasartut aningaasat timersornermut atorneqartartut aningaasat amerlanerit immikkoortinneqarnissaanut ukiuni tallimani tulliuttuni 10 millioner kr.-inik amerlineqarnissaanik aalajangiiffingisassatut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanng. 1  -  Ilanng. 2

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 16:

 

Siull. UKA2006

Aappass. 13/4

 

Akuerineqanngilaq

 

2008-imut ukiunullu aggersunut Aningaasanut Inatsisikkut Nunatsinni filmiliornermut aningaasat atorneqartartut ukiumut 2 mio. kruuninngorlugit aaqqinneqarnissaanut Naalakkersuisut Aningaasanut Inatsimmut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanng. 1  -  Ilanng. 2

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 17:

 

Siull. UKA2006

Aappass. 13/4

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

 

 

 

 

Siunnersuutigaara Inatsisartut aalajangiussissasut Naalakkersusuisut peqquneqassasut 2009 aallarnerfigalugu kalaalimineerniarfinni inuussutissalerinikkut piumasaqaatit sakkortusineqassut. Kiisalu Naalakkersuisut kommunit peqatigalugit peqqunneqassasut kommunini kalaalimineerniarfiit nutarsarnerinut aningaasartuutaajumaartussat pillugit avitseqatigiinissamik siunnersuusiussasut. Ilanngullugu Naalakkersuisut piniarnermut allagartat digitalisererneqarnissaannik suliaqarnissaannik peqquneqassasut kalaalimineerniarfiit nutarsarnerat ilutigalugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut       Ilanngussaq 1.     Ilanngussaq 2.

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 18:

Sul. 1/5

Naalakkersuisunut ilaasortassanik qinersineq.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 19:

Imaqanngilaq

Imm. 20:

Siull. 16/3

Aappass. 25/4

Pingajuss. 27/4

 

Akuerineqarpoq

Inatsisartut 2006-imut ilassutitut aningaasaliissutissanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 21:

Siull. 13/3

Aappass. 13/4

Pingajuss. 20/4 

 

Akuerineqarpoq

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

Naqqiut

(Ineqarnermut, Attaveqarnermullu Naalakkersoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  

Siullermeernerani apeqqummut akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Imm. 22:

Siull. 13/3

Aappass. 13/4

Pingajuss.20/4

 

Akuerineqarpoq

Inissiat nammineq pigisat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermullu Naalakkersoq) 

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Pingajussaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 23:

 

Siull. 13/3

Aappass. siunnersuuteqar-tumit tunuartinneqarpoq

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

Siunnersuummut naqqiut

(Ineqarnermut, Attaveqarnermullu Naalakkersoq) 

 

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Nassuiaat

Imm. 24:

Siull. UKA2006

Aappass. 

UKA2007-imut kinguartinneqarpoq 

 

Kalaallit Nunaanni aqqusinertigut angallannermut inatsisip allannguutissaatut siunnersuutip Namminersornerullutik Oqartussanit oqaaseqarfigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermullu Naalakkersoq)

Imm. 25:

Siull. 2/5

Aappass. EM2007

Nunatta karsiata 2006-imut naatsorsuutaasa Inatsisartuni akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Ilanngussaq

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Imm. 26:

 

Siull. 9/3

Aappass. 11/4

 

Akuerineqarpoq

Kommunit 18-it tunngavilersuummi nassuiarneqartutut kommuninut sisamanut kattunneqassasut Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

Nassuiaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 27:

 

Siull. 9/3

Aappass. 11/4 

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Kommunerujussuarni nutaani ikaarsaarnermi ataatsimiititalianik nunap immikkoortuinit ilaasortaatitaqarfiusunik tunngaveqartumik tunngavilersuummi nassuiarneqartutut qinersinernut inatsimmik siunnersuummik Naalakkersuisut UKA 2007-imut saqqummiussinissaminnut peqquneqassasut Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

 

Naqqiut

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 28:

 

Sul. 2/5

Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik pillugu 2006-imut nassuiaat.

Ilanng. 1-6  -  Ilanng. 7

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  (Naqqiut)

Imm. 29:

 

Siull. 13/3

Aappass. 11/4

Pingajuss. 20/4

 

Akuerineqarpoq

Imigassat ethanolimik akullit Kalaallit Nunaanni sananeqarsimasut akitsuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Akileraaruserinerup qitiusumik ingerlanneqalernerata kingunerisaanik allannguutit)

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 30:

 

Siull. 13/3

Aappass. 11/4

Pingajuss. 20/4

 

Akuerineqarpoq

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut. (Ullut 60-it pillugit maleruagassap allanngortinneqarnera, akileraarutit pillugit nassuiaammik tunniussinissamut akiliinissamullu il.il. piffissaliunneqartut)

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  Ilanngussaq

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 31:

 

Siull. 13/3

Aappass.11/4

Pingajuss. 20/4

 

Akuerineqarpoq

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Skatterådip kalaallisut taaguusernerata allanngortinnera)

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 32:

 

Siull. 13/3

Aappass. 11/4

Pingajuss. 20/4

 

