Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 35-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 3. maj

 

Dagsordenens punkt 35.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug).

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Det er ligeledes en 2. behandling. Jeg kan oplyse at forelæggelsesnotatet er ganske kort, og at vi vil gå til afstemning umiddelbart herefter, hvis andre ikke ønsker ordet.

 

Hans Iversen, landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri skal jeg på Landsstyrets vegne foreslå, da der ikke i 1. behandlingen er fremsat ændringsforslag, at loven går over til 3. behandling i sin nuværende form.

 

Mødeleder:

Der er ingen, der har bedt om ordet og således bedes de, der stemmer for, at forslaget går videre til 3. be­handling i sin foreliggende form, rejse sig. 26.

 

Således er det vedtaget, at det går videre til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Vi går over til næste punkt på dagsordenen. Det er punkt 19.

 

Punktet sluttet.