21.11.2012: Udvalgssekretær til Fiskeriudvalget


Bureau for Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling, søger en AC-medarbejder som udvalgssekretær

 

Vi søger

En AC-er med interesse for at arbejde indenfor det offentlige område til bl.a. selvstændigt at varetage betjeningen af de politiske udvalg nedsat af Inatsisartut.

 

Som udvalgssekretær kommer du så tæt på beslutnings-processerne for et helt samfund, som det overhovedet er muligt. Du får ansvaret for den faste betjening af Inatsisartuts Udvalg for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og du skal af samme grund have flair for at arbejde i et politisk miljø.

 

Betjeningen af udvalget indbefatter særligt saglig, neutral og professionel rådgivning til parlamen­­tarikerne samt planlægning af og deltagelse i udvalgets rejser, som typisk går til Grønland og Danmark.

 

Det er nødvendigt, at du er i besiddelse af en vis personlig gennemslagskraft og af en relevant, afsluttet akademisk kandidatuddannelse. Vi kræver ikke en bestemt uddannelses­mæssig baggrund, men vi lægger vægt på, at du kan fremvise en metodisk og effektiv tilgang til opgaverne og kan formulere dig klart på skrift og i tale.

 

Til gengæld skal du kunne lide, eller kunne leve med, at have ekstra travlt og arbejde sent under de to årlige samlinger, forår og efterår.

 

Som nyansat udvalgssekretær indgår du i Bureauets interne efteruddannelsesprogram, som sædvanligvis omfatter et studieophold i Folketinget og i et relevant ministerium i løbet af de første 2 års ansættelse.

 

Stillingen vil være ledig fra og med 1. december 2012.

 

Hvis du vil vide mere?

Du kan finde nærmere oplysninger på vores hjemmeside eller ved hen­vendelse til generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz eller sekretariatschef Nikolai Sten Christensen. (Husk 4 timers tidsforskel)

 

De attraktive løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til bestillingstillæg, fra- og tiltrædel­sesrejse, bohaveflytning og bolig, sker i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem Formandskabet for Inatsisartut og den pågældende forhandlingsberettigede organi­sation. Afhængigt af uddannelsesmæssig baggrund vil der for den relevante ansøger eventuelt kunne forhandles tidsbegrænset ansæt­telse.

 

Ansøgningsfrist 21. novem­ber 2012.

 

Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer.

 

Bureau for Inatsisartut ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap.

 

Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel, hvorfor vi opfordrer til ansøgning uanset alder.

 

Orlovsmuligheder i Danmark

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har lige­ledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestem­melserne om tjeneste­frihed omfatter også ægte­fælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk - Grønland

Tlf . +299 345000

Fax: +299 324606

www.inatsisartut.gl

inatsisartut@inatsisartut.gl

 

Inatsisartuts 31 medlemmer har i løbet af parlamentsåret og under dets 2 årlige samlinger, forår og efterår, bistand fra 9 akademiske udvalgssekretærer, der i vidt omfang hjælper og bistår hinanden både fagligt og praktisk.