Kalaallit Nunaanni Inatsisartut

Oqaluuserisassani immokkoortoq 06-1

Ataatsimiinnerit ] Tilbage ] Op ] Nĉste ]

Siullermeerneqarnera Aappassaanneerneqarnera Pingajussaaneerneqarnera

Ataasinngorneq 20. oktober 1997 nal. 18.10

 

Oqaluusserisassani immikkoortoq 6.

 

Kommunini misiligutitut aaqqissuussinerit pillugit Inatsisartut inatsisissaannut siunner-suut.

(Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaa)

 

 

 

Ataatsimiinnermik aqutsisoq: Inatsisartut Siulittaasuat Anders Andreassen.

 

Otto Steenholdt, Ataatsimiititaliap Siulittaasua:

Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinneranni kommunini misiligutitut aaqqissuussinerit pillugit Inatsi-sartut inatsisissaannut siunnersuut, tassa Inatsisartut 23. september 1997 ataatsimiinneranni siul-lermeerneqarpoq, Inatsisartunilu aappassaaneerneqannginnerani Inatsisartut Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliaannut innersuuneqarsimavoq.

 

Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap Inatsisartut siullermeerinninnerisa kingorna inatsisissamut siunnersuut oqaaseqaatitalik ataatsimiinerni marlunni oqaluusseraa aammalu apeqqutit nalorni-nartullit qulaajarumallugit Naalakkersuisut siulittaasuannit nunatsinni pissutsit pillugit allaffim­mi pisortamit ikiortilimmik isumasioqatiginnissutigalugu.

 

Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap pingaartumik maluginiarpaa siunnersuumi ' 5 taana malillu-gu misiliinnissat inatsisit iluanni ingerlanneqarsinnaangikkaanngata Inatsisartut tassaasasut misi-liinissamut immikkut akuersissuteqarsinnaatitaasut, Naalakkersuisut inassuteqareernerisigut.

 

Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap Naalakkersuisut siulittaasuata isumasioqatigineratigut paasi-vaa siunnersuumi ' 7-imi ataqatigiisaarisartussatut ataatsimiititaliaq oqaatigineqartoq tassaasoq ataatsimiititaliaq misiliinermik aaqqissuussinerup ingerlaneranik tamarmi atasussaq misiliinermi­lu tamanik ataqatigiisaarisuulluni malinnaasussaq nalilersuisartussarlu.

 

Aalajangersimasumik sinniisoqartussat tassaapput KANUKOKA kiisalu Naalakkersuisut nunat-sinni pissutsit pillugit allaffiat. Suliassamik suliarinninnermut atatillugu ataatsimiititaliaq ataqati-giisaarisussaq pisortaqarfinnit susassaqartunit taperneqartassaaq.

 


Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap takorloorneqarsinnaasutut periarfissaq una misissorpaa, tassa kommunalbestyrelsip misiliinerup aallartinnissaa kissaatiginiaraa Naalakkersuisut ' 4 malillugu  misiliinerup  akuerineqarnissaa itigartitsissutigissagaluarpassuk.

Pisuni taamak ittuni periarfissaqanngilaq Naalakkersuisut aalajangernerata allaffissornikkut oqar-tussaasunut qulliunerusunut ingerlateqqinnissaanut, suliassaqarfimmimi Naalakkersuisut allaffis-sornikkut oqartussaammata.

 

Kommunit periarfissaat Naalakkersuisunut ilaasortanik naalakkersuinikkut sunniiniarsinnaaner­miippoq, taakkumi suliaq taamak ittoq Naalakkersuisunut saqqummiussinnaavaat inatsisit tunn-gavigalugit naamagittaaliuteqarnermut taarsiullugu.

 

Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap inatsisissatut siunnersuut pingaartikkamiuk isumaqarpoq Inatsisatut aammattaaq misiliinnerup nalaanni ataavartumik misiliinnerup qanoq ingerlaneranik ammalu misiliinnerup naammassinissaa utaqqinagu paasissutissanik tuniorarneqartuartariaqartut.

 

Taamaattumik Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliaq isumaqatigiilluni siunnersuutigissavaa ' 7-imi  immikkoortumik nutaamik ilanngussisoqassasoq siunnersuutigissallugulu imatut oqaaserta­qarnissaa:

 

Immikkoortoq 3: ANaalakkersuisut ukiut tamaasa Inatsisartut nalinginnaasumik ukiakkut ataatsi-miinneranni misiliinnerit ataasiakkaat pillugit aammalu misiliinnerit qanoq ingerlanerannik nassuiaamik saqqummiussaqartassapput@.

 

Ataatsimiititaliap isumaqatigiilluni tamatuma kingorna kommunini misiligutitut aaqqissuussi­nerit pillugit Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuumut tunngatillugu manna inassutigissavaa:

Inatsisissamut siunnersuut taamatut oqaaseqarfigalugu maanakkutut iluseqarluni pingajussaane­erneqarnissaminut ingerlateqqinneqassasoq.


Ataatsimiititaliami ilaasortaapput Johan Lund Olsen IA-miit, Niels Mattaaq aamma Lannguaq Lynge Siumumiit kiisalu Anders Nielson aamma Otto Steenholdt Atassummiit.

