Samling

20120913 09:26:35
1. mødedag, torsdag den 1. december 2005, kl. 11:00

Fortryk

 

 

 

Pkt. 1:

Mødets åbning.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 3:

Redegørelse for valget.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 4:

Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om de valgte medlemmers valgbarhed.

(Udvalg til valgs prøvelse)

 

 

Punkt 6:

Valg af Formand for Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 7:

Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 8:

Valg af Landsstyreformand.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Punkt 9:

Valg af Landsstyre.

(Landsstyreformanden)

 

 

Frokostpause indtil kl. 13:00 hvor mødet genoptages

 

 

Punkt 15:

Valg af Landstingets Ombudsmand.

(Landstingets Lovudvalg)

 

 

Punkt 16:

Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand.

(Landstingets Lovudvalg)

 

 

Punkt 10:

Forslag til landstingslov om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

 

Punkt 17:

Fastsættelse af tidspunkt for Landstingets ordinære samlinger i 2006.

(Landstingets Formandskab)

 

 

(Lukket møde)

 

 

Punkt 14:

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg og interparla­mentariske Repræsentationer samt indstilling og udpegning af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Landstingets Formandskab)

Ulloq ataatsimiiffik siulleq, sisamanngorneq 1. december 2005, nal. 11:00

Naqeqqaagaq

 

 

 

 

Imm. 1:

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

 

 

Imm. 3:

Qinersineq pillugu nassuiaat.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

 

 

Imm. 4:

Ilaasortatut qinigaasut akuersissutigineqarnissaannik Qinigaanerup Misilinneqarnissaa­nut Ataatsimiititaliap inassuteqaataa.

(Qinigaanerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliaq)

 

 

Imm. 6:

Inatsisartut Siulittaasussaannik qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

 

 

Imm. 7:

Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasoqarfianni sinniisussanik qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

 

 

Imm. 8:

Naalakkersuisut siulittaasussaannik qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 9:

Naalakkersuisunik qinersineq.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

Ataatsimiinnerup nalunaaqutaq ataatsimut

aallarteqqinnissaata tungaanut ullup qeqqarneq

   

 

Imm. 15:

Inatsisartut Ombudsmandissaannik qinersineq.

(Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaq)

 

 

Imm. 16:

Inatsisartut Ombudsmandiannut taartaasartussamik qinersineq.

(Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaq)

 

 

Imm. 10:

Aningaasat ukiuannut 2006-imut Inatsisartut aningaasaliissutinut inatsisigigallagaata allannguutissaanut Inatsisartut inatssissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

 

Imm. 17:

2006¿mi Inatsisartut ileqquusumik ataatsimiittarnissaasa aalajangersarneqarnerat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

 

 

Imm. 14:

Inatsisartut ataatsimiititaliiaasa ataavartut allat ilaasortassaannik sinniisussaannillu aamma inatsisiliortoqarfinni allani sinniisuutitanik qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)