Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 48-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober 2000

 

Punkt 48

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret tager initiativ til regeldannelse, der har til formål at hensætte en del af renterne fra BSU-husene til en renoveringspulje.

(Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Atqatigiit.)

(2.behandling).

 

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, forslagsstiller, Inuit Atqatigiit.

 

Tak. Det egentlige baggrund for mit forslag er, at boligstøttehusejere, at til de renter de har til lånene, at man hensætter en del af de terminsbetalinger, der kommer til en renoveringspulje.

 


Vi ved, at renterne er steget de sidste par år, som også er gået hårdt ud over husejerne. En del husejere har nu ikke råd til de nødvendige reperations- og renvoringsarbejder og med heblik herpå, har jeg foreslået, at en del af terminsbetalingerne henlægges til en renoveringspulje, og det var baggrunden for mit forslag, således at man bruger en del af de penge, man får ind i forbindelse med afdrag, at en del af disse bliver hensat til en renoveringspulje. Da vi også ved, at kommunernes muligheder er meget begrænsede.

 

Men jeg har også under 1.behandlingen forstået, at selvom forslaget afvises, respekterer jeg selvfølgelig flertallets afgørelse og forstår også, at Landsstyremedlemmet for Boliger også har meddelt at, de afdrag, der betales også bruges til opførelse af nye boligsstøttehuse.

 

Som allerede meddelt blev forslaget afvist under 1.behandlingen, men jeg har efterlyst andre muligheder, således at den påregnes at jeg nøje vil følge med i det videre arbejde.

 

 

 

Tommy Marø, Siumut.

 

Med henvisning til vor afvisning med dertil hørende bemærkninger samt vores støtte til Landsstyrets svarnotat, vil vi fra Siumut igen indstille, at forslaget afvises i denne udformning og dermed går videre til 3.behandling.

 

 

Jakob Sivertsen, Atassut.

 

Med henvisning til vore bemærkninger fra Atassut under 1.behandlingen, og da har vi så fra Atassuts side ikke kunnet støtte nærværende forslag, men til trods herfor, så ved vi, at boligsstøttehusene i Grønland er blevet meget dyrere og ligesom renterne også er blevet for høje.

 


Det betyder så, at BSU-husejerne også har fået problemer med afbetalingerne. Og vi har i sinde at stille et forslag om ændrede betalingsbetingelser.

 

Når man bor i yderdistrikterne og det er så i Qaanaaq, Illoqqortoormiit, Tasiilaq, Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit der har BSU-husejerne problemer, hvorfor vi anser det for at være vigtigt, at man finder en mulighed for at finde en løsning for husejerne.

 

Med disse korte bemærkninger skal Atassut hermed tilkendegive at vi ikke tilslutter os forslaget.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

I forbindelse med 1.behandlingen af forslaget henviser vi fra Kandidatforbundet til vores bemærkninger og vi har god forståelse for forslagsstillerens hensigt, men under henvisning til Landsstyrets besvarelse af punktet støtter vi og med tanke for vore bemærkninger under 1.behandlingen, idet når boligsstøttehusejerne flytter til et andet hus eller overgiver det til nogle andre, der er der store kritikpunkter omkring vurderingen af huset.

 

Dem vil vi henvise til, idet de nogle gange forældede huse, som så skal indflyttes af andre og i forbindelse med overdragelsen af disse, så er der så sket nogle lempelige forbedringer af huset og det skal så betales af dem, der overtager huset til store penge.

 

Efter Kandidatforbundets mening bør man gøre en hel del og vi vil opfordre til, at Landsstyret er vågen over for denne problematik og arbejder videre ud fra det.

 

 

Ole Lynge, Formand for Landstinget.

 

Der er ikke andre, der har bedt om ordet, hvorfor vi nu går videre til afstemningen vedrørende punkt 48.


De, der går ind for forslaget, bedes rejse sig.

 

"1"

 

De, der stemmer imod forslaget, bedes rejse sig.

 

"24"

 

Og de, der har undladt at stemme, bedes rejse sig.

 

"4"

 

Dermed er behandlingen af punkt 48 færdig.