Samling

20120913 09:26:21
Dagsordenspunkter og behandlingsdato 2006

Titler på dagsordenspunkter til VM 2006

                                                                                                                                         

 

Punktnummer:

Behanlingsdato:

 

 

   Forslagstitel:

Pkt. 1:

Beh. 15/2

Beh. 17/2

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 2:

 

Redegørelse for dagsordenen. (VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

Tom

Pkt. 4:

 

Beh. 15/2

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer. (Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

Imm./Pkt. 5:

 

1. beh. 17/3

2. beh. 17/3

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at støtte oprettelsen og finansieringen af Vestnordiske forfatterkurser.

(Delegationsformanden)

Imm./Pkt. 6:

 

1. beh. 17/3

2. beh. 17/3

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indlede et samarbejde om Vestnorden som en region i verden, der går forrest i den globale kamp for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, miljøbeskyttelse og brug af miljørigtige energikilder.

Imm./Pkt. 7

 

1. beh. 8/3

2. beh. 8/3

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2005 om at samarbejde om at styrke forskningen af hvalbestande i Nordatlanten, herunder gennem tællinger at sikre en tilvejebringelse af reelt talmateriale over såvel fredede som kvoterede hvaler i Nordatlanten.

Imm./Pkt. 8

1. beh. 21/2

2. beh. 15/3

3. beh. 21/3

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret.

(Landstingets Formandskab)

Imm./Pkt. 9:

Tom

Imm./Pkt. 10:

1. beh. 21/2

2. beh. 17/3

3. beh. 23/3

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Imm./Pkt. 11:

1. beh. 21/2

2. beh. 17/3

3. beh. 23/3

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Imm./Pkt. 12:

1. beh. 21/2

2. beh. 17/3

3. beh. 23/3

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Imm./Pkt. 13:

1. beh. 22/2

2. beh. 10/3

3. beh. 23/3

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Imm./Pkt. 14:

1. beh. 8/3

2. beh. FM 2006

3. beh. FM 2006

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Imm./Pkt. 15:

1. beh. 22/2

2. beh. 8/3

3. beh. 23/3

Forslag til ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Imm./Pkt. 16:

1. beh. 17/2+21/2

2. beh. 20/3

3. beh. 23/3

Forslag til landstingsfinanslov for 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Imm./Pkt. 17:

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2004 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Imm./Pkt. 18:

Beh. 14/3

Udenrigspolitisk redegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Imm./Pkt. 19:

1. beh. 28/2

2. beh. 8/3

3. beh. 22/3

Forslag til landstingsforordning om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Imm./Pkt. 20:

1. beh. 8/3

2. beh. FM 2006

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Betænkning om det grønlandske retsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Imm./Pkt. 21:

1. beh. 21/2

2. beh. 8/3

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til opsigelse af 4 traktater om voldgift.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Imm./Pkt. 22

1. beh. 21/2

2. beh. 1/3

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Lov om ændring af tronfølgeloven.

(Landsstyreformanden)

Imm./Pkt. 23:

Beh. 14/3

Redegørelse om Folkesundhedsprogrammet.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

Imm./Pkt. 24:

Tom

Imm./Pkt. 25:

Tom

Imm./Pkt. 26:

Tom

Imm./Pkt. 27:

Tom

Imm./Pkt. 28:

Tom

Imm./Pkt. 29:

Tom

Imm./Pkt. 30:

Tom

Imm./Pkt. 31:

Tom

Imm./Pkt. 32:

Tom

Imm./Pkt. 33:

Tom

Imm./Pkt. 34:

Tom

Imm./Pkt. 35:

Tom

Imm./Pkt. 36:

Tom

Imm./Pkt. 37:

Tom

Imm./Pkt. 38:

Tom

Imm./Pkt. 39:

Tom

Imm./Pkt. 40:

Tom

Imm./Pkt. 41:

Tom

Imm./Pkt. 42:

 

Beh. 10/3

Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan trafikken i Grønland struktureres bedre? Dette også med hensyn til trafikken mellem byer og bygder og internt mellem bygderne?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


Imm./Pkt. 43:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret i samarbejde med kommunerne at gennemføre en oplysningskampagne mod alkohol- og narkotikamisbrug og at afsætte flere midler til misbrugsbekæmpelse end tilfældet er i dag?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 44:

Trukket

Imm./Pkt. 45:

 

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte arbejdet for at sikre, at pensionsordninger vedrørende ældre, handicappede og førtidspensionister for fremtiden bliver pristalsreguleret.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 46:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til landsstyret: Hvornår har man bygget en tilsyneladende ny fiskefabrik i Sermiligaaq i Tasiilap Kommunia? Hvor meget koster det samfundet? Hvor meget udnyttes den? Hvor mange arbejder der? Hvor meget fisk kan man modtage dagligt? Hvad er planerne for fremtiden?

