30.12.2016: AC-Fuldmægtig for udvalgssekretariaterne i Bureauet for Inatsisartut


Bureauet for Inatsisartut søger en fleksibel fuldmægtig til at assistere udvalgssekretariaterne.

 

Til tiltrædelse snarest ønskes en person med stor vilje og lyst til at arbejde med opgaver i tæt samarbejde med bureauets medarbejdere på tværs af organisationen og i et miljø med politiske beslutningstagere og med spændende og meget afvekslende arbejdsmiljø.

 

Der vil i stillingen ske en oplæring i arbejdet omkring udvalgssekretariatsbetjeningen.

Dine arbejdsopgaver:

  • Bistå med skriftlige opgaver omkring udvalgsarbejdet
  • Bistand med tilrettelæggelse og afvikling af udvalgsmøder og rejser
  • Bistand med afviklingen af opgaver i udvalgene under samlingerne
  • Varetage kalenderfunktionen for udvalg og aftaler både internt og eksternt
  • Mulighed for oplæring som sekretær for mødelederen i salen under samlingerne

 

Kvalifikationer

Der er med stillingen forbundet en bred kontakt med mange mennesker. Det er derfor vigtigt at du har veludviklede koordineringsevner og vilje til at strukturere dit arbejde selvstændigt, er udadvendt og er god til at kommunikere i såvel skrift som tale.

 

Det forventes at stillingen besættes af en person der er proaktiv og som har høj professionalisme. Du skal kunne lide – eller kunne leve med – lange arbejdsdage også i weekenderne.

 

Det er vigtigt, at du kan og tør løfte ansvaret for varetagelsen af dine daglige arbejdsopgaver. En høj grad af selvstændighed og engagement i opgaveløsningen er derfor vigtig.

 

Betjeningen af udvalgene indbefatter særligt saglig, neutral og professionel rådgivning til parlamen­­tarikerne.

 

Du skal samtidig være i stand til at samarbejde med alle afdelingerne i Inatsisartuts administration. Det er derfor nødvendigt at du er i stand til at overskue både faglige og politiske problemstillinger. Det forventes at du har en relevant uddannelse og et indgående kendskab til samfundsforhold herunder det politiske system. Det vil være en væsentlig fordel at du har kompetencer indenfor fremmedsprog særligt engelsk.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Der er 40 timers arbejdsuge. Løn og ansættelsesforhold vil være efter overenskomst mellem bureau for Inatsisartut og den relevante faglige organisation.

 

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler. Der må dog på grund af boligsituationen i Nuuk påregnes en kortere periode med indkvartering i vakantbolig, inden der kan anvises varig bolig. Der gives ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til gældende overenskomst.

 

Yderligere information

For yderligere information om stillingen kan kontaktes Generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz på tlf +299 48 43 03 og email ekc@ina.gl eller sekretariatschef Elly Hauge Pedersen på tlf +299 55 33 53 og email ehp@ina.gl.

 

Ansøgningsfristen er fredag den 30. december 2016 med ønske om hurtig tiltrædelse.