Udvalgssekretærer


Ataatsimiititaliaq/Udvalg Allatsit/Sekretær Oqarasuaat/Telefon

Anlægsudvalget

Maja Normann Sandgreen
majans@ina.alla.gl

+299 34 62 48

Erhvervs- og Råstofudvalg

Pernille Hansen
perha@ina.alla.gl

+299 34 61 22

Familie- og Sundhedsudvalg

Mikaela Augustussen
mika@ina.alla.gl

+299 34 61 26

Finans- og Skatteudvalg

Sakarias Amondsen
saam@ina.alla.gl

+299 34 61 49

Finans- og Skatteudvalg

Jórun Vágsheyg
jovag@ina.alla.gl

+299 34 61 27

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

Atli Arnfinsson Thomassen
aarth@ina.alla.gl

+299 34 61 17

Frednings- og Miljøudvalg

Maja Normann Sandgreen
majans@ina.alla.gl

+299 34 62 48

Lovudvalg

Ole Christiansen
olech@ina.alla.gl

+299 34 62 98

Nordisk Råd

Inga Olsen
ingol@ina.alla.gl

+299 34 61 39

Revisionsudvalg

Cecilie Albertsen
cecal@ina.alla.gl

+299 34 61 21

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg

Inga Olsen
ingol@ina.alla.gl

+299 34 61 39

Udvalg for Forretningsordenen

Elly Hauge Pedersen
ehp@ina.alla.gl

+299 34 53 54

Udvalg til Valgs Prøvelse

Elly Hauge Pedersen
ehp@ina.alla.gl

+299 34 53 54

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Sebastian Gunge Jørgensen
sebgj@ina.alla.gl

+299 34 61 12

Vestnordisk Råd

Atli Arnfinsson Thomassen
aarth@ina.alla.gl

+299 34 61 17