Suliassaqarfiit


Angallannermut tunngasut:

Timmisartuussisarneq: - silaannakkut angallanneq, - mittarfiliorneq, - qulimiguullit mittarfii, Mittarfeqarfiit (GLV).

Imarsiorneq: - nunami namminermi aamma allani. - inuttaasunut sulinermi atugassarititaasut aamma malittarisassat.

Umiarsualiviit: - sanaartorneq, - aserfallatsaaliineq, - ingerlatsineq.

SAR-sillimaniarneq (ujarlertarnermut annaassiniartarnermullu sillimaniarneq).

Siuliani allassimasut pillugit kiffartuussinermi isumaqatigiissutit.

Aqquserniornerit aamma ilaasunik nassiussanillu angallassineq.

Assartuussissutit pillugit pisortanit nakkutilliineq, matumani biilit imaatigullu angallatit.

Imaatigut annaassiniutit aamma annaassiniartarnermik kiffartuussineq.


Siunissami angallannermi ilusissaasoq Ataatsimiititaliamit immikkut isiginiarneqarpoq, Ataatsimiititaliallu Assartuussineq pillugu Isumalioqatigiissitap inassutai isiginiarpai.

 

Pilersuineq:

Usinik assartuineq.

Royal Arctic Line.

Nunaqarfinnik pilersuineq.

 

Nukissiornermut tunngasut:

Illoqarfinni nunaqarfinnilu imermik pilersuineq.

Erngup nukinga aamma ataavartumik nukissiuutit aamma nukimmik pilersitsisut (-anorip, seqernup aamma nunap kissaata nukinga).

Innaallagiaq, matumanittaaq illoqarfinni aamma nunaqarfinni innaallagissamik pilersuineq. (Nukissiorfiit)

 

Attaveqatigiinnermi pissutsit:

Allakkerineq.

Qarasaasiat pillugit, paasissutissiisarnermi teknologii pillugu matumanilu internet pillugu pissutsit.

Tele, TV aamma raadioqarfiit taakkunanillu sanaartornerit.

Raadiomik attaveqarneq pillugu pissutsit.

Nalunaarasuartarneq pillugu pissutsit.

 

Ineqarnermut pissutsit:

Pisortat ininik attartortitsivii: INI A/S aamma ISERIT A/S.

Ininut tapiissuteqartarneq/boligstøtte.

Utaqqiisaasumik inigititat.

Init attartortittakkat.

Sulisorisat inaat.

Nutarterineq.

 

Nunamik pilersaarusiorneq, sanaartornermi pissutsit:

Nunamik pilersaarusiornermut inatsisiliorneq aamma illoqarfiup nunaqarfiullu avataani  nunaminertanik tuniussisarneq.

Piginneqatigiilluni illuliortiterneq.

Sanaartukkat pillugit aamma suliarinnittussarsiuisarnermik inatsisiliorneq .

Sanaqatigiilluni illuliat.

Sanaartoriaaseq 10/40/50 aamma 20/20/60.

Inissialiortiterneq kommunimit tapiiffigineqartartoq.

Sanaartornermi periusissat: nuna tamakkerlugu aamma nunaqarfinni isorliunerusunilu.  

Sanaartornermut aserfallatsaaliinermullu aningaasaateqarfik.

Illuut A/S


Ataatsimiititaliap susassaqarfiinut tunngasunik nunanut allanut attuumassuteqartunut Ataatsimiititaliaq paasiniaassaaq.