Akuerineqarpoq

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnisaallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Atuuffissanut allannguut) 

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  Ilanngussaq

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 33:

 

Siull. 13/3

Aappass. 11/4

Pingajuss. 20/4

 

Akuerineqarpoq

Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Sulisoqarnermut akitsuummiik nalunaarutinik tunniussinissamut akiliuteqarnikkullu isumannaarinissamut piffissaliunneqartunut allannguutit)

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  Ilanngussaq

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 34:

 

Siull. 13/3

Aappass. 11/4

 

Akuerineqarpoq

2008-imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. suleriaasissani § 32, imm. 6, 2):

1. Inummut ilanngaat..................................................kr. 48.000 (ukiumut)

2. Ilanngaat aalajangersimasoq.....................................kr. 10.000 (ukiumut)

3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut.....kr.   5.000 (ukiumut)

4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat.............kr.   1.000 (ukiumut)

5. Kommuninut ataatsimut akileraarut........................................6%

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 35:

Sul. 25/4

Nunanut allanut tunngasutigut naalakkersuinikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut (naqqiut)

Imm. 36:

Sul. 13/4

Naalakkersuisut Naalakkersuinikkut-Aningaasaqarnikkut Nalunaarutaa 2007.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 37:

 

Siull. 16/3 

Aappass. 25/4 

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

2008-mut 2009-mullu Namminersornerullutik Oqartussanut tapiissutit pillugit inatsisissattut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Imm. 38:

 

Sul. 30/4

2007-imi nunalerineq pillugu politikkimik nassuiaat.

Ilanngussaq

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 39:

 

Siull. 14/3

Aappass. 25/4 

Pingajuss.30/4

 

Akuerineqarpoq

Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisartoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Akinik misissuinerni paasissutissanik tunniussinissamut suliffeqarfiit pisussaaffeqarneri).

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat (Naqqiut)

Imm. 40:

 

Sul. 2/5

Assigiimmik akeqartitsinermik aaqqissuusseqqinnerup maannamut kingunerisai pillugit nassuiaat.  

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

Imm. 41:

 

Siull. 20/3

Aappass. 30/4

Pingajuss. 2/5

 

Akuerineqarpoq

Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut   /  Ilanng. 1   -   Ilanng. 1a

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut 

Imm. 42:

Siull. 20/3 

Aappass. 30/4

Pingajuss. 2/5

Akuerineqarpoq

Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 43: 

                                            

Siull. 14/3

Aappass. 25/4

Pingajuss.  30/4

 

Akuerineqarpoq

Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermillu sulinngiffeqartarneq il.il. ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaatut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 44:

 

Siull. 14/3

Aappass. 25/4

Pingajuss.  30/4

 

Akuerineqarpoq

Inissiani attartortittakkani ineqarnermujt akiliummut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

Naqqiut

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 45:

 

Siull. 14/3

Aappass. 25/4

 

Akuerineqarpoq

Meeqqat peqataatillugit pornolianik il.il. inerteqqutaaneri pillugit nammineq aalajangikkamik isumaqatigiissummut tapiliussamut akuersinermut tunngatillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

Protokolip nalunaarutigineqarnera 

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanng. 1   -   Ilanng. 2   -     Ilanng. 3   -   Ilanng. 3a   -   Ilanng. 3b

Ilanng. 3c   -   Ilanng. 3d    -   Ilanng. 3e

Imm. 46:

 

Siull. 16/3

Aappass. 25/4

 

Akuerineqarpoq

Nunatsinni atuarfik pillugu inatsisip allanngortinneqarnera pillugu Namminer- sornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Inatsisissatut siunnersuut nassuiaatillu

Siunnersuummut atatillugu eqikkagaq

Imm. 47:

 

Sul. 18/4

Peqqinnissaqarfiup aaqqissuussaanerata allanngortinneqarnissaanik siunnersuummut nassuiaat.

(Peqqissutsimut avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut  

Imm. 48:

 

Siull. 16/3

Aappass.  25/4

Pingajuss. 30/4

 

Akuerineqarpoq

Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 49:

 

Sul. 27/4

Kalaallit Nunaanni suliffissuit nukinnik annertuumik pisariaqartitsisut pillugit nassuiaat.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

Imm. 50:

Siull. 14/3

Aappass. 27/4

Pingajuss. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq 

Tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunner­suut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  

Imm. 51:

 

Siull. 28/3 

Aappass. UPA2008

Siunnersuut inatsisartut aalajangeeqqullugit Naalakkersuisut kingusinnerpaamik Inatsisartut Ukiakkut 2007 ataatsimiinnissaannut pisussaaffilerneqassasut siunnersuuteqaqqullugit ilaqutariit paaqqinnittuusartut atugaasa nukittorsarneqarnissaannut.

