Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 25-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 25.

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse om anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskader i Grønland,

2. behandling.

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Landstingets Arbejdsmarkedsudvalg har fremsat indstilling om, at nærværende beslutningsforslag vedtages som anbefales af Landsstyret. Det er vi selvfølgelig enige i fra Landsstyrets side, og vil gerne sige tak for udvalgets arbejde i forbindelse med beslutningsforslaget.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke flere der har bedt om ordet.

 

Så kan vi gå over til afstemningen. Arbejdsmarkedsudvalget har i enighed indstillet at Landstinget vedtager beslutningsforslaget om Hjemmestyrets udtalelse om anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskader i Grønland fastsættes i overensstemmelse med Landsstyrets indstillinger.

 

Hvis der ikke er nogen der ønsker ordet, så går vi direkte til afstemning, og jeg vil bede dem der stemmer for forslaget om at rejse sig 25. Samtlige tilstedeværende i salen.

 

Således er behandlingen af punkt 25 færdigt.