Imm./Pkt. 47:

 

Beh. 7/3

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag Landsstyret planlægger for at forbedre levevilkår og erhvervsmuligheder for fiskere og fangere.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 48:

 

Beh. 15/3

Spørgsmål til landstyret: Hvad er Landsstyrets planer for at bygge en ny kirke i Nuussuaq, Nuuk, og følger eller deltager Landstyret i den komite, der arbejder for at bygge en ny kirke?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 49:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 21/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at tage initiativer til at man fra grønlandsk side igangsætter en omhyggelig planlægning med henblik på oprydning efter amerikanernes miljøforurening her i landet.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 50:

 

Beh. 7/3

Spørgsmål til landsstyret: Hvor langt er man nået med at realisere de forslag og anbefalinger, som er fremkommet fra det hurtigt arbejdende udvalg som Landsstyret nedsatte i 2003 i forbindelse med hjælp til omsorgssvigtede børn og unge?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 51:

 

Beh. 7/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer agter Landsstyret af tage for at mindst den ene af forældrene eller forsørgerne til handicappede børn og unge får offentlig finansieret mulighed for at passe børnene på fuld tid med løn?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 52:

1. beh. 21/2

2. beh. 15/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tilvejebringe et rabatsystem for rejsende unge (ungdomsrabat).

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 53:

Trukket af forslagstiller 3/3-2006 

Forslag til forespørgselsdebat om, at der i fremtiden afholdes årlige samlinger i Ungdomsparlamentet.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 54:

Beh. 8/3

Spørgsmål til Landsstyret: Om Erhvervsjagtbevis?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm./Pkt. 55

 

Beh. 7/3

Spørgsmål til landstyret: Har børn, handicappede og ældre i Grønland med henvisning til Grundlovens bestemmelser og principper et krav på at blive behandlet på lige fod med tilsvarende grupper i Danmark?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 56:

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 57:

 

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre § 20, stk. 3 i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension således, at der er samme regler for biindtægter uanset ægteskabelig status.

(Inatsisartunut Ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 58:

 

Beh. 7/3

 

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret det påkrævet at gennemføre en Temadag om behovet for at etablere psykiatriske plejehjem i Grønland, og hvor langt er Landsstyret nået omkring et handicapregistreringssystem og udredninger på handicapområdet ?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 59:

 

Beh. 7/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har landsstyret om opfølgende tiltag angående professionelle plejefamilier, henvisende til landstingsforordning om hjælp til børn og unge, §§ 18 og 21?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 60:

1. beh. 22/2

2. beh. 8/3

3. beh. 22/3

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)


 

Imm./Pkt. 61:

 

1. beh. 15/3

2. beh. FM 2006

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med virkning fra 1. januar 2007 pålægges at ændre taksterne i cirkulære nummer 248 af 1. januar 2005 om gældende sociale kontantydelser, således at lomme- og tøjpenge, der ydes til børn og unge under anbringelse hos almindelige og professionelle plejefamilier samt i Hjemmestyrets døgninstitutioner, jf. cirkulærets § 12, fastlægges efter en ny skala med følgende trin:

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Imm./Pkt. 62:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Mener landsstyret, at loven og bekendtgørelsen om regulering af arbejdskraftstilgang virker efter hensigten, nemlig at sikre den grønlandske arbejdskraft førsteret til arbejde?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 63:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 21/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2006, således at den foreslåede takst for almindeligt løbende underholdsbidrag hæves til 5.394 kr. pr. barn pr. halvår.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Esmar Bergstrøm, Demokraatit)

Imm./Pkt. 64:

Trukket af forslagsstiller 24/2-2006

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en informationskampagne om gældende grønlandske erhvervsstøtteordninger og andre for Grønland relevante erhvervsstøttemuligheder.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)


 

Imm./Pkt. 65:

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af færdselsreglerne, således at brug af sikkerhedssele bliver lovpligtig i personbiler.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 66:

1. beh. 1/3

2. beh. 23/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gøre 2006-2010 til en særlig indsats-periode mod seksuelle overgreb.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 67:

Trukket

Imm./Pkt. 68:

Trukket af forslagsstiller 24/2-2006

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at oprette fire regionale vækstcentre.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 69:

 

1. beh. 21/2+22/2

2. beh. 7/3

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret arbejder for at ændre gældende Landstingsforordning om takstmæssig hjælp sådan, at de fiskere, fangere og lønmodtagere, der i henhold til den gældende forordning, ikke er berettiget til takstmæssig hjælp, i særligt vanskelige situationer opnår ret til at modtage denne form for hjælp.

Imm./Pkt. 70:

 

1. beh. 7/3

2. beh. 23/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskeri og fangst.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm./Pkt. 71:

Beh. 14/3

Spørgsmål til Landsstyret om brystkræft?

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Imm./Pkt. 72:

1. beh. 22/2

2. beh. FM 2006

3. beh. FM 2006

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)


 

Imm./Pkt. 73:

 

Beh. 1/3

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man fra centralt hold styrker og effektiviserer indsatsen mod incest og anden seksuel misbrug.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, demokraatit)

Imm./Pkt. 74:

Trukket af forslagsstiller 24/2-2006 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landtinget overlader det til Politimesteren i Grønland at efterforske og rejse mulig tiltale mod de tidligere Landsstyremedlemmer, Jens Napaattooq og Rasmus Frederiksen for overtrædelse af Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om Landsstyremedlemmers ansvarlighed § 6, stk. 1, jf. § 10.

