Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 19-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 31. oktober 2000

Punkt 19.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

2. behandling.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

På vegne af Landsstyret skal jeg takke Skatte- og Afgiftsudvalget for dets grundige behandling af og fulde støtte til lovforslaget.  Samtidig kan jeg bekræftige, at Landsstyret som nævnt i forelæggelsen vil søge etableret lovgivning omkring taxikørsel bl.a. omhandlende krav om kontrolapparater, inddragelse af bevillinger ved restance til det offentlige samt krav om at hverken vognmand eller chauffører må være foranstaltet for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af hyrevognsvirksomhed m.m.

 

Forslaget til en sådan lovgivning vil blandt andet blive baseret på en undersøgelse af hele taxabranchen også for som anført at Skatte- og Afgiftsudvalget, af skabe grundlaget for, at betragte taxaerhvervet som et egentligt erhverv med velregulerede forhold. Taxabranchen vil i øvrigt selv blive indbudt til at deltage i såvel undersøgelse som udarbejdelse af forslag om muligt allerede til Landstinget for forårssamling år 2001. Og med disse bemærkninger, så skal jeg på Landsstyrets vegne, indstille det fremlagte forslag til overgang til 3. behandlingen for endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Lars Karl Jensen, 4. næstformand for Landstinget, Siumut.

I forbindelse med nærværende punkt til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter, så der er ikke nogen der har bedt om ordet, hvorfor jeg skal indstille, at Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har indstillet forslaget til vedtagelse i enighed.

 

Og da der ikke er nogen der har ønsket at tage ordet, så kan vi gå direkte til afstemning, og jeg skal anmode dem der stemmer for forslaget om at rejse sig. 28. Samtlige tilstedeværende. Og jeg skal foreslå, at forslaget går direkte til 3. behandling uden udvalget behandling. Hvis ingen gør indsigelse herimod, så betragter jeg det som vedtaget. Ingen indsigelser, det er vedtaget.