2014


15.1.2014: Ataatsimiititaliap allattaa (naartunermut atatillugu sulinngiffeqartumut taartaasussaq)

24.2.2014: Nunat Avannarliit Killiit Siunnersueqatigiiffiat Generalsekretær-issarsiorpoq

10.3.2014: Inatsisartut Siulittaasuannut AC-tut allatsimik Inatsisartut pissarsiorput

17.3.2014: Inatsisartut Allattoqarfiat UPA 2014-ip ingerlanerani Sullissinermut Immikkoortortami igaffimmi ikiortissarsiorpoq

20.3.2014: Inatsisartut Allattoqarfiat allaffimmi sulisumik piaartumik pissarsiorpoq

11.4.2014: ALLAGARSIUTEQQITAQ: Inatsisartut Siulittaasuannut AC-tut allatsimik Inatsisartut pissarsiorput

26.9.2014: Inatsisilerituumik sulisussarsiorpugut

13.10.2014: TNI-mit suliffimmik misiliisussamik sulisussarsiorneq