Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 40-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 12. maj

 

Dagsordenens punkt 40.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om beskyttelse af miljøet.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø, Handel og Industri).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Er der nogen, der har ændringsforslag?. Er der nogen, der vil kommentere det?

 

Dem der går ind for, at det bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

24.

 

Således er dagsordenspunktet godkendt af samtlige tilstedeværende. Der er ikke nogen, der stemte i mod eller undlod at stemme.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt.

 

Punktet sluttet.