(Demokraatit inatsisartuni gruppiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 52:

 

Siull. 23/3 

Aappass. 24/4

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangigassaattut siunnersuut Naalakkersuisut 2008-mi Aningaasartuutissanut Inatsimmut siunnersuummi 3 mill. kr.-nik immikkoortitseqquneqassasut pilersaarusiorlugu sammisassaqartitsiniarnermut puljemi atugassanik, tassanngaanniit 50 %-imik immikkut ittumik aallarnikkanut inooqataanermut piginnaalersitsisunik siuarsaanerni tapiissuteqartitsisinnaalluni kommuneni immikkut sammisassaqartitsinissamik ilippanaateqartuni.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 53:

 

Siull. 26/3 

Aappass. 27/4

 

Akuerineqanngilaq

Siunnersuut Inatsisartut aalajangeqqullugit Naalakkersuisut Meeqqanut Siunnersoqatigiinnik pilersitsissasut, Kalaallit Nunaanni meeqqat atugarisaasa pitsanngorsarneqarnissaannut kaammattuuteqartartussanik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 54:

 

Sul. 25/4

Naalakkersuisunut apeqquteqaat pisortat suliffeqqarfinni namminersortuni kursuseqarnissamut periarfissiisarnerat pillugu:

1)      Qanoq annertutigisumik suliffinni namminersortuni sulisuusut pisortat kursusertitsisarneranni naaleqqussaanermi peqataatinneqartarpat?

2)      Naalakkersuisut isumaqarpat pisortat kursusinut neqeroorutigisartagaat suliffeqarfiit namminersortut eqqarsaatigalugit nukittorsaasoqartariaqartoq, taamalu inuiaqatigiit nukittorsagaanerannut kivitseqataatinniassallugit?

3)      Qanoq annertutigisumik sunillu siunertaqartunik atorfilittat kursuseqartinneqartarpat Inatsisartut Aningaasaqarnermut Inatsisaanni kontoni annerni 30.10.37 aamma 30.13.41 aningaasaliiffigineqartunit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

Imm. 55:

 

Siull. 16/3

Aappass.  25/4

 

Akuerineqanngilaq

Siunnersuut Inatsisartut aalajangeeqqullugit Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut sulissutigeqqullugu illoqarfinni tamani sillimmatissanik arlalinnik atorfinitsitseqqulugit piffissani aalajangersuni illoqarfiup atuarfiisa arlaanniittartussanik, taamaaliornikkut meeqqat tatigalugit saaffigisinnaasaannik piareersimasoqarniassammat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 56:

 

Siull. 11/4

Aappass. 2/5

 

Akuerineqarpoq

Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut internettikkut tusarniaavissamik pilersitsissasut, innutaasut tusarniaanermut allakkanik akissutaasunillu aammalu nalunaarutinut inatsisissanullu/peqqussutissanullu takusaqarsinnaanngorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 57:

 

Siull. 11/4 

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut ileqqorissaarnissamut ilusilersueqqullugit, qanoq pissusilersortoqassanersoq namminersornerullutik oqartussat suliffeqarfiutaanni pisortaaninngortussatut siulersuisuniluunniit ilaasortanngortussatut toqqagaagaanni.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 58:

 

Sul. 27/4 

Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaasa namminersortunngorsarneqarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

Imm. 59:

 

Sul. 25/4

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut siunissami EU-mut atuumassuteqarnissaq ilaasortanngoqqinniarnissamulluunniit tunngatillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

Imm. 60:

 

Siull. 20/3

Aappass. Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Inatsisartut aalajangigassaattut siunnersuut meeqqanut snescooterit akileraarutaata peerneqarnissaa pillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 61:

 

Siull. 29/3 

Aappass. 30/4

 

Akuerineqanngilaq

Siunnersuut Inatsisartut aalajangeeqqullugit Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pilersaarusioqqullugit - inuusuttortatsinnut Danmarkimut nuullutik ilinniagaqariartortartunut - qulakkeerutissamik tikitaminni inissaqartitaanissaannut akilersinnaasaminnillu ineqartinneqartarnissaannut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut    /    Ilanng. 1   -   Ilanng. 2

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 62:

Imaqanngilaq

Imm. 63:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut Naalakkersuisut Air Greenland A/S, Arctic Umiaq Line A/S angalatitsiviillu soqutiginnissinnaasut suleqatigalugit pisussaaffilerneqassasut angallassinissamut pilersaarutaasut ataqatigiisinneqalernissaannut suleqatigiissinneqarnissaannullu, siunertaralugu angalatitsiviit assigiinngitsut nunatsinni angallannermik ilusilersuisuusut ataqatigiissilernissaat anguniarlugu. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 64:

 

Sul. 25/4 

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut angallannerup nalilersornissaanut modelimik ineriartortitsinerat inuiaqatigiit aningaasaqarniarnerannik atorluaasoq sumut killissimava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

Imm. 65:

 

Sul.  2/5

Kalaallit Nunaanni ukioq 2007 demokratii pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

Imm. 66:

 

Siull. 20/3

Aappass. 27/4 

 

Akuerineqanngilaq

Siunnersuut Inatsisartut aalajangeqqullugit Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut ineriartortitseqqullugit kalaallit oqaasiisa nammineq oqaaserinngisatut ullumikkumut naleqqussakkamik ilinniartitsissutiginissaannut atugassamik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