Imm./Pkt. 75:

 

Beh. 8/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre, for at gøre ansøgningsformen til støttetimer for handicappede lettere?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 76:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 21/3

Hermed stilles et beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges til at fremsætte et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 2, af 3. marts 1994 om, at underholdsbidrag til børn m.v. samt tilskud i forbindelse med adoption ændres således, at grundbeløbene til de nævnte ydelser forhøjes.

Imm./Pkt. 77:

 

Beh. 3/3

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan iværksættes fra centralt hold med henblik på at skabe incitamenter for, at alle kommuner formulerer børnepolitiske målsætninger.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 78:

 

Beh. 14/3

Spørgsmål til Landsstyret: I hvilke omfang registrerer sundhedsvæsenet årsagerne til lægebesøg, og i hvilke omfang benyttes en sådan registrering til forebyggelse af de selv samme årsager til lægebesøg?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)


 

Imm./Pkt. 79:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Da vi er klar over, at selvbyggerhuse som hjemmestyret har givet støtte til, efterhånden er blevet gamle og nedslidte, stiller jeg hermed et spørgsmål til Landsstyret om, hvorvidt man agter at udskifte mange af de nedslidte selvbyggerhuse?

Imm./Pkt. 80:

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere løbende tilbydes kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 81:

 

1. beh. 21/2+22/2

2. beh. 7/3

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingsforordning vedr. takstmæssig hjælp nr. 15 af 12. november 2001 - således at hjemsendte fabriksarbejdere mv., kan modtage takstmæssig hjælp.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 82:

 

1. beh. 22/2

2. beh. FM2006

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at prioritere byggeriet af et vandkraftværk i Qasigiannguit området, som vil kunne forsyne tre nærliggende byer i Diskobugten.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 83:

 

1. beh. 21/2+22/2

2. beh. 7/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at jollefiskere og fangere får mulighed for at modtage takstmæssig hjælp i de perioder, hvor de ikke kan udøve deres erhverv på grund af vejrmæssig ustabilitet.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 84:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorvidt inddrages Aasiaat i vurderingen af anlæggelse af en ny atlantlufthavn?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)


 

Imm./Pkt. 85:

 

Beh. 15/3

Spørgsmål til Landsstyet: Landsstyret bedes oplyse om den agter at sikre mulighed for salg af bøger f.eks. gennem de eksisterende folkebiblioteker eller gennem andre særlige arrangementer?

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 86:

1. beh. 24/2

2. beh. EM 2006

Forslag til landstingsbeslutning om oprettelse af en ¿Nuna Job¿ fond.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 87:

 

Beh. 15/3

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår kan det forventes at en obligatorisk skolemadsordning i folkeskolen bliver indført i hele Grønland og er det realistisk at en sådan ordning allerede kan virkeliggøres fra og med skoleåret 2006/2007?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 88:

 

1. beh. 28/2

2. beh. 22/3

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre gældende regler på uddannelsesstøtteområdet, således at alle udeboende uddannelsessøgende får samme stipendiesats.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 89:

1. beh. 28/2

2. beh. 21/3

Forslag til landstingsbeslutning om at landet igen inddeles i flere landstings-valgkredse.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 90:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke overvejelser eller planer har Landsstyret omkring renovering af de boligblokke, der blev opført for 30-40 år siden, hvis facader er ved at være - eller for nogles vedkommende er helt nedslidte?

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 91:

 

Beh. 8/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag er der taget omkring rensning af havbunden for mistede fiskegrej, og hvilke tiltag er der taget omkring reguleringen af forebyggelse af problemer skabt af mistede fiskegrej?

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 92:

Beh. 8/3

Spørgsmål til Landsstyret om vold mod kvinder.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)


 

Imm./Pkt. 93:

 

Beh. 24/2

Forslag til forespørgselsdebat om forbedring samt regulering af offentlige pensioner og førtidspensioner.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 94:

 

1. beh. 28/2

2. beh. EM2006

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser.

(Inatsisartuni ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm./Pkt. 95:

 

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges af realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på større kontrolindsats, der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland.

(Inatsisartuni ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm./Pkt. 96:

 

1. beh. 28/2

2. beh. 21/3

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge et ændringsforslag til gældende lovgivning om valgbarhedsnævnet, således at valgbarhedsnævnet fremover udelukkende kommer til at bestå af personer med juridisk baggrund, og at kandidater opstillede til valg skal give samtykke til at indhente oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister hos politimesteren i Grønland.

Imm./Pkt. 97:

Trukket af forslagsstillere 3/3-2006

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et råd for socialt udsatte i Grønland.

