Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 24-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

 

Dagsordenens punkt 24.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om underholdsbidrag m.v. til børn.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen skal jeg hermed indstille forslaget til endelig ved­tagelse i den foreliggende form.

 

Dem, der stemmer for, bedes rejse sig,

 

25.

 

Der er ingen der stemte imod, ej heller undlod at stemme, dermed er forslaget vedtaget.

 

Punktet sluttet.