15.02.2016: Udvalgssekretær til Revisionsudvalget søges


Har du mere at byde på end de andre? Så har vi også!

 

Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling, søger en jurist eller økonom (evt. cand. merc. aud. ) til betjening af Revisionsudvalget.

 

Vi søger

en jurist eller økonom (evt. cand. merc. aud.) til betjening af Revisionsudvalget. Betjeningen indbefatter saglig, neutral og professionel rådgivning af parlamentarikerne inden for udvalgets arbejdsområde. Betjeningen indbefatter endvidere udarbejdelse af udkast til betænkninger og skrivelser fra udvalget, samt planlægning af udvalgets møder og rejser, og deltagelse heri.

 

Du vil indgå i udvalgsafdelingen, hvilket indebærer en række andre opgaver, herunder f.eks. bistand til udarbejdelse af medlemsforslag. Hvis du er jurist, må du endvidere påregne at skulle indgå i juridisk afdeling.

 

Vi lægger vægt på, at du kan fremvise en metodisk, effektiv og selvstændig tilgang til opgaverne.

 

Vi forventer, at du er i besiddelse af særdeles gode formidlings- og formuleringsevner. Det er endvidere nødvendigt, at du er i besiddelse af en vis personlig gennemslagskraft og flair for at arbejde i et politisk miljø. Stillingen forudsætter en ganske høj arbejdsindsats.

 

Du skal trives med travlhed og være indforstået med til tider betydelige mængder af overarbejde, ikke mindst under efterårssamlingen.

 

Til gengæld tilbyder vi konkurrencedygtige lønforhold, i henhold til gældende overenskomst aftale mellem Formandskabet for Inatsisartut og DJØF. Samt naturligvis fra- og tiltrædelsesrejse, bohaveflytning og bolig (umøbleret).

 

Vi tilbyder endvidere et efteruddannelses-program, med mulighed for studieophold i Folketinget og i et relevant ministerium i løbet af de første 2 års ansættelse. Samt naturligvis et arbejdsmiljø præget af tæt og uformel kontakt med de politiske beslutningstagere, og et stærkt team af engagerede og erfarne kolleger. Bemærk venligst, at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

 

Bureau for Inatsisartut ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel. Administrativ erfaring fra anden offentlig ansættelse vil være en fordel.

 

Tiltrædelse: 1. april 2016 eller efter aftale.

 

Ansøgningsfrist: 15. februar 2016

 

Ansøgning bedes vedlagt CV og alle eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter. Orlovsmuligheder i Danmark Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

 

Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre.

 

Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Hvis du vil vide mere

Du kan finde nærmere oplysninger på vores hjemmeside eller ved henvendelse til specialkonsulent Kasper Juul-Nielsen: Tlf.: +299 34 61 21 E-mail: juul@ina.gl (Bemærk, hvis du ringer fra Danmark, at vore kontorer ikke er bemandet før kl. 12.00 dansk tid, grundet tidsforskel)

 

Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk - Grønland

Tlf . +299 345000

Fax: +299 324606

www.inatsisartut.gl

inatsisartut@inatsisartut.gl