(Inatsisartuni ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm./Pkt. 98:

 

Beh. 14/3

Spørgsmål til Landsstyret: Har undersøgelser foretaget omkring sundhedsvæsenets behov for egne fly medført, at sundhedsvæsenet agter at indkøbe egne fly?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm./Pkt. 99:

 

1. beh. 28/2

2. beh. 22/3

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2006, således at KNR¿s udgifter til teknologiskifte (Digitalisering) bliver optaget på finansloven.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 100:

 

Beh. 3/3

Forslag til forespørgselsdebat om udformningen af en børn- og ungepolitik med udgangspunkt i forældres og samfundets ansvar, internationalt anerkendte rettigheder og samarbejdet mellem hjemmet og institutioner.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 101:

 

Beh. 7/3

 

Forslag til forespørgselsdebat om udviklingen af bygderne og yderdistrikterne og fordeling af offentlige midler til egnsudvikling set i lyset af afskaffelsen af ensprissystemet.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 102:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter Landsstyret at fremlægge lovforslag til Landstinget om en børneopsparingsordning til ikrafttræden primo 2007, således at alle børn og unge indtil deres fyldte 18. år bevilges 1000,00 kr. hvert år?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 103:

 

Beh. 15/3

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret omkring den fremtidige strukturering af menighedsarbejdet i et samarbejde mellem menigheden, menighedsrepræsentationerne og Landsstyremedlemmet for kirken?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 104:

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at fremskaffe midler til første etape af opførelsen af en kirke i Nuussuaq (Nuuk).

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Imm./Pkt. 105:

 

1. beh. 21/2

2. beh. 21/3

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at fremlægge forslag om regler, der specifikt regulerer forhold og vilkår i forbindelse med omdannelse af andelsboliger til ejerboliger.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agnethe Davidsen, Siumut)


 

Imm./Pkt. 106:

1. beh. 1/3

2. beh. FM2006

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning om omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm./Pkt. 107:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Landsstyret anmodes om at oplyse om planerne og initiativerne for de tomme boligstøttehuse?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm./Pkt. 108:

 

Beh. 10/3

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke foranstaltninger påtænker Landsstyret at iværksætte med henblik på at udbedre situationen med hensyn til de manglende muligheder til fremstilling eller reparation af redningsudstyr til fartøjer i Diskobugten?

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Inatsisartut Allattoqarfiat / Landstingets Bureau - ilo

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

UKIU 2006-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

                                                                                                                                       

Immikkoortup normua:

Suliarineqarnissaata ullua:

 

   Siunnersuutip qulequtaa:

Imm./Pkt. 1:

Beh. 15/2

Beh. 17/2

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm./Pkt. 2:

 

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. (ALLANNGUISOQARAANGAT)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm./Pkt. 3:

Tom

Imm./Pkt. 4:

 

Beh. 15/2

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut, siunnersuisoqatigiinnut, nævninut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq. (Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm./Pkt. 5:

 

1. beh. 17/3

2. beh. 17/3

Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup pilersinneqarneranik tapersersueqqullugit aningaasaleeqqullugillu Islandimi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni Naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 1/2005-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 6:

 

1. beh. 17/3

2. beh. 17/3

Nunarsuup immikkoortortaatut Nunani Avannarlerni Killerni pinngortitami pisuussutit nunarsuarmi tamarmi nungusaataanngitsumik iluaqutiginiarneqarnissaannik, avatangiisit sernissorneqarneranni nukissiuutillu avatangiisinik innarliisuunngitsut atorneqarnissaannik Islandip, Savalimmiut Kalaallillu Nunaata Naalakkersuisuisa sallersaallutik sorsuutiginninnissaaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 2/2005-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 7

 

1. beh. 8/3

2. beh. 8/3

Atlantikup Avannaani arfeqassutsip ilisimatusarfigineqarnerata, tassungalu ilanngullugu kisitsinertigut Atlantikup Avannaani arferit eqqissisimatitat arferillu pisassiissutigineqartartut pissusiviusut aallaavigalugit peqassutsimik kisitsitsinit atortussanik pissarsivigineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaanik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 3/2005-ip Inatsisartunit taperneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 8

1. beh. 21/2

2. beh. 15/3

3. beh. 21/3

Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm./Pkt. 9:

Tom

Imm./Pkt. 10:

1. beh. 21/2

2. beh. 17/3

3. beh. 23/3

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 11:

1. beh. 21/2

2. beh. 17/3

3. beh. 23/3

Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuit takornarianik angallassissutit ilaasunik a-ngallassinerannut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 12:

1. beh. 21/2

2. beh. 17/3

3. beh. 23/3

Eqquiniaasitsinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allannguutissaatut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 13:

1. beh. 22/2

2. beh. 8/3

3. beh. 23/3

Namminersornerullutik Oqartussat umiarsualiveqarfiutaannik sanaartorneq, aserfallatsaaliuineq, ingerlatsineq il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 14:

1. beh. 8/3

2. beh. FM 2006

3. beh. FM 2006

Piginnaanngorsaaqqiinissamut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 4-p, 31. maj 2001-imeersup allannguuteqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 15:

1. beh. 22/2

2. beh. 8/3

3. beh. 23/3

Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiummik ingerlataqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 16:

1. beh. 17/2+21/2

2. beh. 20/3

3. beh. 23/3

2006-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 17:

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

2004-mi Landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnernut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 18:

Beh. 14/3

Nunanut allanut tunngasumik nassuiaat.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 19:

1. beh. 28/2

2. beh. 8/3

3. beh. 22/3

Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqartarneq il.il. ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 20:

1. beh. 8/3

2. beh. FM 2006

 

Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu Isumaliutissiissummut oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 21:

1. beh. 21/2

2. beh. 8/3

Isumaqatigiinniartarneq pillugu isumaqatigiissutit (traktater) sisamat atorunnaarnissaannut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 22

1. beh. 21/2

2. beh. 1/3

Kunngiussutsip kingornunneqartarnera pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaanik siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaanut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm./Pkt. 23:

Beh. 14/3

Innuttaasut peqqissuunissaannut suliniut pillugu nassuiaat.

