Bureau for Inatsisartut søger akademisk medarbejder til betjening af Finans- og Skatteudvalget.


Har du mere at byde på end de andre? Det har vi også! 

 

Vi søger en akademisk medarbejder, der får til primær opgave at servicere Finans-og Skatteudvalget. Du kommer til at indgå i vores gruppe af udvalgssekretærer, som betjener Inatsisartut – det grønlandske parlament.

 

Om os:

Bureau for Inatsisartut er Grønlands parlaments administration og har ca. 30 ansatte i alt. Vi tilrettelægger Inatsisartuts to årlige samlinger, betjener de 31 Inatsisartutmedlemmer og dets udvalg.

 

Udvalgssekretariatet

Du kommer til at indgå i udvalgssekretariatet sammen med 9 udvalgssekretærer, som refererer til kontorchefen. Udvalgssekretærenes primære opgave er at betjene et af Inatsisartuts udvalg ved at yde saglig, neutral og professionel rådgivning af Inatsisartuts medlemmer. Du skal varetage alle opgaver i udvalgsbetjeningen, herunder eksempelvis:

  • afvikling af møder
  • kommunikation til og fra udvalget (pressemeddelelser samt planlægge og afvikle samråd),
  • planlægning og gennemførelse af øvrige udvalgsaktiviteter.

Udvalgenes møder og arbejde foregår primært på grønlandsk, og der er tilknyttet en tolk til hvert udvalg.

 

Om stillingen:

Der er i forvejen ansat en udvalgssekretær, som betjener Finans-og Skatteudvalget. Da opgaverne er blevet mere omfangsrige, leder vi efter endnu en medarbejder, der kan indgå i et stærkt team og samarbejde med udvalgssekretæren.

 

Vi forestiller os, at du skal fokusere på de arbejdsopgaver, der omhandler skatter og afgifter, mens den eksisterende kollega primært arbejder med finansområdet, tillægsbevillinger og finanslovsprocessen. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt på dit faglige felt og samarbejde, så I løbende kan supplere og vikariere for hinanden. 

 

Du kan også forvente at skulle bistå øvrige udvalgssekretærer, når der er travlt. Derudover skal du bidrage i de øvrige opgaver, der varetages af udvalgsafdelingen, f.eks. bistand til udarbejdelse af medlemsforslag. Medarbejdere med juridisk baggrund indgår desuden i Lovteknisk Funktion, som på parlamentets vegne kvalitetssikrer lovforslag.

 

Den normale arbejdstid er 40 timer ugentligt, men der må i perioder forventes en del merarbejde, og du skal derfor trives med travlhed samt være indforstået med til tider betydelige mængder af overarbejde, ikke mindst under efterårssamlingerne.

 

Til gengæld tilbyder vi:

Konkurrencedygtige lønforhold, i henhold til gældende overenskomstaftale mellem Formandskabet for Inatsisartut og DJØF, til- og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og bolig (umøbleret).

 

Vi tilbyder endvidere et efteruddannelses-program, med mulighed for studieophold i f.eks. Folketinget og i et relevant ministerium i løbet af de første 2 års ansættelse. Samt naturligvis et arbejdsmiljø præget af tæt og uformel kontakt med de politiske beslutningstagere, og et stærkt team af engagerede og erfarne kolleger.

 

Om dig:

Da du primært skal arbejde med Finans-og Skatteudvalget lægger vi vægt på, at du har en interesse for de politiske processer i Grønland samt en vis økonomisk indsigt. Din uddannelsesbaggrund kunne være som Cand.Jur., Cand.Oecon, Cand.Merc.Jur., Cand.Scient.Pol. eller lignende.

 

Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaring fra en politisk styret organisation samt administrativ erfaring fra anden offentlig ansættelse. Derudover lægger vi vægt på, at du har en analytisk, fleksibel, effektiv og selvstændig tilgang til opgaverne, og vi forventer, at du er i besiddelse af særdeles gode mundtlige og skriftlige formidlings- og formuleringsevner. Det er endvidere nødvendigt, at du er i besiddelse af en vis personlig gennemslagskraft og flair for at arbejde i et politisk miljø.

 

Som person forventer vi, at du er imødekommende, udadvendt, robust og besidder en god portion tålmodighed. Derudover skal du have lyst og evne til at arbejde i et team.

 

Bemærk venligst, at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

 

 

Tiltrædelse: 1. maj 2022 eller efter aftale.


Ansøgningsfrist: 15. marts 2022.

 

Ansøgning:

Bureau for Inatsisartut ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

 

Ansøgning bedes vedlagt CV og alle eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter og sendes til:

 

Bureau for Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk

Grønland

 

eller pr. mail til inatsisartut@inatsisartut.gl

 

Mulighed for orlov fra anden offentlig ansættelse:

Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle eller samlever. Vær også opmærksom på, at Indenrigsministeriet har henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

 

Hvis du vil vide mere:

Du kan læse mere om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut på www.inatsisartut.gl.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Kontorchef Mikaela Augustussen:

Tlf..: +299 34 61 26 / E-mail: mika@ina.alla.gl

 

(Bemærk, hvis du ringer fra Danmark, at vores kontor ikke er bemandet før kl. 12.00 dansk tid, grundet tidsforskel)

 

Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk - Grønland

Tlf . +299 345000

Fax: +299 324606

www.inatsisartut.gl

inatsisartut@inatsisartut.gl