Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 18-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 31. oktober 2000

Punkt 18.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat, 

2. behandling

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Der er ikke nogen problemer med forslaget, men på vegne af Landsstyret, så skal jeg takke Skatte- og Afgiftsudvalget for dets grundige behandling af og fulde støtte til lovforslaget. Landsstyret vil som nævnt af udvalget informativt følge op på ændringerne, specielt vedrørende pensionsopsparing.

 

Og årsagen til, at jeg har taget ordet er, at da der i forbindelse med korrekturlæsningen af lovforslaget, så er der faldet et ord ud af én af bestemmelserne, så vedlægges der ændringsforslag herom. Og med disse bemærkninger vil jeg på Landsstyrets vegne indstille det fremlagte forslag med ændringsforslag til overgang til 3. behandling for endelig vedtagelse i den herefter foreliggende form.

 

Finn Karlsen, 2. næstformand for Landstinget.


Så går vi over til partiernes ordførere, der er en partiordfører, der har bedt om ordet, nej, han vil alligevel ikke tage ordet.  Så kan vi gå direkte til afstemning. så har Landsstyret fremsat et ændringsforslag. Ændringsforslaget er omdelt til Landstingets medlemmer den 29. oktober 2000, således at fristen i Forretningsordenens § 33 er blevet overholdt. Efter forretningsordenens § 30 stk. 2, så kommer ændringsforslaget til afstemning først.

 

Og jeg vil bede de medlemmer, der stemmer for ændringsforslaget om at rejse sig. 22. de der stemmer imod ændringsforslaget bedes rejse sig. Samtlige tilstedeværende har stemt for ændringsforslaget. Og jeg skal nu foreslå, at forslaget i sin nuværende foreliggende form, at den går direkte til 3. behandling uden foregående udvalgsbehandling.  Hvis der ikke er nogen der gør indsigelse herimod, så betragter jeg det som vedtaget. Ingen indsigelser, det er således vedtaget.