13.6.2019: 4 dygtige AC medarbejdere søges til Grønlands Parlament Inatsisartut


ER DU VORES NYE AKADEMISKE UDVALGSSEKRETÆR?

4 dygtige AC medarbejdere søges til Grønlands Parlament Inatsisartut

 

Bureau for Inatsisartut søger 4 dygtige AC medarbejdere til betjening af parlamentets udvalg, med forventet ansættelse 1. juli, 1. august 2019 eller efter aftale. Der er tale om fuldtidsstillinger, heraf 1 fast samt 3 vikariater af 6-12 måneders varighed med mulighed for forlængelse.

 

Om os:

Bureau for Inatsisartut er Grønlands parlamentsadministration. Vi tilrettelægger parlamentets 2 årlige samlinger, og vi betjener parlamentets 31 medlemmer og dets udvalg. Vi er p.t. 30 ansatte, herunder 11 akademiske udvalgssekretærer.

 

Om stillingerne:

Den primære opgave som akademisk udvalgssekretær er at betjene et af parlamentets udvalg. Det betyder, at du bl.a. skal udarbejde dagsordner og materiale til udvalgsmøder, betænkninger og pressemeddelelser samt planlægge og afvikle samråd, besøg og udvalgsrejser i Grønland, Danmark og eventuelt udlandet. Udvalgenes møder og arbejde foregår primært på grønlandsk. Du kommer til at arbejde tæt sammen med den tolk, som er tilknyttet til udvalget.

 

Hvis du er jurist, vil du komme til at indgå i vores juridiske team (Lovteknisk Funktion), som på parlamentets vegne kvalitetssikrer lovforslag, og deltage i arbejdet med lovteknik. Der vil være mulighed for sidemandsoplæring og kursus i lovteknik.

 

Om dig:

Som akademisk udvalgssekretær vil der blive lagt vægt på, at du:

  • Har en relevant kandidatuddannelse
  • Er fagligt velfunderet og interesseret i at arbejde tæt på de politiske processer
  • Har gode formidlingsevner - både mundtligt og skriftligt, og formulerer dig fejlfrit på skrift
  • Har lyst til at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med dine kolleger i bureauet
  • Trives med, at hverdagen kan være travl, og at arbejdsdagene nogle gange kan være lange

 

Det er ikke så vigtigt om du er nyuddannet eller har nogle års erfaring, bare du har lyst til fortsat faglig udvikling og har kendskab til den offentlige forvaltning. Dine opgaver vil blive tilpasset din faglige profil og erfaring.

 

Som person er du imødekommende og udadvendt, robust og så besidder du en god portion tålmodighed. Kendskab til grønlandske forhold vil være en fordel. Det samme vil erfaring fra anden offentlig ansættelse.

 

Hvis du har de rette kompetencer og relevant erfaring vil den faste stilling eventuelt kunne tilbydes som specialkonsulent med deraf følgende varetagelse af arbejdsopgaver på et særligt højt kvalifikationsniveau (herunder beslutningskompetence), og/eller hyppige tværgående koordinerende funktioner (f.eks. i form af projektstyring), og/eller ledelsesvendte opgaver (herunder rådgivning af samt udviklings- og udredningsopgaver for den øverste ledelse).

 

Bemærk, at stillingerne er uforenelige med aktivt eller nyere politisk engagement.

 

Vi tilbyder:

 

  • Et højt fagligt og udviklingsorienteret miljø
  • Et uformelt fællesskab med erfarne og engagerede kolleger
  • Spændende og varierede opgaver
  • Meget attraktive løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem DJØF og Formandskabet for Inatsisartut
  • Til- og fratrædelsesrejse

 

Bureauet kan være behjælpelig med en bolig.

 

Ansøgning:

INUITRecruitment ApS varetager rekrutteringen for Bureau for Inatsisartut. Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz på e-mail ekc@ina.gl eller Partner Berit Tops i INUITRecruitment på mobil +45 2174 2322

 

Skriv venligst om du ønsker at komme i betragtning til den faste stilling, eller et af vikariaterne.

Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer. Ansøgningsfrist: 13. juni 2019.

 

Se annoncen og søg jobbene via dette link:

 

http://inuitrecruitment.gl/ledige-stillinger-2/?hr=show-job%2F44211%26locale%3Dda_DK

 

 

Hvis du vil vide mere:

Du kan læse mere om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut på www.inatsisartut.gl.

 

Mulighed for orlov fra anden offentlig ansættelse:

Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle eller samlever. Vær også opmærksom på, at Indenrigsministeriet har henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.