(Peqqissutsimut avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm./Pkt. 24:

Tom

Imm./Pkt. 25:

Tom

Imm./Pkt. 26:

Tom

Imm./Pkt. 27:

Tom

Imm./Pkt. 28:

Tom

Imm./Pkt. 29:

Tom

Imm./Pkt. 30:

Tom

Imm./Pkt. 31:

Tom


Imm./Pkt. 32:

Tom

Imm./Pkt. 33:

Tom

Imm./Pkt. 34:

Tom

Imm./Pkt. 35:

Tom

Imm./Pkt. 36:

Tom

Imm./Pkt. 37:

Tom

Imm./Pkt. 38:

Tom

Imm./Pkt. 39:

Tom

Imm./Pkt. 40:

Tom

Imm./Pkt. 41:

Tom

Imm./Pkt. 42:

 

Beh. 10/3

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Nunatsinni angallanneq qanoq ililluni pitsaanerusumik aaqqissuunneqarsinnaava? Tamatumani aamma eqqarsaatigalugu illoqarfinniit nunaqarfinnut aammalu nunaqarfiit akornanni angallanneq?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


Imm./Pkt. 43:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Imigassamik ikiaroornartumillu atornerluineq akiorniarlugu kommuunit suleqatigalugit paasisitsiniaanissamik kiisalu atornerluinerup akiorniarneqarneranut ullumikkornit amerlanerusunik aningaasaliissuteqarnissamik Naalakkersuisut ingerlatsissamaarpat?

Imm./Pkt. 44:

Trukket

Imm./Pkt. 45:

 

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Utoqqaat, innarluutillillu, kiisalu siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit tigusartangaasa naliginnaasumik akit qaffakkiartortarnerat malillugu qaffaaneqartalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit, Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 46:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilap kommune-ani Sermiligaami tunisassiorfik nutarpaseqisoq qangarpiaq sananeqarpa? Aamma inuiaqatigiinnut qanoq akeqarpa? Qanoq atorluarneqartigiva? Qassinik sulisoqarpa? Aalisakkat qanoq annertutigisut ullormut tigoorarsinnaavai? Qanoq siunissamut pilersaaruteqarfigineqarpa?

Imm./Pkt. 47:

 

Beh. 7/3

Suliniutit qanoq ittut Naalakkersuiniit, aalisartut piniartullu inuuniarnermikkut atugaat pillugit pitsanngorsaasoqarnissaannik apeqquteqaat aallaavigalungu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm./Pkt. 48:

 

Beh. 15/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nuup illoqarfiata ilaani Nuussuarmi oqaluffeqalernissaa qanoq Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpa? Imaluunniit Nuussuarmi oqaluffittaarniarlutik suleqatigiit suliniutaat Naalakkersuisunit qanoq malinnaavigineqarpa? Imaluunniit suliniaqatigiit Naalakkersuisuniit peqataaffigineqarpaat?

Imm./Pkt. 49:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 21/3

Kalaallit Nunatsinni Amerika-miut mingutsitaasa salinneqarnissaat piaartumik kalaallinik pilersaarusiorluakkamik suliarineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat, Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 50:

 

Beh. 7/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat Inuusuttullu sumiginnakkat ikiorserniarlugit ataatsimiititaliap suligasuartussatut Naalakkersuisunit 2003-mi pilersinneqartup siunnersuutitut kaammattuutitullu saqqummiussaannik piviusunngortitsiniarneq sumut killippa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 51:

 

Beh. 7/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat inuusuttuaqqallu innarluutillit angajoqqaavisa pilersuisuisaluunniit minnerpaamik arlaata pisortanit aningaasaliiffigineqartumit tamakkiisumik akissarsiaqarluni piffissaq tamaat meeqqaminnik paarsinissamut periarfissinneqarnissaat Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarfiginiarpaat?

Imm./Pkt. 52:

 

1. beh. 22/2

2. beh. 15/3

Inuusuttut kikkuugaluartulluunniit angalanermut tapiiffigineqartalernissaat (ungdomsrabat) pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik peqquneqassasut, Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 53:

Siunnersuuteqartumik tunuartinneqarpoq 3/3-2006

Inuusuttut inatsisartuisa ukiut tamaasa ukiumut ataasiarlutik ataatsimiittalersinnaanissaat anguniarlugu Inatsisartut isummersornissaannik apeqquteqaat aallaavigalugu siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 54:

Beh. 8/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pillugit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm./Pkt. 55

 

Beh. 7/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Inatsisini tunngaviusuni aalajangersakkat periuserineqartullu innersuussutigalugit nunatsinni meeqqat, innarluutillit utoqqaallu Danmarkimi taamaaqatimik pineqarnerattulli pineqartussaatitaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm./Pkt. 56:

 

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Meeqqanut ombudsmandimik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaanik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassanngorlugu siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 57:

 

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut Naalakkersuisut peqquneqassasut pisortat utoqqalinersiaritittagaat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 9 ulloq 15. april 2003-meersumi § 20, imm. 3 allanngortinneqaqqullugu, taamaalilluni aappariinnermi qanoq inissisimaneq apeqqutaatinnagu saniatigut isertittakkat pillugit assigiimmik malittarisassaqartariaqarmat.

