Nordisk Råd


Udvalgssekretær

Lene Knüppel
+299 34 62 48
lekn@ina.alla.gl

Tolk

Naja Rosing Ludvigsen
+299 34 61 16
nrj@ina.alla.gl

Baggrunden for Nordisk Råd er ønsket om et samarbejdsorgan for de 5 nordiske landes og de 3 selvstyrende landes parlamentarikere og regeringer. Rådet er initiativtagende, rådgivende og kontrollerende i spørgsmål vedrørende samarbejde mellem disse lande eller nogle af dem.