Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

 

Dagsordenens punkt 3.

 

 

Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

(Formandskabet).

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

 

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Vedrørende fastsættelse af tidspunktet for næste sam­ling skal Formandskabet indstille, at næste år denne samling i denne valgperiode indledes tirsdag den 28. september 1993.

 

Såfremt Landstingets partier kan gå ind for denne dato, vil Landstingets efterårssamling kunne starte lige omkring det tidspunkt, hvor vandkraftværket i Bukse­fjor­den her ved Nuuk forventes færdigt.

 

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at forslag fra partierne og landstingsmedlemmerne med velbegrundelser, skal være Formandskabet ihænde senest den 28. juli 1993 samt at forslag fra Landsstyret med bemærkninger, skal være Formandskabet eller dettes sekretariat ihænde senest den 28. august 1993.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Vedrørende fastsættelse af tidspunkt for efterårssam­lingen vil vi uden yderligere kommentarer fra Siumut meddele, at vi tilslutter os forslaget.

 

 

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Vi vil ikke sætte spørgsmålstegn ved datoen, men vil blot udtale, at vi tidligere, når Landstinget afholdt så sene efterårssamlinger, så har begrænsningerne været, at kommunerne afventer færdigbehandling af Finansloven, således at denne Finanslov er jo medbe­stemmende til kommunernes budgetlægning, således at jeg vil gerne spørge, om man har haft denne i overvejelser­ne til fastlæggelse af tidspunktet?

 

Der kan jeg sige, at vi nok bliver nødt til at arbejde helt op til om­kring 1. november, fordi det kan også være, at behand­ling af Finanslov for 1994 tager for lang tid, fordi kommunerne skal have fastlagt deres budgetter omkring 1. november.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Fra Inuit Ataqatigiit skal vi uden yderligere kommen­tarer, da det blev foreslået, hvornår næste samling skal ske, at vi herved vil meddele, at vi går ind for forslaget. Hermed godkender vi også, at starten sker den 28. september.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat er vi også enige i, at mødet starter den 28. september. Vi regner også med, at man skal se på kommunernes budgetlægning, at dette medtages omkring fastsættelse af dagsordenspunkt vedrørende behandling af Finanslov for 1994.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Jeg finder det ikke mærkeligt, at datoen er blevet fastsat og hvis jeg ikke husker forkert, så starter efterårssamlingerne på en fredag og her er det en tirsdag, men jeg har ikke noget imod datoen.

 

Landstingsformanden:

For princippet skal vi klart udtale fra Formandskabet, at vi kan gå imod, at man starter samlingen midt i september, men fristen mellem forårssamling og efter­års­samling, så skal der også være tid til at færdiggøre de mange sager, som både Landsstyret og Landstinget har vedtaget og på baggrund deraf, så fastholder vi, at starten sker den 28. september, men vi regner med at udvalgsarbejdet vil gå i gang før denne dato, og jeg er helt overbevist om, at samlingen vil kunne færdiggøres inden 1. november, men da forholdene jo ikke er ændret, at man afholder to samlinger årligt, så har vi allerede udtalt, i forbindelse med behandling af Forretnings­ordenen, at når der kommer tre samlinger, så kan man om sommeren, når man går i gang med opgaverne, så kan man også regne med, at man kan færdigbehandle Finansloven på et tidligere tidspunkt, men det er netop disse forhold vi har medtaget i vores overvejelser.

 

Mødeleder:

Således er det blevet godkendt, at Landstingets næste samling starter den 28. september 1993 samt at forslag fra landstingsmedlemmerne skal være sendt senest den 28. juli samt at forslag fra Landsstyret skal være afleveret senest den 28. august 1993.

 

Punktet sluttet.