Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 64-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

 

Punkt 64

Forslag til Landstingets udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af Udlændingeloven.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.

Landstingets Lovudvalg indstiller i sin betænkning, at forslaget vedtages af Landstinget i den foreliggende form.

 

Lovudvalget har i forbindelse med behandlingen af denne sag ikke haft de bedste forudsætninger, idet tidsfristen for indgivelse af forslaget. Landsstyret kan give sin tilslutning til Lovudvalgets bemærkninger herom. Da Lovudvalget har udført et stort stykke arbejde i denne sag, vil vi fra Landsstyrets side sige tak til udvalget for det omfattende arbejde, selvom de har haft tidsnød, har de kunne fremkomme med en meget sober betænkning.

 

Med disse bemærkninger overlader jeg sagen til Landstingets behandling.

 

Finn Karlsen, Landstingets 1. næstformand, Atassut.

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet, hvorfor vi går over til afstemning. Lovudvalget har i enighed indstillet forslaget til Landstingets vedtagelse.

 

Jeg vil anmode dem, der stemmer for forslaget om at rejse sig.

 

26 (samtlige tilstedeværende).