Finans- og Skatteudvalg


Udvalgssekretær

Nicklas Lauritzen
+299 34 61 27
nickla@ina.alla.gl

Tolk

Naja Rosing Ludvigsen
+299 34 61 16
nrj@ina.alla.gl

Finans- og Skatteudvalget blev skabt ved en sammenlægning af arbejdsområderne for Inatsisartuts tidligere Finansudvalg og Skatte- og Afgiftsudvalget. Finansudvalget anses som det fortsættende udvalg, og det nye, større udvalg benævnes i daglig tale blot Finansudvalget.

 

Finansudvalget behandler normalt kun forslag til finanslov og tillægsbevillingslov samt forslag om ændringer af skattelovgivningen. Udvalget behandler herudover årligt et større antal bevillingsansøgninger (aktstykker) fra Naalakkersuisut. Hvis Finansudvalget tiltræder bevillingsansøgningen er Naalakkersuisut stillet som om hele Inatsisartut havde givet sit samtykke.

 

Herudover kan udvalget som led i kontrollen med den udøvende magt (Naalakkersuisut) og efter eget skøn tage emner op inden for sit sagsområde, der dækker hele selvstyrets forvaltning. Endelig kan udvalget drøfte emner af generel økonomisk karakter som f.eks. globalisering, økonomisk langtidsplanlægning, de økonomiske holdbarhedsproblemer, international økonomi m.v.