Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 47-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 47.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om afsættelse af henholdsvis 4,2 millioner kr. i 2001 og 3,9 millioner kr. de efterfølgende år til etableringsarbejdet med en børnelægeordning.

2. behandling.

(Per Rosing‑Petersen, Siumut.)

 

Per Rosing‑Petersen, forslagsstiller, Siumut.

Tak. Jeg vil blot præcisere, at de 4,2 mio. kr. har udgangspunkt i et svarnotat fra Landsstyremedlemmet for Sundhed, og da der har været snak om 8 læger medicinske læger, så vil jeg lige nævne, at der er tale om 3 læger, og de nødvendige antal sygeplejersker.

 

Jeg har under 1. behandlingen ellers forstået, at der var en stor tilslutning til forslaget, men udvalget indstiller, at forslaget afvises, og det beklager jeg lidt, fordi jeg mener, at støtten har været meget stor. For der er jo ikke kun tale om børnedødelighed, der er også tale om andre børnesygdomme, f.eks. meningitis m.m., hvorfor jeg er skuffet over afvisningen.

 

Men vi kan glæde os over, ihvertfald dem der har børn, at udvalget i sin betænkningen, at udvalget understreger at forslagsstilleren med sit forslag har bragt et meget væsentligt emne til debat i Landstingssalen, hvorfor udvalget på den baggrund indstiller at Landsstyret arbejder målrettet og aktivt for at få etableret en form for børnelægeordning for år 2002. Og det har jeg stor tiltro til at Landsstyret vil arbejde videre med aktivt.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed, Alfred Jakobsen med et svar,

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed.

Tak. Vedrørende de bemærkninger der er kommet fra partierne og Kandidatforbundet og Sundhedsudvalgets betænkning og de meninger, der så er kommet frem der. Der vil jeg så på vegne af Landsstyret takke for.

 


De fleste indstiller, at man er imod at der afsættes midler i 2001, og det der så er blevet citeret fra forslagsstilleren om, at Landsstyret skal arbejde målrettet og aktivt for at få etableret en børnelægeordning fra år 2002, og det er netop den opgave jeg gerne vil påtage mig, også fordi de fleste medlemmer har støttet nærværende forslag under 1. behandlingen, hvorfor vi i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen for år 2002, der vil det så indgå i det videre arbejde.

 

Og m.h.t. de bemærkninger der er kommet under 1. behandlingen. Og der var 3. spørgsmål jeg ikke besvarede under 1. behandlingen.

 

Og det første vedrørende at man skal have uddannet flere pædagoger, og den forbindelse skal jeg nævne, at udover den almindelige uddannelse, og så en undersøgelse af børnedødeligheden d.v.s. børn der dør før de fylder 5 år. Og den undersøgelse fortsætter, og der vil så også blive udarbejdet en rapport.

 

Og m.h.t. uddannelse af jordemødre, der skal jeg nævne, at siden Center for Sundhedsuddannelser tilstadighed afholder kurser for jordemødre. Og m.h.t. beløbet og så afhængig af finanslove, der vil det så være afhængigt af, hvilket resultat man når til den tid.

 

Hvor det 3. spørgsmål drejede sig om, at de midler der er blevet afsat skal kunne bruges ved Dronning Ingrids Hospitals arbejde for videreudvikling.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke andre der har bedt om ordet. Hvorfor vi nu kan gå over til afstemningen af punkt 47, og Landstingets Sundhedsudvalg har i enighed indstillet, at Landstingets stemmer imod beslutningsforslaget.

 

Og jeg vil anmode de der stemmer for forslaget om at rejse sig. 1 Og de der stemmer imod forslaget bedes rejse sig. 29. Og de der hverken stemmer for eller imod bedes rejse sig. 2. Men d.v.s. at der så var 28 der stemte imod forslaget og ikke 29. Og dermed er forslaget blevet nedstemt.