Imm./Pkt. 58:

 

Beh. 7/3

 

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Tarnimikkut napparsimasunut angerlarsimaffimmik pilersitsinissamik pisariaqartitsineq qulequtsiullugu ulloq ataaseq atorlugu sammisaqartitsinissaq pisariaqartutut Naalakkersuisunit isigineqarpa aammalu innarluutillit pillugit nalunaarsueriaaseq pilersinniarlugu suliniarnertik innarluutilinnullu tunngasunik qulaajaanertik Naalakkersuisut sumut killippaat?

Imm./Pkt. 59:

 

Beh. 7/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuussutissarsiutigalugu angajoqqaarsianngorniarluni suliniutinik kinguneqartitsinissaq pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat, meeqqanik inuusuttuaqqanillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni §§ 18 aamma 21 innersuussutigalugit?

Imm./Pkt. 60:

1. beh. 22/2

2. beh. 8/3

3. beh. 22/3

Meeqqanik inuusuttuaqqanillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannut nr. 1 ulloq 15. april 2003-meersumut allannguutissatut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)


 

Imm./Pkt. 61:

 

1. beh. 15/3

2. beh. FM 2006

Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutigaara naalakkersuisut 1. januar 2007-imit atuutilertussamik suliakkerneqassasut isumaginninnikkut ikiuisarneq pillugu kaajallaasitami normu 248-mi 1. januar 2005-imit atuuttumi akit allanngorteqqullugit, taamaaliornikkut meeqqanut inuusuttuaqqanullu angajoqqaarsiani nalinginnaasuni inuussutissarsiutigalugulu angajoqqaarsiani kiisalu Namminersornerusut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiini inissinneqarsimasut atisassarsiutissaat kaasarfimmiussaallu, takuuk kaajallaasitami § 12, akitut najoqqutassat nutaat makku malillugit akeqalersinneqassallutik:

Imm./Pkt. 62:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut isumaqarpat sulisunik avataanit tikisitsisarnerup killilersorneqarnissaa pillugu nalunaarut siunertamisut atuunnersoq, tassalu sulisartut kalaallit suliffeqarnissaannik salliutinneqarnissaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 63:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 21/3

 

 

Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuutaavoq, Naalakkersuisut saqqummiutissagaat 2006-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuutip allanngortinneqarnissaanut siunnersuut, taamaalilluni pilersuinermi tapersiutitut akigititaq nalinginnaasoq siunnersuutigineqarsimasoq meeqqamut ataatsimut ukiup affaanut koruuninut 5.394-ninut qaffanneqartussanngorlugu.

Imm./Pkt. 64:

Siunnersuuteqartumik tunuartinneqarpoq 24/2-2006 

 

Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut peqquneqassasut Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornikkut tapiissutitigut aaqqiissutit atuuttut pillugit kiisalu inuussutissarsiornermi Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartunut tapiissutigineqarsinnaasut atuuttut pillugit paasisitsiniaanermik ingerlatsissasut.


 

Imm./Pkt. 65:

 

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut peqquneqassasut aqqusinerni angallannermi malittarisassanik allanngortitseqqullugit, biilini inunnik angallassissutini qiterutit isumannaallisaatit atorneqartarnissaat inatsisitigut atuutileqqullugu.

Imm./Pkt. 66:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 23/3

Piffissaq 2006-imiit 2010-mut kinguaassiutit atorlugit nakuusernerit akiornissaannut immikkut ittumik Naalakkersuisunit suliaqaqqusineq Inatsisartut aalajangiutassaattut matumuuna siunnersuutigineqarpoq.(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 67:

Trukket

Imm./Pkt. 68:

Nunap immikkoortuini qitiusumik ineriartortitsivinnik sisamanik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 69:

 

1. beh. 21/2+22/2

2. beh. 7/3

Aalisartut, piniartut sulisartullu peqqussut maanna atuuttoq naapertorlugu annertussusileriikkanik ikiorsiissutinik pissarsisinnaatitaanngitsut immikkut ittumik ajornartorsiortoqartillugu ikiorsiissutinik taakkuninnga pissarsisinnanngorlugit annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissutiginninnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 70:

 

1. beh. 7/3

2. beh. 23/3

Nunatsinni aalisarnermi piniarnermilu misissuinermut ineriartortitsinermullu suliniutit pisortat aningaasalersueqataaffigisaasa inernerinik tamanut saqqummiussisoqartalernissaannik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 71:

Beh. 14/3

Iviangikkut kræfteqalerneq pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat?

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Imm./Pkt. 72:

1. beh. 22/2

2. beh. FM 2006

3. beh. FM 2006

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)


 

Imm./Pkt. 73:

 

Beh. 1/3

Ilaqutariit iluanni kinguaassiuutitigut atornerluisarnermut allatigullu kinguaassiuutitigut atornerluisarnermut akiuiniarluni suliniutit qitiusumit qanoq patajaallisaavigineqarlutillu sunniuteqarnerulersinneqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

Imm./Pkt. 74:

Siunnersuuteqartumik tunuartinneqarpoq 22/2-2006 

Siornatigut Naalakkersuisunut ilaasortaasimasut, Jens Napaatuup Rasmus Frederiksen-innillu Inatsisartut inatsisaannik nr. 6-imik 13. maj 1993-minngaaneersumik Inatsisartunut ilaasortat akisussaassuseqarnerannut inatsit § 6, imm. 1, § 10 malillugu unioqqutitsisimanerat pillugu Kalaallit Nunaata Politimesterianut suliassanngorlugu tunniunnissaa Inatsisartunut aalajangiutassatut siunnersuutigineqarpoq.

