10.3.2014: Inatsisartut søger en AC-Sekretær til Formanden


Grønlands parlament søger en handlekraftig akademisk sekretær til parlamentsformanden.


Til tiltrædelse snarest søger vi en person med vilje og lyst til at arbejde med politiske opgaver i et spændende og meget afvekslende miljø.


Dine opgaver

Du skal fungere som akademisk sekretær for parlamentsformanden. Du bliver organisatorisk placeret i Formandskabssekretariatet og skal bl.a. løse følgende opgaver:

  • Udarbejde udkast til taler, notater, pressemeddelelser m.v. 
  • Bistå med at svare på mundtlige og skriftlige henvendelser.
  • Varetage sagsbehandling for parlamentsformanden.
  • Tilrettelæggelse og deltagelse i parlamentsformandens møder og rejser.
  • Bistand med tilrettelæggelse og afvikling af møder i Formandskabet.
  • Bistand med tilrettelæggelse og afvikling af parlamentets møder.
  • Delegationssekretær for Vestnordisk Råd, herunder planlægning af Rådets årsmøder og temakonferencer, når disse afholdes i Grønland.

 

Du vil skulle ledsage parlamentsformanden på rejser, og du må derfor påregne en del rejseaktivitet samt tilhørende repræsentative opgaver.


Kvalifikationer

Der er med stillingen forbundet en bred kontakt til mange mennesker. Det er derfor vigtigt, at du har veludviklede koordineringsevner og vilje til at strukturere, er udadvendt og er god til at kommunikere i såvel skrift som tale.

Det forventes, at stillingen besættes af en person, der er proaktiv, og som har høj professionalisme. Du skal kunne lide - eller i det mindste kunne leve med - lange arbejdsdage, også i weekenderne.

 

Det er vigtigt, at du kan og tør løfte ansvaret for varetagelsen af dine daglige arbejdsopgaver. En høj grad af selvstændighed og engagement i opgaveløsningen er derfor vigtig. 

Du skal samtidig være i stand til at samarbejde med alle afdelingerne i Inatsisartuts administration. Det er derfor nødvendigt, at du er i stand til at
overskue både faglige og politiske problemstillinger.

 

Det forventes, at du har en relevant, afsluttet akademisk uddannelse og et indgående kendskab til vort land og vore samfundsforhold, herunder det politiske system. Det er et krav, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, i såvel skrift som tale. Det vil være en væsentlig fordel, såfremt du tillige behersker engelsk og eventuelt andre fremmedsprog i såvel skrift som tale.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du må meget gerne kunne tiltræde senest den 1. april 2014 - eller tidligere. Ellers efter aftale.


Løn- og ansættelsesforhold vil være efter overenskomst mellem Formandskabet for Inatsisartut og den relevante faglige organisation. Som udgangspunkt forventes du ansat på DJØF-overenskomst med tilhørende ministersekretærtillæg.

 

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler. Der må dog på grund af boligsituationen i Nuuk påregnes en kortere
periode med indkvartering i vakantbolig, inden der kan anvises varig bolig. Der gives ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til gældende
overenskomst.

 

Yderligere information

For yderligere information om stillingen kan kontaktes Generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz på tlf. +299 48 43 03 og e-mail ekc@inatsisartut.gl eller
sekretariatschef Nikolai Sten Christensen på tlf +299 34 53 54 og e-mail nch@ inatsisartut.gl samt endelig fungerende formandssekretær Elly Hauge Pedersen på tlf. +299 34 61 18 og e-mail ehp@ inatsisartut.gl

 

Om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut

Grønlands lovgivende forsamling, Inatsisartut, har 31 medlemmer. Inatsisartut ledes af et formandskab, svarende til Folketingets Præsidium, bestående af Formanden for Inatsisartut og 4 næstformænd.

Parlamentsadministrationen, Bureau for Inatsisartut, beskæftiger i dag 32 medarbejdere, heraf 12 akademikere. Organisationen kendetegnes ved et dynamisk og fagligt arbejdsmiljø, hvor de største udfordrin­ger typisk vil være koncentreret om de 2 årlige Inatsisartutsamlinger.

 

Bureauet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning, handicap eller alder og opfordrer derfor alle til ansøgning.

 

Se Inatsisartuts Hjemmeside for yderligere information: www.inatsisartut.gl. Ansøgning, vedlagt alle eksamensbeviser med tilhørende bilag og C.V. sendes med post eller pr. e-mail til:

 

Bureau for Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk

e-mail: inatsisartut@ inatsisartut.gl.

 

således at ansøgningen er Inatsisartuts Bureau i hænde senest den 10. marts 2014. Mærk kuver­ten/mailen "Formandssekretær".