24.2.2014: Nunat Avannarliit Killiit Siunnersueqatigiiffiat Generalsekretær-issarsiorpoq


Til tiltrædelse pr. 1. april 2014, eller efter nærmere aftale, søges generalsekretær. Vestnordisk Råds sekretariat, som består af én ansat, er placeret hos Altingets internationale afdeling i Reykjavik.

 

Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Færøernes Lagting, Grønlands Inatsisartut og Islands Alting.

 

Arbejdsopgaverne er hovedsagelig faglig og administrativ støtte til Vestnordisk Råd, sagsforberedelse, opfølgning af Rådets beslutninger, planlægning og forberedelse af møder og konferencer, bistand til Rådet i dets internationale virksomhed samt kontakt og informationsformidling til medier og offentlighed. Generalsekretæren udarbejder budgetforslag og styrer Rådets økonomi.

 

Ansøgere skal besidde følgende kvalifikationer:

. Relevant videregående uddannelse på kandidats/masters-niveau. Uddannelse indenfor samfundsvidenskab eller jura er en fordel.
. Flydende dansk og engelskkundskaber.
. Beherskelse af et eller flere af de vestnordiske sprog.
. Gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer.
. Evne til at arbejde selvstændigt, i et mindre team samt i en bredere organisatorisk forstand.
. Være arbejdsom, kreativ og initiativrig med personlig gennemslagskraft.
. Være udadvendt, servicemindet og i besiddelse af gode samarbejdsevner samt sociale og kontaktskabende egenskaber. Derudover vil følgende kvalifikationer være en styrke:

. Erfaring med internationalt samarbejde.
. Erfaring fra parlamentarisk arbejde.

 

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Stillingen besættes som åremålsansættelse med muligheder for forlængelse.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær Thordur Thorarinsson på telefon nummer +354 56 30 732. Yderligere information om Vestnordisk Råd findes på www.vestnordisk.is
 
Ansøgninger skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog som er dansk. Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk.

 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger, vedhæftet CV og relevante dokumenter, sendes pr. mail til Altingets personalekontor jobvnr@althingi.is senest mandag den 24. februar 2014.