Demokraatinut akissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut     /   Ilanng. 1

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 67:

 

Sul. 17/4

Meeqqat inuusuttullu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut atugaasa qanoq iluarsiivigineqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

 

Akissuteqaat

Imm. 68:

 

Sul. 27/4

ESU-mik aaqqissuussinerup allanngortinneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

 

Akissuteqaat

Imm. 69:

 

Siull. 21/3 

Aappass.  24/4

 

Akuerineqanngilaq

Piniarnermik inuussutissarsiuteqarnermi atugassarititaasunut pitsanngorsaatissatut siunnersuummik makkuninnga tunngaveqartumik kingusinnerpaamik UPA 2008-mi saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut:

Inatsisit naleqqussarneqassapput, taamaaliornikkut inuussutissarsiutigalugu piniartut aammalu inuussutissarsiutigalugu aalisartut ersarissumik immikkoortinneqarsinnaaqqullugit.

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartaq inunnut piniarnermit pingaarnertut isertitaqartartunut taamaallaat tunniunneqartassaaq.

Puisit amiinik tunisinermi tapiissutit inuussutissarsiutigalugu piniartut tunngaviusumik aningaasarsiaqartinneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaanut, tassa piniartunut aningaasarsiatut atorneqassapput.

Inuussutissarsiutigalugu piniartunut inuussutissarsiutinut allanut ingerlaqqinnissaq pissutigalugu piginnaasaminnik qaffassarusuttunut ilinniartitaanerit sivikitsut pilersinneqassapput.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviittoq)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 70:

 

Sul. 20/4

Innaallagissap erngullu assigiimmik akeqarnerisa atorunnaarsinneqarnera tunngavigalugu inissianik tamanut iluaqutaasussatut siunertalinnik, inuusuttunut inissianik utoqqarnullu inissianik illoqarfinni ineriartorfiusuni sisamani inissianik sanaartornerup annertusarneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

 

Akissuteqaat

Imm. 71:

 

Siull. 29/3 

Aappass. 24/4

 

Akuerineqanngilaq

Inunnut atuarfimmi tunngavissinneqarluarsimanngitsunut sammititaanerusumik nunaqarfinni teknikeritut ilinniartitaanermik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 72:

 

Sul.  20/4

Peqqinnissaqarfik anaananngortussanik isumannaatsumik toqqissisimanartumillu sullissinersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Akissuteqaat

Imm. 73:

 

Sul. 2/5 

Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisussaaleqineq pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Akissuteqaat

Imm. 74:

 

Sul. 25/4

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Suliffeqarfiit pisortanit pigineqartut kalaaliminernik aalajangersimasunik nalinginnaasumik akigitinneqartartut qaangerlugit akilerlugit piniartunit pisisarnerat, taamaalillutillu taakkuninnga allani pisinissamut pisisartunik mattussisarnerat pinngitsoortinneqarsinnaaqqullugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarsinnaappat? Kiisalu taama periuseqarneq aalajangersakkanik unioqqutitsineruva?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Akissuteqaat

Imm. 75:

 

Sul. 9/3

Kommunit kattussuunneqarnissaannut atatillugu Naalakkersuisunut apeqqutit:

Suliassat kommuninut nutaanut nussorneqarneqartussatut pilersaarusiorneqartut qanoq pingaarnersiorneqassasut Naalakkersuisut naatsorsuutigaat?

Kommunit nutaamik iluseriligassaat ulloq 1. januar 2009-mi atuutilernani  ulloq 1. maj 2009 atuutilissappat allaffissornikkut teknikimut tunngasumik iluaqutissat ajoqutissallu suussasut Naalakkersuisut naatsorsuutigaat?

Maannakkut kommunalbestyrelsiusut kommunalbestyrelsinngortussallu akornanni 2009-mut missingersuusiornermut akisussaanerup agguataarneqarnissaa Naalakkersuisut qanoq takorloorpaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Akissuteqaat

Imm. 76:

 

Sul.  2/5

Meeqqat inuusuttullu qanoq iliornikkut anersaakkut timikkullu nukittorsarneqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Akissuteqaat

Imm. 77:

 

Siull. 27/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqanngilaq

Meeqqanut akilersuutit qaffanneqarnissaannik siunnersuummik kingusinnerpaamik UKA 2007-imi saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Attaviitsoq)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

Imm. 78:

 

Siull. 29/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqarpoq

Siunnersuut Inatsisartut aalajangiinissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inuiaqatigiittut sipaarniarfiusinnaasunut piareersaasioqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Siullermeerneqarnerani akissut

Imm. 79:

 

Siull. 26/3

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq  

Siunnersuut inatsisartut aalajangernissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misissuinissaminnut qulaajarniarlugu takussutissiorniarlugulu inuit autismeqartut Aspergers syndromeqartullu kiisalu ilaqutaasut atugarisaat pillugit paasissutissanik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 80:

Imaqanngilaq

Imm. 81:

Imaqanngilaq

Imm. 82:

Imaqanngilaq

Imm. 83:

