Lovpligtige og stående udvalg


Udvalg for Forretningsordenen

Udvalg til Valgs Prøvelse

Lovudvalg

Finans- og Skatteudvalg

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg

Revisionsudvalg

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

Erhvervs- og Råstofudvalg

Familie- og Sundhedsudvalg

Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Anlægsudvalg

Frednings- og Miljøudvalg