Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 35-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober 2000

 

 

Punkt 35

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag, hvor Landstinget ændrer visse formuleringer i §3, stk. 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 29. december 1998 om erhvervsjagtbeviser.

(Lars Karl Jensen, Siumut)

(2.behandling).

 

 

Lars Karl Jensen, forslagsstiller, Siumut.

 

I forbindelse med 1.behandlingen af mit forslag, der er jeg tilfreds med den behandling, som mit forslag har fået og takker for, at den nu er kommet videre til 2.behandlingen.

 

Der er ikke andre, som har bedt om at få ordet. Derfor vil jeg anmode de medlemmer, som går ind for forslaget om at rejse sig.

 

"0"

 

Og de medlemmer, der stemmer imod forslaget, bedes rejse sig.

 

"30"

 

De medlemmer, der har undladt at stemme, bedes rejse sig.

 

"1"


Dermed er behandlingen af punkt 35 færdig.