Imaqanngilaq

Imm. 84:

Imaqanngilaq

Imm. 85:

Imaqanngilaq

Imm. 86:

Imaqanngilaq

Imm. 87:

Imaqanngilaq

Imm. 88:

Imaqanngilaq

Imm. 89:

Imaqanngilaq

Imm. 90:

Imaqanngilaq

Imm. 91:

Imaqanngilaq

Imm. 92:

Imaqanngilaq

Imm. 93:

Imaqanngilaq

Imm. 94:

 

Akuerineqanngilaq

Imaqanngilaq

Imm. 95:

Imaqanngilaq

Imm. 96:

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Imm. 97:

 

Siull. 16/3

Aappass. 25/4 

Siunnersuut Inatsisartuni aalajangiiffigineqaqqullugu Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut Kalaallit Nunaanni Atuarfeqarfinni nerisitsisarnerup qularnaatsumik aningaasalersorneqarnissaanut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 98:

 

Sul. 20/4

Arnaat sisamaagaangata minnerpaamik ataatsip najugarisamit ilaquttanillu ungaseqisumi erniartortariaqartarnerat pillugu ajornartorsisutaasup apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisigineqarnissaa siunnersuutigaara.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

Imm. 99:

 

Siull. 17/4

Aappass. 2/5 

 

Akuerineqanngilaq

Puisit amiinut tapissutitut aningaasaliissutinik aqutsineq pillugu Great Greenland A/S-imik isumaqatigiissuteqarsinnaatitaanerup kisimi aallaavigineqarunnaarnissaa siunertaralugu 2008-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarneranut atatillugu oqaasertaliussat allanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 100:

 

Siull. 21/3

Aappass. 24/4 

 

Akuerineqanngilaq

Piniarnermik aalisarnermillu ukiuni kingullerni qulini ingerlaannartumik inuussutissarsiuteqarsimasut utoqqalinersiuteqalernerminni inuussutissarsiutigalugu allagartaqaannartalernissaat pillugu piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaannut nr. 12, 29. oktober 1999-imeersumut allannguutissamik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 101:

 

Sul. 25/4

Naalakkersuisunut apeqqut: Boligstøtte aqqutigalugu illuuteqartut amerlanerusut inuisa namminneq piginnittuulivinnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Akissuteqaat

Imm. 102:

 

Siull. 21/3

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq

Aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutillit inuussutissarsiornerannik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 20. november 2006-imeersup allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inussutissarsiutigalugu umiatsiaaqqat pissarsiarinerini tapiissuteqartarnermut ukiorisassanik piumasaqaatip allanngortinneqarnera)

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Nassuiaatit naliginnaasut

Siullermeernerani saqqummiussissut

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 103:

 

Siull. 23/3 

Aappass. 24/4

Praktikkerfissaaleqineq patsisaajunnaartariaqarpoq ilinniarfinnut isinngitsoortarnermut, tamanna qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut allatut iliuuseqarnissaminnut peqquneqarnissaat siunnersuutigaara, makku ilanngullugit: Suliffeqarfiit tamarmik praktikkertunik tigummisaqartarnissaminnut pisussaaffeqalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut aaqqissuussissasut aammalu suliariumannittussarsiuussisarneq pillugu inatsimmi sanaartugassanik iluarsagassanillu suliassaqalernermi ilinniartuuteqartarnissap piumasaqaataalernissaa eqqunneqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 104:

 

Siull. 26/3 

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq 

Innarluutillit pillugit ilisimasanik katersuiffimmik siunnersuisarfiutigisumik pilersitsinissaq aammalu tassunga 2008-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi aningaasaliissuteqarnissamut siunnersuuteqarnissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 105:

 

Sul. 25/4

Naalakkersuisunut apeqqut: Iluliarpassuit sermersuatsinneersut ukiorpassuarnilu piusimasut avammut saavitsiinnarnagit nunatsinni aningaasarsiornikkut inuutissarsiornikkullu iluaqutigineqarnissaat anguniarlugu, imermillu tunisassiarisarnissaat siunertaralugu, sermimik seqqutserivimmik pilersitsisoqarnissaanut periarfissat Naalakkersuisut qanoq naliliivigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Akissuteqaat

Imm. 106:

 

Siull. 20/4

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Assigiinngitsutigut tarnikkut artorsaatillit napparsimasullu sumilluunniit najugaqaraluarunik piaarnerpaamik saaffissaqarsinnaanissaannik nakorsiartarfeqalernissaannik, sukkasuumillu katsorsarneqartarnissaminnik inatsisitigut periarfissaqarnissaannik a-nguniagaqartumik tassuunakkullu suliniutit aallartinneqarnissaat pillugu Naalaakkersuisut peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 107:

 

Sul. 25/4 

Naalakkersuisunut apeqqut: Tunngavilersuummi isummat taaneqartut ilaatillugit qanoq iliorluni piniartutut inuussutissarsiornerup inuussutissarsiutitut ulorianartorsiortinneqarnerata pinaveersaartinneqarnissaa inuussutissarsiutitullu periarfissaasa nutaat patajaallisarneqarnissaat naleqqussarnissaallu pisinnaava?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Akissuteqaat

