Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 33-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 12. maj

 

Dagsordenens punkt 33.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om sanering af uddannelsesgæld.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forsk­ning).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Det er en 3. behandling. Under 2. behandlingen blev der ikke fremsat nogen ændringsforslag.

 

Dem der går ind for, at det bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

24.

 

Det er vedtaget af samtlige tilstedeværende. Der er ikke nogen, der stemte imod eller undlod at stemme.

 

Som sagt, så er man færdig med dagsordenspunkt 46, da man har afslået, at det går videre til 3. behandling, under 2. behandlingen.

 

Vi går videre til punkt 14.

 

Punktet sluttet.