05.06.2015: Jurist søges


Bureau for Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling, søger en cand. jur. til juridisk afdeling.

  
Vi søger
en jurist (Cand. Jur.) med lyst til at bidrage til betjeningen af Lovudvalget og til lovteknisk arbejde.

 

Betjeningen af Lovudvalget indbefatter særligt saglig, neutral og professionel juridisk rådgivning til parlamentarikerne samt planlægning af og deltagelse i udvalgets møder samt lejlighedsvise udvalgsrejser.

 

Det lovtekniske arbejde består i bidrag til juridisk kvalitetssikring af lovforslag i henhold til de gældende lovtekniske retningslinjer. 

 

Du vil indgå i et uformelt team sammen med afdelingens juridiske seniorrådgiver. Medarbejderne i juridisk afdeling indgår i øvrigt i bureauets udvalgssekretær-gruppe.

 

Du skal have flair for at arbejde i et politisk miljø og have gode skriftlige formuleringsevner samt kunne demonstrere en god arbejdsevne.

 

Det er dertil nødvendigt, at du er i besiddelse af en vis personlig gennemslagskraft og af en afsluttet juridisk, akademisk kandidatuddannelse. Vi lægger vægt på, at du kan fremvise en metodisk og effektiv samt især selvstændig tilgang til opgaverne og kan formulere dig klart på skrift og i tale.

 

Du skal endelig kunne lide, eller kunne leve med, at have ekstra travlt og arbejde sent især under de to årlige samlinger, forår og efterår.

 

Du vil indgå i Bureauets interne efteruddannelsesprogram, som giver mulighed for studieophold i Folketinget og i et relevant ministerium i løbet af de første 2 års ansættelse. Et lovteknisk kursus kan derudover tilbydes.

 

Stillingen er ledig med virkning fra den 1. august.

 

De attraktive løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til bestillingstillæg, fra- og tiltrædelsesrejse, bohaveflytning og bolig (umøbleret) sker i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem Formandskabet for Inatsisartut og DJØF.

 

Stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

 

Administrativ erfaring fra anden offentlig ansættelse vil være en fordel.

 

Ansøgningsfrist fredag den 3. juli 2015.

Ansøgning bedes vedlagt CV og alle eksamenspapirer incl. karakterudskrifter fra alle uddannelsesdele.

 

Bureau for Inatsisartut ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

 

Orlovsmuligheder i Danmark

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har lige¬ledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Hvis du vil vide mere?

Du kan finde nærmere oplysninger på vores hjemmeside eller ved henvendelse til seniorrådgiver Kent Fridberg, tlf. +299 34 61 19 og e-mail kfr@ina.gl.

 

Inatsisartut
Postboks 1060
3900 Nuuk - Grønland
Tlf . +299 345000
Fax: +299 324606
www.inatsisartut.gl
inatsisartut@inatsisartut.gl

 

Inatsisartuts 31 medlemmer har i løbet af parlamentsåret og under dets 2 årlige samlinger, forår og efterår, bistand fra 11 akademiske udvalgssekretærer, der i vidt omfang hjælper og bistår hinanden både fagligt og praktisk.