Imm. 108:

 

Sul. 27/4

Nunatsinni aatsitassarsiorfimmi suliffissaqarnissaq anguniarlugu nunatsinni aatsitassarsiornermi sulinissamut ilinniarfimmik pilersitsisoqarnissaanut periarfissaqarnersoq Naalakkersuisut naliliinissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Akissuteqaat

Imm. 109:

 

Sul. 2/5

Ullumikkut ilinniartitsunngorniartarnerup ingerlanneqareersup saniatigut nunatsinni ilinniartitsisussaaleqinerujussuaq akiorniarlugu piaartumik immikkut qanoq ittumik iliuuseqarfigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarnersut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Akissuteqaat

Imm. 110:

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Imm. 111:

 

Siull. 21/3

Aappass. 24/4

 

Akuerineqarpoq

Piniarnermik inuussutissarsiuteqarlutillu allagartaqartut allatigut isertitaminni 50 %-at qaangersimagaangassuk allagartaminnik arsaarneqartarnerisa piaarnerpaamik atorunnaarsinneqarnissaa, taamalu inuutissarsiuteqarnerminnut allagartamik avataatigut allatigut isertitaat apeqqutaatinnagit saniatigut aningaasarsiornissamut killiligaanngitsumik ingerlaaseqalernissaannik periarfissinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 112:

 

Siull. 20/4

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Peqqinnissaqarfimmi sulisut nunaqavissut atorluarnissaat siunertaralugu avataaniillu tikisinneqartartut akisoqisut ikilisinniarlugit nunaqavissut nunagisaq qimannagu ilinniartitaanermikkut piginnaanngorsarneqarnermikkullu eqaatsumik periarfissinneqarnissaat, taamalu sulisooreersut sulinerminni atugaasa misissuiffigineqarnissaat pitsanngorsaavigineqarnissaallu pillugit Naalakkersuisut suliamik aallartitseqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 113:

 

Siull. 27/3

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq 

Isumaginninnikkut sulisut amerlasuut amigaataanerat qaangerniarlugu nuna tamakkerlugu isumaginninnermi sulisut ikorfartuisullu ilinniartitaanikkut piginnaanngorsaanikkullu periarfissinneqarnissaat anguniarlugu nunagisaq qimannagu ilinniartitaanerup atuutilivinnissaata illoqarfinni nunaqarfinnilu ingerlateqqittariaqarnerannik Naalakkersuisut iliuuseqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 114:

 

Sul. 25/4 

Naalakkersuisunut apeqqut: Pulje a,b,c qaffanneqarnissaannut suliap sumut killinneranut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Akissuteqaat

Imm. 115:

 

Siull. 20/4

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Nunaqarfinni talittarfeqarnikkut puttasoqarnikkullu aaqqissuussisoqarnissaanik nuna tamakkerlugu pilersaarusiortoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Allakkatigut akissuteqaat

Ilanng. 1  -   Ilanng. 2   -   Ilanng. 3

Imm. 116:

 

Sul. 25/4 

Naalakkersuisunut apeqqut: Ukiumi sapaatip akunnerani aalajangersimasumi ulluni pingasuni kulturisiortalersinnaanermik aallartitsinissamik Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Akissuteqaat

Imm. 117:

 

Siull. 23/3

Aappass. 24/4

 

Akuerineqanngilaq

Pisortaqarfinni tamanut atuuttumik atorfinitsitsisarnermut ersarissumik politikkeqalernissamik aammalu kalaallit oqaasiisa atorfinitsitsinermi sukannersumik salliutinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 118:

 

Siull. 27/3

Aappass. 30/4 

 

Akuerineqanngilaq

Pisortaqarfinni tamani matup silataani allagartat paasissutissat nivingasut minnerpaamik kalaallisut allassimanissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 119:

 

Siull. 16/3

Aappass. 25/4

 

Akuerineqanngilaq

Atuarfitsialammi tuluit oqaasiisa atuartitsissutigineqartarnerat qallunaat oqaasiitulli 2. klassimiit aallartittalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

Naqqiut

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanng. 1    -    Ilanng. 2    -    Ilanng. 3    -    Ilanng. 4

Ilanng. 5    -    Ilanng. 6    -    Ilanng. 7    -    Ilanng. 8

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 120:

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Imm. 121:

 

Siull. 20/3 

Aappass. 27/4 

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Atuarfitsialammi ilinniarfinnilu soraarummeernerni ilinniartitsisup censorilluunniit qallunaajunera allatulluunniit oqaaseqarnera apeqqutaatinnagu, atuartut ilinniartulluunniit namminneq oqaatsitik atorlugit misilitsinnissaannut pisinnaatitaaffiat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 122:

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Imm. 123:

 

Siull. 23/3

Aappass. 24/4 

 

Akuerineqanngilaq

Atorfinitsitsisarnermut ataatsimiititaliamik pilersitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 124:

 

