Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 34-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 2 maj 1996 kl. 13.27.

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets formand.

 

Dagsordens punkt 34.

 

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.

 

3. Behandling

 

 

Og vi går nu videre til punkt 34; Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforord­ning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser. Det er Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø og Forskning; Marianne Jensen, der skal forelægge.

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forskning:

 

Under Landstinget 2 behandling af ovennævnte forslag, gik et enigt Landsting ind for, at forslaget skulle overgå til 3 behandling i uændret form.

 

Eftersom der ikke er fremkommet ændringsforslag til 3. behandlingen, skal jeg opfordre Landstingets medlemmer til at stemme for forslaget.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Som forslagsstiller og jeg konstaterer, at mit ændringsforslag til forordningens § 10 stk. 4 har samtlige partiers støtte og derfor skal jeg for god ordens skyld kun spørge Landsstyret, om vi dermed kan regne med, at ordlyden i mit ændringsforslag efterfølgende bliver indsat i forordnin­gen. Er dette tilfældet, så bliver fåre- og renavlere ligestillet med fangere i deres adgang til at sælge deres produkter til private.

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forskning, Siumut:

 

Som før nævnt, har vi ikke modtaget nogle ændringsforslag i Landsstyret, og med baggrunden for at man til  3. behandlingen ikke har modtaget ændringsforslag til Landsstyrets forslag, så foreligger den nu i sin foreliggende form.

 


Her i paragraffen tænkes der på, efter at have slagtet med dyrlægekontrol, så tænker man på de får, som bliver slagtet uden dyrlægekontrol og deres salg af disse dyr, som kan sælges til enkeltpersoner og ikke til de, som driver fødemiddel varesalg, det er for eksempel restauranter og brætsalg, og det er forbudt at sælge dem der. Det kan sælges til enkeltpersoner til brug i de private hjem.

 

Men Landsstyret har lovet, at man i forbindelse med salg til de private, det foregår meget stift, og for at gøre det nemmere, der vil Landsstyret tage initiativer omkring dette. Og lige netop til dette punkt, har vi ikke modtaget ændringsforslag.

 

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

Og forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedmidler og zoonoser. De, der går ind for her ved 3. behandlingen bliver vedtaget, de, der går ind for forslaget, bedes rejse sig;

31.

 

Det er samtlige medlemmer, der går ind for forslaget.

 

Punktet slut.