Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 23-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj

 

Dagsordenens punkt 23.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsfor­ordning om takstmæssig hjælp fra det offent­lige.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Ar­bejds­marked).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Næste dagsordenspunkt er 23, forslag til landstingsfor­ordning om ændring af landstingsforordning om takst­mæssig hjælp fra det offentlige.

 

Under 2. behandlingen blev det vedtaget, at den overgår til 3. behandling i sin foreliggende form. Er der nogen, der har bedt om ordet. Nej. Dem der går ind for, at den bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

26.

 

Således er den vedtaget.

 

Jeg skal også foreslå, at behandlingen af fredagsfore­spørgslerne også bliver udsat og dermed er vi igennem vores møde for i dag.

 

Punktet sluttet.