Frednings- og Miljøudvalg


Udvalgssekretær

Mikkel Underlin Østergaard
+299 34 61 39
miuo@ina.alla.gl

Tolk

Johanne H. Nielsen
+299 34 61 34
jhn@ina.alla.gl

Frednings- og Miljøudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Frednings- og Miljøudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.