Imm./Pkt. 75:

 

Beh. 8/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommunit innarluutilinnut tapersersortinut qinnuteqartarnerat pisariillisinniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqassamaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 76:

 

1. beh. 1/3

2. beh. 21/3

Aningasat tunngaviusumik tunniunneqartartut qaffanneqarsinnaaqqullugit meeqqanut akilersuutit il.il. kiisalu meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaannut nr. 2, 3. marts 1994-imeersumut allannguutissatut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 77:

 

Beh. 3/3

Kommunit meeqqanut politikkeqalernissamut kajumilersinneqarnissaat siunertaralugu qitiusumit suliniutit qanoq ittut aallartinneqarsinnaanersut pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 78:

 

Beh. 14/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nakorsiarnermut pissutaasut peqqinnissaqarfimmit qanoq annertutigisumik nalunaarsorneqartarpat, taamatullu nalunaarsuineq nakorsiarnermut pissutaasunik pinaveersimatitsiniarnermut qanoq annertutigisumik atorneqartarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)


 

Imm./Pkt. 79:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni nammineerluni illuliat siulliit namminersornerusunit tapiiffigineqarluni sananeqarsimasut, ukiunik amerlasuunik pisoqaassuseqalersimasut ilisimagatsigu, matumuuna Naalakkersuisut apeqquteqaateqarfigaakka, illut pineqartut ilaatigut aserfallassimaqisut, nutaanik taarsersorneqarnissaanik pilersaaruteqarnersut?

Imm./Pkt. 80:

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuuteqarpunga, Naalakkersuisut peqquneqassasut perorsaasut isumaginninnikkullu siunnersortit, periarfissinneqassasut atorfimminni qaffassinnaanissaq siunertaralugu ilinniaqqissinnaasarnissaminnut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 81:

 

1. beh. 21/2+22/2

2. beh. 7/3

Matumuuna Inatsisartunit aalajangiiffigisassaattut siunnersuuteqarpunga Naalakkersuisut peqquneqassasut annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12 november 2001-meersoq allanngortinneqassasoq suliffissuarni sulisut angerlartiinnarneqaraangamik annertussusileriikkanik pisartagaqarsinnaalernissaat aqqutissiuunneqaqqullugu.

Imm./Pkt. 82:

1. beh. 22/2

2. beh. FM2006

 

 

 

Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap tullinnguutsinneqarnissaanut siunnersuut.

Nunatsinni erngup nukiliorfinnik sanaartulernermi Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap illoqarfinnut pingasunut pilersuisinnaasussap pingaarnersiuinermi tullinnguutsinneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 83:

 

1. beh. 21/2+22/2

2. beh. 7/3

Umiatsiaararsorlutik aalisartut piniartullu piffissani silamik pissuteqartumik inuussutissarsiutiminnik ingerlatsisinnaanngiffimminni annertussusileriikkanik ikiorsiissutinik pissarsinissamut periarfissinneqarnissaat pillugu siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 84:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqquteqaat: Imarpik ikaarlugu mittarfiliornissami, ilumut Aasiaat periarfissatut ilangunneqartariaqannginnerluni?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)


 

Imm./Pkt. 85:

 

Beh. 15/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut apeqquteqarfigaakka, periarfisseerusunnginnersut atuakkanik, soorlu atuakkanik atorniartarfiit immikkulluunniit aaqqissuussinerni, tuniniaasoqartalernissaanik aqqutissiuusserusunnersut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 86:

1. beh. 24/2

2. beh. EM 2006

Angaasaateqarfik "Nuna Job"-mik  pilersitsisoqarnissaanik Inatsisartut aalajagiiffigisassaattut siunnersuut. (Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 87:

 

Beh. 15/3

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaqugumit Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfinni tamani pinngitsoorani atuartut nerisinneqartalernissaannik aaqqissuussinissaq atuutilissasoq naatsorsuutigineqarsinnaava aammalu ukioq atuarfiusoq 2006/2007 aallarnerfigalugu tamanna atuutilissasoq piviusorsiortuua?

Imm./Pkt. 88:

 

1. beh. 28/2

2. beh. 22/3

Ilinniagaqartut angajoqqaaminni najugaqanngitsut ilinniagaqarnersiutinik assigiimmik annertussuseqartunik tamarmik pisaleqqullugit ilinniagaqarnersiutit pillugit maleruagassanik atuuttunik allannguinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 89:

1. beh. 28/2

2. beh. 21/3

Inatsisartunut qinersisoqartarnerani qinersiviit amerlanerulersinneqaqqinnissaannik aalajangernissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 90:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni inissiarsuit ukiut 30-40 matuma siorna sananeqarsimasut, silatimikkut aserfallakkiartortut - ilaatigullu annertuumik aserfallassimasut - aaqqissorneqarsinnaanerinut tunngatillugu, Naalakkersuisut qanoq eqqarsaatersuuteqarpat imaluunniit pilersaaruteqarpat?

