Grønlands parlament - Inatsisartut - søger en kontorchef i en nyoprettet stil-ling i udvalgssekretariatet, hvor der p.t. er ansat 10 akademiske udvalgsse-kretærer


Om stillingen:

Som leder af udvalgssekretariatet skal du lede, fordele og bidrage til arbejdet i udvalgssekretærafdelingen, og herunder:

 

 • Udvikle og bidrage til at løfte arbejdsopgaverne i udvalgssekretariatet.
 • Koordinere arbejdsprocessen omkring teknisk gennemgang af sager til samlingerne.
 • Koordinere betænkningsarbejdet i udvalgssekretærgruppen under samlingerne.
 • Bistå til koordinering af juridiske udredninger og den lovtekniske gennemgang af lovforslag med interne såvel som eksterne parter.
 • Varetage udvalgsbetjeningen af et ledigt udvalg.
 • Koordinere de administrative ressourcer til lovteknisk gennemgang med den juridiske sekretærgruppe.
 • Koordinere tolke opgaverne med cheftolken.
 • Sikre en god trivsel blandt medarbejderne og sikre en balance mellem arbejde og fritid ved merarbejde.
 • Koordinere ferieafviklingen.
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler.

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt, men der må i perioder forventes en del merarbejde. 

 

Vi forventer:

 • Vi forventer, at du er en dedikeret AC-er, gerne med ret indgående kendskab til den offentlige forvaltning. Samtidig skal du være imødekommende, venlig, og frem for alt tålmodig. Du skal også kunne samarbejde med politikere, som udvalgssekretariatet har et tæt samarbejde med.
 • Vi lægger vægt på, at du er arbejdsom og effektiv, og at du vil kunne trives i et i perioder hektisk arbejdsmiljø med korte deadlines og lange arbejdsdage.
 • Vi lægger også vægt på, at du har gode formidlingsevner, og formulerer dig så godt som fejlfrit på skrift.
 • Kendskab til grønlandske forhold vil være en fordel. Det samme vil erfaring fra anden offentlig ansættelse.

 

Bemærk også, at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

 

Vi tilbyder:

 • Et højt fagligt og udviklingsorienteret miljø.
 • Spændende og varierede opgaver.

 

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler. Der må dog på grund af boligsituationen i Nuuk påregnes en kortere periode med indkvartering i en midlertidig vakantbolig, inden der kan anvises bolig. Der gives ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til gældende overenskomst.

 

Om os:

Bureau for Inatsisartut er Grønlands parlaments administration. Vi tilrettelægger parlamentets 2 årlige ordinære samlinger, og vi betjener parlamentets 31 medlemmer og dets udvalg.  Vi er p.t.ca. 30 ansatte, heraf 10 akademiske udvalgssekretærer.

 

Ansøgning bedes sendt til:

 

Bureau for Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk

Grønland

 

eller pr. mail til inatsisartut@inatsisartut.gl

 

Ansøgning bedes vedlagt C.V. og eksamenspapirer, inklusive karakterudskrifter fra alle uddannelsesdele.

 

Ansøgningsfrist: 1. maj 2021.

Ansættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

 

Mulighed for orlov fra anden offentlig ansættelse:

Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. 

 

Hvis du vil vide mere:

Du kan læse mere om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut på  www.inatsisartut.gl.

 

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen i stillingen sker som kontorchef i henhold til chefaftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne samt gældende aftale mellem DJØF og Formandskabet for Inatsisartut.

 

For nærmere oplysninger om stillingens indhold, eller andre praktiske forhold, er du velkommen til at kontakte:

 

Generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz, e-mail ekc@ina.alla.gl