Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 49-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober 2000

Punkt 49 

Forslag til Landsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at tjenesteboliger, der bliver tildelt i forbindelse med ansættelse i Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne, og som man har beboet i minimum fem år, bliver tildelt som en almindelig bolig.

(2. behandling).

 

Ligesom de andre punkter, er dette punkt ikke blevet sendt til udvalgsbehandling mellem 1. og 2. behandlingen, og da der ikke er nogen, der har bedt om at få ordet, går vi straks videre til afstemningen.

 

De, der stemmer for forslaget, bedes rejse sig.

 

"1"

 


De, der stemmer i mod forslaget, bedes rejse sig.

 

"29"

 

De, der har undladt at stemme, bedes rejse sig.

 

"0"

 

Og dermed har vi nu færdigbehandlet det sidste punkt på dagsordenen, nemlig punkt 49.