Sul. 2/5 

Silaannaap allanngoriartornerata kinguneranik isumalluutitsinnik uumassusilinnik aqutsinerput naleqqussartariaqannginnersoq kiisalu isumalluutitta uumassusillit siammasinnerusumik agguataarnerusariaqannginnerigut pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

Imm. 125:

 

Siull. 13/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqanngilaq

Pisortat sanaartortitsinerini iluarsaassinikkullu suliaqarnerini (pisortat sanaartortitaat) tamani sanaartornissamut aningaasaliissutit tamakkerlutik minnerpaamik 1%-iinik sanaartukkap silataatigut iluatigullu kusassarneqarnissaannut atugassanik Naalakkersuisut immikkoortitsisaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut. Aningaasat taakku ingerlatassamut immikkut normulerneqartassapput Aningaasanullu inatsisissamut siunnersuummi takuneqarsinnaasassallutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 126:

 

Siull. 13/3

Aappass. 13/4 

 

Akuerineqanngilaq

Illunik ilaqutariinnut ataatsinut inissianik, ilaqutariinnut marlunnut inissinianik kiisalu inissianik uiguleriiaanik ammoortunik akunnequtsersukkanik niuernermi illut qanoq issusiinik nalunaarusianik pissarsisoqarsinaasarnissaanut Naalakkersuisut maleruagassioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 127:

 

Sul. 27/4

Namminneq kajumissutsiminnik inunnik isumaginninnikkut peqqissutsimullu tunngasumik suliniuteqartut aningaasatigut peqatigiiffeqarnikkullu atugassarisaasa piaarnerpaamik pitsanngorsartariaqarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallittoqarnissaanik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

Imm. 128:

 

Sul. 17/4 

Siunissami inuiaqatigiit atugarissaarfiunissaat pillugu takoorluukkat naligiinnerulernissallu angunissaanut aqqutiginiakkat, kiisalu Atugarissaarneq pillugu Isumalioqatigiissitamik pilersitsinissamik pisarisaqartitsineq pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallittoqarnissaanik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

Imm. 129:

 

Siull. 21/3

Aappass. 24/4 

 

Akuerineqarpoq

Takornariaqarnermit isertitaqarneq pissutigalugu inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartap pissarsiareqqinnissaanut inuussutissarsiutigalugu piniartut il.il. mattunneqaqqunagit piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata kiisalu inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pillugit nalunaarummi piginnaatitsissutip allanngortinneqarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 130:

 

Siull. 14/3 

Aappass. 25/4 

 

Akuerineqarpoq

Siunnersuutigaara Naalakkersuisut peqquneqassasut Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata nutarterneqarneranut atatillugu aalisartitseqatigiiffiit aalisariutaatillillu ataasiakkaat tunisassiornermilu suliaqartut aalisarneq pillugu nunatsinni nunattalu avataanut tunisassiornermi pisunik iluanaarutinillu paasissutissanik pisortanut tunniussisussaatitaanerat ilangunneqassoq.

(Inatsisartunut ilaasortaqAne Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 131:

 

Siull. 27/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqarpoq

Nunaqarfinniit illoqarfinnut meeqqat inuusuttuaranngulersut meeqqat atuarfiini inaarsaaniarlutik atuariartortartut inigisaasa pitsaassusissaanik minnerpaaffiliinissamik Naalakkersuisunut peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 132:

 

Siull. 27/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqanngilaq

Inuusuttut innarluuteqartut ukiuni pingasuni efterskolersinnaalernissaannik, atuarnerminnilu ilinniagaqartutut allatulli atugaqarlutillu ilinniagaqarnersiuteqartalernissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Siullermeerneranut atatillugu akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 133:

 

Siull. 20/4

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq   

Matumuuna siunnersuutigaara inatsisartunit Naalakkersuisut peqquneqassasut:

Inuiattut pingaartitagut: kulturikkut, oqaluttuarisaanikkut, inuiaqatigiilerinikkut atuakkialerinerinikkullu aaqqissuussaasumik katersorneqassasut, kingornagut taakku pingaarnersiorneqarlutik ilinniartitsissutissatut katersorneqassasut suliarineqarlutillu. Tamatumani meeqqat atuarfii, ilinniarnertuunngorniarfiit eqqarsaatigalugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 134:

 

Siull. 13/3

Aappass. 13/4

 

Akuerineqanngilaq

Piginneqatigiilluni inissiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 1, 31.oktober 1991-imeersup, kingusinnerusukkullu allanguutitaqartinneqartup allanngortinneqarnissaanik, Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

Imm. 135:

 

Siull. 28/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqarpoq

Soraarnerussutisiaqarluni ukiut angunerini  aanertuumik innarluutillit ikiorserneqarnissaat pillugu maleruagassat tunngavigalugit pisinnaatitaaffiisa annaaneqannginnissaannut isumannaarininnissamut Naalakkersuisunut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 136:

 

Siull. 29/3 

Aappass. UKA-2007-imut kinguartinneqar-poq

Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Qanigisat nunatsinni peqqinnissaqarfimmi Rigshospitalimiluunniit uninngatillutik toqukkut qimagussimasut illoqarfigisaminnut assartorneqarneranni aningaasartuutaasartut pisortanit tamakkiisumik akilerneqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut malittarisassioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

