Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 3

 

Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Landstinget har i dag besluttet, at landstingsåret skal begynde den 3. fredag i september., og på denne dag, begynder også Landstingets efterårssamling for år 2000. Den 3. fredag i september er i år den 15. september 2000.

 

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Siumutgruppen har ikke noget imod, at Landstinget påbegynder sin samling den 15. septem­ber, og samtidig vil vi gerne sige tak for den gode samling, vi har haft her i foråret, og i håber på, at I allesammen får en god sommer.

 

Så er det Anthon Frederiksen, og derefter Lars Sørensen.

 

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Der er ingen, der kan have noget imod vedrørende den 1. samlingsdag, vi har jo allerede godkendt vores nye forretningsorden, hvor den siger, at den skal påbegyndes den 3. fredag i september, og uanset hvor stærkt imod, vi måtte være for det, så kan vi jo ikke ændre om på det.

 

Og den næste er Lars Sørensen.

 

 

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.


På vegne af Inuit Ataqatigiit, så vi også ind for, at efterårssamlingen påbegyndes den 15. september, og på vegne af Inuit Ataqatigiits gruppe vurderer, vi den nuværende samling, for at være en god og rolig samling, og jeg vil også gerne ønske samtlige medarbejdere og landstingsmedlemmer om at have en god sommer.

 

Og den næste der får ordet, er Augusta Salling, Atassut.

 

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

Og også på vegne af Atassut har vi heller ikke noget imod, at efterårssamlingen påbegyndes den 15. september, og vi vil også fra Atassuts gruppe gerne sige tak for denne samling, og vi er også tilfredse med de resultater vi har opnået. Tak.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

 

Mads-Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

På vegne af Kandidatforbundet vil v også gerne sige tak for forårssamlingen her, og også gerne sige tak til lytterne, som tålmodigt har lyttet til og vores medspillere i udvalgsarbejdet, og her i Landstinget og ikke mindst til Landsstyret, vil vi gerne sige tak til, selvom vi ikke altid har været enige, så har vi altid kunne give hinanden nye tanker.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Og det er så de åbner punkter her ved Landstingets sidste mødedag, og inden vi går videre til punkt 4, så vil jeg også gerne sige tak til medarbejderne her, og ønske de landstingsmedlem­mer, der skal videre herfra, en god rejse hjem over, og også gerne sige tak til medarbejderne, til tolkene, udvalgene sekretærer, og de forskellige direktorater, som også har været involveret i samlingen.

 

Og inden vi lukker døren, så er der en, der har bedt om, at få ordet, og det er Landsstyrefor­manden, Jonathan Motzfeldt.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.


Jeg vil også gerne på vegne af Landsstyret rette en tak for den nu samling, der er ved, at være afsluttet. Vi ved at vi allesammen er ved, at komme i forårsstemning, selvom der er lidt koldt her i Nuuk nu, men vi glæder os til sommeren.

 

Jeg vil gerne sige tak til samtlige landstingsmedlemmer på vegne af Landsstyret, og ønske dem en god sommer, og ganske kort vil jeg sige, at der er mange ting, som også skal ske her i sommer her i Grønland.

 

Og vi får også gæster udefra, og jeg håber også, at vi fra Landsstyrets side kan rette en henvendelse til landstingsmedlemmerne, såfremt det skulle være nødvendigt med hjælp fra dem, og en af de vigtige gæster bliver Europakommissær, Romano Prodi, der kommer herop, han kommer her den 6. juli, hvorefter de først rejser i Nordgrønland og så rejser til Sydgrøn­land, og rejser hjem den 9. juli.

 

Og her i sommer har vi så også et 1000-års jubilæum, nemlig for indførelsen af kristendom­mens indførelse til Grønland, og vi får så kongeligt besøg, ligesom Islands præsident også kommer.

 

Og derudover er der også andre gæster til Grønland, der kommer en masse ministre, og jeg kan særskilt nævne, at de nordiske justitsministre, dem skal jeg afholde et møde med i Ilulissat fra den 19. juli. Og i den forbindelse, så er en tilpasning af den nordiske lovgivning, der så skal drøftes her, og her er det også helt sikkert, at man også kommer til, at tage nogle interessante emner op, for Grønland.

 

Men i må være sikker på, at I også vil få nogle henvendelser, hvor vi eventuelt anmoder og hjælp og jeg håber, at vi en hjælp, og tusind tak til Formandskabet og pressen også.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Og dermed er vi nu færdig med den åbne del af Landstingets samling her i foråret.