Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 32-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober, 2000

 

Punkt 32 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om ændring af Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentanter, hvorved den person, der har opnået flest personlige stemmer ved valg til kommunalbestyrelsen udpeges til borgmester og skal lede konstitueringen af kommunalbestyrelsen.

 (2. behandling).

(Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Forslagsstilleren er Jakob Sivertsen.

Sagen gik ligeledes også direkte til 2.behandling uden udvalgsbehandling.

Forslagsstilleren Jakob Sivertsen har bedt om ordet.

Jakob Sivertsen, Atassut.


Selvom forslagets titel er blevet nævnt, så vil gerne som forslagsstiller på baggrund af de erfaringer, som jeg har indhøstet i Landstinget ikke været glad for, at man i forbindelse med borgmesterafstemningerne, at man spiller... og at folk, som får mange personlige stemmer nogle gange næsten ikke får de poster, som de fortjener i kommunalbestyrelsernes arbejde.

 

Jeg er også spændt på om vi til foråret i forbindelse med forårets kommunalvalg også kommer ....Vi får se, om vi har haft brug for nærværende forslag, når valget er overstået, men jeg respekterer selvfølgelig flertallets beslutning, og respekterer selvfølgelig den afgørelse, som Landstinget har truffet, men som forslagsstiller så vil jeg stemme imod.

 

 

Der er ikke andre, der har bedt om ordet. Således kan vi gå over til afstemning om forslaget om landstingsbeslutning, hvor flertallet har indstillet, at forslaget afvises og jeg vil gerne amode de medlemmer.... Først skal jeg spørge de medlemmer, som går ind for forslaget om at rejse sig.

 

"1"

 

Og jeg vil bede de medlemmer, som er i mod forslaget om at rejse sig.

 

"30"

 

Jeg vil også spørge om, der er nogen, der har undladt at stemme. Det er der ikke. Samtlige tilstedeværende har stemt.

 

Således er vi færdige med behandlingen af punkt 32.