Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 12. maj

 

Dagsordenens punkt 9.

 

 

Forslag til landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

(Landsstyreformanden og Atassut).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Er der noget ændringsforslag?  Nej, det er der ikke! Er der nogen, der vil kommentere forslaget? Nej!

 

Dem der går ind for, at forslag til landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed bliver ved­taget i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

24.

 

Samtlige tilstedeværende godkendte forslaget. Der er ingen, der stemte i mod eller undlod at stemme.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt.

 

Punktet sluttet.