 

Jonathan Motzfeldt, Naalakkersuisut siulittaasuat:

Inatsisartut Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliaata ataatsimiinermini marlunni kommunini misili-gutitut aaqqissuussinerit pillugit inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut matumani pineqartoq oqaluusserisarsimavaa, oktoberillu 17-ianni 1997 isumaliutissiissuteqarluni.

 

Naalakkersuisut Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap oqaaserisai tusaatissatut tiguaat, paragraf 7-imilu immikkoortumik nutaamik ilanngussinissamik Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap siun-nersuutaa naammassiniarlugu. Immikkoortoq nutaaq ima oqaaseqartaqarpoq: AImm. 3. Naalak-kersuisut ukiut tamaasa Inatsisartut nalinginnaasumik ukiakkut ataatsimiinneranni misiliinnerit ataasiakkaat pillugit aammalu misileraanerit qanoq ingerlanerannik nassuiaammik saqqummius­saqartassapput@.

 

Taamatut naatsumik oqaaseqarlunga inassutigissavara inatsisissatut siunnersuut matumani allan-nguutissatut siunnersuuteqarfigineqartoq ilanngullugu pingajussaaneerneqarnissaminut ingerla-teqqinneqassasoq.

 

Ruth Heilmann, Siumup oqaaseqartua:

Siumumiit kommunini misiligutitut aaqqissuussinerit pillugit Inatsisartut inatsisissaannut siunner-suummut, Inatsisartuni Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap kissaateqarnerani malillugu ' 7-imi immikkoortumik nutaamik ilanngussisoqarnissaa akuersaarparput. Ilanngullugu akuer­saarpavut immikkoortumi nutaami oqaasertassaattut siunnersuutigineqartut.

 

Taamatut naatsumik oqaaseqarluta siullermeerneqarneranilu Siumumiit oqaaserineqartut inner-suussutigalugit pingajussaaneerneqarnissaannut ingerlateqqinneqarnissaa innersuussutigaarput.

 

Knud Sĝrensen, Atassutip oqaaseqartua:

Atassutip Inatsisartut Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliaata isumaliutissiissutaa atuareerlugu malugaa, ataatsimut isigalugu ataatsimiititaliap inatsissaq Inatsisartuni oqaluusserineqarnera tunn-gavigalugu peqqissaartumik, ilaatigullu apeqqutit pingaartut qulaarniarlugit, Naalakkersui­sut siulittaasuannik isumasioqateqarsimasoq.

 


Atassutip tamanna tutsuiginarluinnartutut isigaa isumaqarlunilu isumaliutissiissummi pineqartut erseqqissut,  pingaartumik misiliinnerup ingerlanerani Inatsisartut ingerlaavartumik ilisimatinne­qartarnissaannik ataatsimiititaliap isumaqatigiissup ' 7-imut immikkoortumik tamatumunnga qularnaarutaasumik immikkut ikkussisoqarnissamik siunnersuutaa Atassummit isumaqatigalugu oqaatigissavarput, pingajussaaneerneqarnissaminullu ingerlaqqinnissaanut akuerseqataassaagut.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit oqaaseqartua:

Misiliinnerit pillugit Inatsisartut ingerlaavartumik ukiumoortumillu ilisimatinneqartalerrnissaa­nik periarfissiissoqarnissaa Inuit Ataqatigiit isumaqatigimmassuk, matumani nalunaarutigiinassa­vara  ' 7 immikkoortoq 3-attut ilassutissatullu siunnersuut matumani akuersaarlugu taaseqataaf­figissagatsigu.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:

Siullermeerneqarnermini aappassaaneerneqarnerminilu suliarineqarnerani oqaatsigut innersuus­sutigalugit taamatut isikkoqarluni ingerlaqqinnissaa inassutigaara.

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

Inatsisissatut siunnersuutip siullermeerneqarnerani Kattusseqatigiinniit oqaatigisakka innersuus-sutigalugit isumaqatigaara Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap ' 7-imi immikkoortumik nutaa-mik  nutaamik ilanngussisoqarnissaanik siunnersuutaa.

 

Tassami taamatut ilanngussisoqarneratigut siunissami misiliinnerit qanoq ingerlanerannik Inatsi-sartunut ilaasortat ataavartumik ilisimatinneqartarnissaat  pisariaqarmat. Taamatut oqaaseqarlun­ga  Kattusseqatigiinnit akuersaarpara inatsisissatut siunnersuutip taamatut isikkoqarluni pingajus­saaneerneqarnissaminut ingerlaqqinnissaa.

 

Ataatsimiinermik aqutsisoq, Anders Andreassen:

Taamaasilluni ullumikkut oqaluusserisassaq immikkoortoq 6-ip aappassaaneerneqarnera  naam-massivoq, taavalu apeqqutigissavara taamatut isikkoqarluni pingajussaaneerneqarnissaminut ingerlaqqinissaanut qassit isumaqataanersut? 30, akerliusut? akerliusoqanngilaq, taaseqataanngit­sut? taaseqataanngitsoortoqanngilaq.

 

Taamaasilluta ullumikkut oqaluusserisassarput immikkoortoq 6 naammassivarput, ullumikkullu oqaluusserisassat tamakkerlugit.