Udvalgssekretær til Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg


- Dygtig akademisk medarbejder søges til Grønlands Parlament Inatsisartut

 

Bureau for Inatsisartut søger en dygtig AC medarbejder til betjening af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, der er et af parlamentets lovpligtige udvalg.

Om os:
Bureau for Inatsisartut er Grønlands parlaments administration og har ca. 32 ansatte i alt. Vi tilrettelægger Inatsisartuts to årlige samlinger, betjener de 31 Inatsisartutmedlemmer og dets udvalg.

Om stillingen:
Du kommer til at indgå i udvalgssekretariatet sammen med 9 udvalgssekretærer, som refererer til kontorchefen. Den primære opgave som akademisk udvalgssekretær er at betjene et af Inatsisartuts udvalg, ved at yde saglig, neutral og professionel rådgivning af medlemmer af Inatsisartut inden for udvalgets fagområder. Det betyder, at du bl.a. skal udarbejde dagsordener og materiale til udvalgsmøder, betænkninger og pressemeddelelser samt planlægge og afvikle samråd, besøg og udvalgsrejser i Grønland, Danmark og eventuelt udlandet. Udvalgenes møder og arbejde foregår primært på grønlandsk, og der er derfor tilknyttet en tolk til hvert udvalg.

Vi ser gerne, at du har en juridisk baggrund, men alle ansøgere med akademisk baggrund er velkomne til at søge stillingen. Hvis du er jurist, vil du komme til at indgå i vores juridiske team (Lovteknisk Funktion), som på Inatsisartuts vegne kvalitetssikrer lovforslag. Der vil være mulighed for sidemandsoplæring og kursus i lovteknik.

Den normale arbejdstid er 40 timer ugentligt, men der må i perioder forventes merarbejde.

Til gengæld tilbyder vi:

  • Et højt fagligt og udviklingsorienteret miljø
  • Et uformelt fællesskab med erfarne og engagerede kolleger
  • Spændende og varierede opgaver
  • Attraktive løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem DJØF og Formandskabet for Inatsisartut
  • Til- og fratrædelsesrejse
  • Bohaveflytning og bolig (umøbleret).

Vi tilbyder endvidere et efteruddannelses-program, med mulighed for studieophold i Folketinget og i et relevant ministerium i løbet af de første 2 års ansættelse. Samt naturligvis et arbejdsmiljø præget af tæt og uformel kontakt med de politiske beslutningstagere, og et stærkt team af engagerede og erfarne kolleger.

 

Om dig:
Som akademisk udvalgssekretær vil der blive lagt vægt på at du:
• Har en relevant kandidatuddannelse
• Er fagligt velfunderet og interesseret i at arbejde tæt på de politiske processer
• Har gode formidlingsevner - både mundtligt og skriftligt, og formulerer dig fejlfrit på skrift
• Har lyst til at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med dine kolleger i bureauet
• Trives med, at hverdagen kan være travl, og at arbejdsdagene nogle gange kan være lange

Vi foretrækker kandidater, der har udenrigs- og/eller international erfaring. Ligeledes vil der blive lagt vægt på erfaring fra anden offentlig ansættelse og politisk erfaring.
Derudover er det ikke så vigtigt, om du er nyere uddannet eller har nogle års erfaring, bare du har lyst til fortsat faglig udvikling og har kendskab til den offentlige forvaltning.

Som person er du imødekommende og udadvendt, robust og så besidder du en god portion tålmodighed. Kendskab til grønlandske forhold vil være en fordel.

Bemærk venligst, at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement, og at det er en forudsætning for ansættelse, at der kan opnås fornøden sikkerhedsgodkendelse.


Tiltrædelse: 1. februar 2023 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 15. december 2022.

Ansøgning:
Bureau for Inatsisartut ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.
Ansøgning bedes vedlagt CV og alle eksamenspapirer inkl. Karakterudskrifter og sendes til:

Bureau for Inatsisartut
Postboks 1060, 3900 Nuuk Grønland
eller pr. mail til inatsisartut@inatsisartut.gl

Mulighed for orlov fra anden offentlig ansættelse:
Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle eller samlever. Vær også opmærksom på, at Indenrigsministeriet har henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Hvis du vil vide mere:
Du kan læse mere om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut på www.inatsisartut.gl
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Mikaela Augustussen på telefon +299 34 61 26 eller mika@ina.alla.gl