Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 36-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober 2000

Punkt 36 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret tager initiativ til regeldannelse, der har til formål, at personer, som igennem en lang årrække har været ansat i statens tjeneste, og som har haft flere flytninger fra tjenestested til tjenestested, ved deres pensionering sikres og tildeles en bolig.

(Loritha Henriksen, Kandidatforbundet.)

(2. behandling).

 

Forslaget er stillet af Loritha Henriksen, og forslagsstilleren har anmodet om at få ordet.

 

 

Loritha Henriksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

 

Som forslagsstiller er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at man har tilbagevist forslaget, men jeg respekterer selvfølgelig flertallets beslutning.

 

Problemet eksisterer primært i Nuuk og det er der mit udgangspunkt i mit forslag, og dermed bliver nødt til at vente i mange år på at få tildelt en bolig, efter at have flyttet fra tjenestested til tjenested.

 

Og der er jo en ventetid på op til 13 år på at få en bolig i Nuuk og efter at INI A/S blev etableret skal man til at vente i 5, men som før nævnt, så respekterer jeg flertallets beslutning.

 

 

Ole Lynge, Formand for Landstinget.

 

Såfremt der ikke er flere, der anmoder om at få ordet, går vi straks til afstemning.

 

De medlemmer, som går ind for forslaget, bedes rejse sig.

 


"0"

 

Og de medlemmer, som stemmer i mod forslaget, bedes rejse sig.

 

"27"

 

De medlemmer, som har undladt at stemme, bedes rejse sig.

 

De, der stemte imod var "26" og de der har undladt at stemme:

 

"5"

 

Dermed har vi nu også behandlet punkt 36 færdig.