Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 42-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 42

Forslag til landstingsforordning om offentlige pensioner

(3. behandling)

Mikael Petersen, landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige arbejder, Siumut:

 

Et enigt landsting har under 2. behandlingen af forslag til landstingsforordning om offentlig pension den besluttet, at sende punktet til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Landsstyret indstiller hermed, at forslaget endeligt godkendes under denne 3. behandling.

 

Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Der er ingen, der har bedt om at få ordet i den forbindelse.

 

Og de, der går ind for, at forslaget til landstingsforordning om offentlig pension bliver vedtaget i sin foreliggende form, bedes rejse sig: 30. Det er så samtlige tilstedeværende. Og ingen, der har stemt imod og heller ingen, der har undladt at stemme, hvorved landstingsforordningsforslaget er blevet vedtaget.

 

Punktet sluttet.