Fagområder


Erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsforhold generelt:

Konkurrenceforhold og konkurrencelov.

Handel. Servicekontrakter KNI Pilersuisoq, Nuuk Imeq

Næring og næringslov.

Vareforsyning.

Lovgivning der vedrører Køb/salg.

Ind- og udførsel af varer.

Håndværk

Produktion og anden virksomhed i bygderne.

Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige drikke.

Det veterinære område.

 

Erhvervsstøtteforhold:

Landbaserede erhverv.

 

Bank- og forsikringsforhold:

Værdipapirhandel.

Øvrige finansielle forhold.

 

Forbrugerforhold:

Forbrugerråd.

Markedsføring.

Mærkning.

Priser.

Kreditforhold.

 

Turisme:

Turisme i Grønland generelt.

Lovgivning, der vedrører, turistehvervet

Økonomiske rammebetingelser for turisterhvervet.

 

Arbejdsmarkedsforhold:

Arbejdsmarkedsplanlægning.

Arbejdsformidling.

Arbejdsløshedsbekæmpelse.

Arbejdsskader.

Arbejdsmiljø.

 

Storskalaprojekter

Aluminiumssmelter i Grønland.

Generelle finansielle forhold vedrørende aluminiumsprojektet.

Generelle arbejdsmarkedsmæssige aspekter af aluminiumsprojektet og andre storskalaprojekter.

Samfundsmæssige og økonomiske aspekter af storskalaprojekter.

 

Internationale handelsrelationer:

WTO, mv.

 

Råstofanliggender:

Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden.

Mineralske råstoffer

Minedrift generelt

Sikkerhed i og omkring aktive miner

Licensmæssige betingelser for oprydning af nedlukkede råstofaktiviteter.

Samfundsmæssige og sociale virkninger ved minedrift

Arbejdsmarkedsforhold i minesektoren

Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft

Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med minedrift, skatter og royalties.

Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører

Særlige forhold omkring radioaktive mineraler.

 

Udvinding af Olie og Gas:

Olie og gasudvinding generelt

Olie og gasudvinding offshore

Sikkerhed på offshore installationer og andre typer fartøjer og materiel til olie og gas udvinding.

Miljøforhold omkring udvinding af olie og gas

Samfundsmæssige og sociale virkninger af olie og gasudvinding

Arbejdsmarkedsforhold i olie og gas sektoren

Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft.

Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med olie og gas aktiviteter, skatter og royalties

Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører.