Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 30. marts 1992

Dagsordenens punkt 10.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand, Bendt Frederiksen

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

Da man behandlede lovforslaget første gang sidste mandag fremkom der ingen ændring, og derfor skal jeg indstille, at forslaget overgår i uændret form til 3. behandling.

 

Hans Møller, ordfører for Siumut:

Idet vi fra Siumut skal henvise til vores bemærkninger ved 1. behandling, vil vi indstille, at for­slaget overgår i uændret form til 3. behandling.

 

Mødeleder:

Der er ikke flere på talerlisten omkring dette punkt, og dem, der stemmer for at forslaget overgår til 3. behand­ling i uændret form, bedes rejse sig - 26.

 

Der er ingen imod, og der er ingen der ikke stemmer.

 

Hermed er behandlingen af dagsordenens punkt 10, 2. behandling, slut.

 

Punktet sluttet.