Imm./Pkt. 91:

 

Beh. 8/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisarnermi atortunik annaasanik saliisoqarnissaata suliniutigineqarnissaa aammalu aalisarnermi atortut annaasat, aalisarfinni ajornartorsiutaalersitaasa, siumut isigisumik aaqqinneqarnissaannut malittarisassaliornissaq qanoq Naalakkersuisunit ingerlanneqarpa?

Imm./Pkt. 92:

Beh. 8/3

Arnanik persuttaasarneq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)


 

Imm./Pkt. 93:

Beh. 24/2

 

Utoqqalinermi pisortanit pensionisiat siusinaartumillu pensionisiat pitsanngorsarnissaat nutarternissaallu pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 94:

 

1. beh. 28/2

2. beh. EM2006

 

Nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalaja-ngernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm./Pkt. 95:

 

1. beh. 3/3

2. beh. 23/3

Ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaat siunertaralugu sulinerup annertusarneqarnissaanik Danskit naalakkersuisuinut isumaqatigiissuteqarniarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 96:

 

1. beh. 28/2

2. beh. 21/3

Qinigaasinnaassuseq pillugu ataatsimiititaliaq inatsisilerinermik ilinniagaqarsimasuinnarnik siunissami ilaasortaqarsinnaaqqullugu aammalu nunatsinni politimestereqarfimmi Det Centrale Kriminalregisterimit paasissutissanik pissarsiniarnissamut qinigassanngortittut akuersissuteqartarnissaat eqqarsaatigalugu qinigaasinnaassuseq pillugu ataatsimiititaliaq pillugu inatsimmut atuuttumut allannguutissatut siunnersuummik saqqummiussinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 97:

Siunnersuuteqartunit tunuartinneqarpoq 3/3-2006 

Nunatsinni isumaginninnikkut ajornartorsiuteqartut pillugit siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm./Pkt. 98:

 

Beh. 14/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Peqqinnissaqarfiup nammineq timmisartuuteqarnissamik pisariaqartitsineranik misissuineq peqqinnissaqarfiup nammineq timmisartussaminik pisilersaarneranik kinguneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm./Pkt. 99:

 

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

2006-imi aningaasanut inatsisissami Kalaallit Nunaata Radio-ata teknikikkut atortorissaarutinik nutaalianik atugaqalernissaa (Digitalinngortitsineq) siunnertaralugu aningaasartuuteqarnissaa najoqqutaralugu allannguummik siunnersuuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm./Pkt. 100:

 

Beh. 3/3

Angajoqqaat inuiaqatigiillu akisussaanerat, nunani tamalaani piginnaatitaaffiit akuerisaasut aammalu angerlarsimaffiup paaqqinnittarfiillu suleqatigiinneri aallaavigalugit meeqqanut inuusuttuaqqanullu naalakkersuinikkut anguniakkamik ilusiliinissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

Imm./Pkt. 101:

 

Beh. 7/3

 

 

Assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnera isigimallugu Nunaqarfiit isorliunerusullu ineriartortinneqarnissaat taamatullu nammineq pigisaqarfimmi ineriartornissamut pisortat aningaasaliissutaasa agguaanneqartarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

Imm./Pkt. 102:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni meeqqat tamarmik 18-niilissamik tungaanut ukiut tamaasa 1000,00 kr.-mik aningaasaliiffigineqartartumik 2007 aallarnerfigalugu atuutilersussamik ileqqaartinneqartalernissaat pillugu inatsisissamik Naalakkersuisut qaqugu Inatsisartunut saqqummiussiniarpat?

Imm./Pkt. 103:

 

Beh. 15/3

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni ilagiit aaqqissuussaanertik pillugu namminneq ilagiittut qullersarisatik ilagiillu sinniisaat peqatigalugit ilagiinnut Naalakkersuisoq peqatigalugu qanoq ittumik siunissami suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut siunnerfeqalersaarpat?

Imm./Pkt. 104:

 

1. beh. 24/2

2. beh. 22/3

Nuummi Nuussuarmi oqaluffissap sananeqalernissaanut aningaasaliissuteqarnissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Imm./Pkt. 105:

 

1. beh. 21/2

2. beh. 21/3

Piginneqatigiilluni inissiaatit piginnittutut inissiatinngortissinnaalernissaannut periusissat periarfissarititaasussallu pillugit maleruagassanik siunnersuuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


 

Imm./Pkt. 106:

1. beh. 1/3

2. beh. FM2006

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm./Pkt. 107:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Boligstøtte atorlugu illuliarineqarsimasut maanna inoqan-ngitsut pillugit Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarnersut paaserusuppara?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm./Pkt. 108:

 

Beh. 10/3

Naalakkersuisunut apeqqut: Qeqertarsuup Tunuani angallatinut annanniutinik suliaqartoqartannginnera imaluunniit iluarsaassisoqartannginnera aaqqiiviginiarlugu Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Inatsisartut Allattoqarfiat / Landstingets Bureau - ilo