Imm. 137:

 

Siull. 27/3

Aappass. 27/4

 

Akuerineqanngilaq

Inuiaqatigiit inuuniarnikkut atugarisaat pillugit allatigullu ineriartornerisa misissoqqissaarneqarnerinut, naalakkersuinikkut allaffissornikkullu ingerlatsinikkut aalajangiinernut, pilersaarusiornermut kiisalu inuiaqatigiit ilisimatusarfigineqarnerinut paasissutissatigut tunngavissat tamakkiinerusooqqullugit Naalakkersuisut inatsisinik pioreersunik sukatereqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 138:

 

Siull. 28/3

Aappass. 2/5

 

Akuerineqarpoq

Danskit nunani allani aallartitaqarfiini Kalaallit Nunaata niuernikkut immikkut soqutigisaqarfiini kalaallinik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut suliniummik aallartitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaqJørgen Wæver Johansen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 139:

 

Siull. 27/3 

Aappass. UKA2007-imut kinguartinneqarpoq 

Meeqqanik inuusuttuaqqanillu toqqaannartumik attaveqarsinnaaffiusuni sulisussanik atorfinitsitsinissamut atatillugu meeqqanik innarliisuusimannginnermut uppernarsaammik takussutissiisoqarnissaanik piumasaqaatitalimmik Naalakkersuisut inatsisissatut siunnersuummik suliaqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat  (Naqqitaq)

Imm. 140:

 

Siull. 29/3 

Aappass. 24/4

 

Akuerineqanngilaq

Kræftemik nappaateqartut katsorsarneqarsinnaajunnaarneqartutullu nalilerneqarsimasut Danmarkimi misileraataasumik katsorsarneqarsinnaanissaannut periarfissaqartitaanissaat tassungalu atatillugu aningaasartuutit peqqinnissaqarfimmit matussuserneqartarnissaannik neqerooruteqartalernissaq pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

Siullermeernerani isumaliutissiissut

Imm. 141:

 

Siull. 28/3

Aappass. 30/4

 

Akuerineqanngilaq

Juullip inuata suliassaqarfiinut Inatsisartut aningaasanut inatsisai aqqutigalugit Namminersornerullutik Oqartussat ukiumut tapiissuteqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  

Ilanng. 1.  -   Ilanng. 2.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 142:

 

Siull. 11/4 

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Nunatsinniit nunatsinnullu angallannerup annertusiartuinnarneranut naapertuuttumik Kangerlussuarmi mittarfiup akunnittarfittaata (lufthavnsterminalen) nutarternissaanik allilerneqarnissaanillu Naalakkersuisut suliaqartitsillutik aallartitsinissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 143:

 

Siull. 26/3

Aappass. 27/4

 

Akuerineqanngilaq

Naalakkersuisut akisussaatitaanerat pillugu inatsisip nr. 6-ip 13. maj 1993-imeersup allanngortinneqarnissaanik, taamaalilluni ingerlatseqatigiiffiit Namminersornerullutik Oqartussanit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit pigineqartut ingerlatsinerisa nakkutigineqarnissaanik Naalakkersuisuni ilaasortat akisussaasuunerisa nalorninaatsumik allassimalernissaa qulakkeerneqaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 144:

 

Siull. 17/4

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Qilalukkanik qaqortanik qernertanillu paasissutissanik katersinissamut kisitsinissamullu nunatsinni Pinngortitaleriffiup periarfissai annertusarneqarsinnaaqqullugit ukioq manna ukiunilu missingersorfiusuni 2008-miit 2010 ilanngullugu Pinngortitaleriffimmut amerlanerusunik aningaasaliisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 145:

 

Siull. 11/4

Aappass. 2/5

 

Akuerineqanngilaq

Kalaallit Nunaanni annaassiniartarneq ajunaarnersuaqarsinnaanermullu upalungaarsimaneq pillugit Naalakkersuisut Inatsisartunut nassuiaasiornissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnesuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Allakkatigut akissut

Imm. 146:

 

Siull. 20/3 

Aappass. 27/4

 

Akuerineqanngilaq

Snescooterinut akitsuutip appartinneqarnissaa siunertaralugu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 8, 21. oktober 1998-imeersup allanngortinneqarnissaa Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Nassuiaat

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanng. 1  -  Ilanng. 2

Imm. 147:

 

Siull. 26/3

Aappass. 27/4

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut 2008-mi ukiakkut ataatsimiinerat aallarnerfigalugu Namminersornerullutik Oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaasa aammalu ingerlatseqatigiiffiit piginneqataaffigisaasa aningaasatigut ingerlanneqarneri taamatuttaaq ingerlatseqatigiiffiit ataasiakkaat ineriartortinneqarneri pillugit aammalu pissusiviusut tunngavigalugit Naalakkersuisut iliuuseriniakkatik ilanngullugit Inatsisartunut ukiumoortumik nassuiaasalernissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat