Næste samling


Tidspunktet for Efterårssamlingen 2021

 

Efterårssamling 2021 (EM21) afholdes med start fredag den 24. september 2021.

 

Fristdagen for aflevering af forslag til optagelse på dagsorden for Efterårssamlingen 2021 bliver fredag den 20. august 2021.

 

 

 

***********************************************************************************

 

Ordinære samlinger:

 

Inatsisartut samles mindst to gange om året til ordinære samlinger. Året for Inatsisartut indledes den 2. fredag i september og varer til samme fredag følgende år.

 

Hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan Inatsisartut desuden indkaldes ekstraordinært så ofte som Formanden for Inatsisartut finder det fornødent.

Inatsisartut skal endvidere samles, såfremt Formanden for Naalakkersuisut eller mindst halvdelen af medlemmerne af inatsisartut kræver det. Under ekstraordinære samlinger behandler Inatsisartut kun de sager, der ligger til grund for den ekstraordinære indkaldelse.

 

I forbindelse med samlingerne af inatsisartut fungerer formandskabet som dagsordensudvalg. Dette betyder, at formandskabet udarbejder en indstilling til godkendelse af Inatsisartut for, hvorledes de forslag, forespørgsler m.v., der er anmeldt til den pågældende samling, skal behandles.

Forud for en samlings afholdelse fremsender formandskabet en fortegnelse over de forslag, forespørgsler m.v., der forventes at komme til forhandling på den forestående samling, til medlemmerne af inatsisartut.