Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 43-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 43

Forslag til landstingsforordning om ældreinstitutioner

3. behandling.

 

Mikael Petersen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder, Siumut:

 

Et enigt landsting har under 2. behandlingen af forslag til landstingsforordning om ældreinstitutioner med videre den 27. oktober besluttet at sende punktet til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Landsstyret indstiller hermed, at forslaget endeligt godkendes under denne 3. behandling.

 

Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Og der er heller ingen, der har bedt om at få ordet til dette punkt, hvorefter vi straks går til afstemningen. De, der går ind for, at forslaget til landstingsforordningen om ældreinstitutioner bliver vedtaget i sin foreliggende form, bedes rejse sig: 30. Og det er samtlige tilstedeværende, der har stemt for, hvorefter forordningsforslaget er blevet vedtaget i sin foreliggende form.

 

Punktet sluttet.