Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 13-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 13

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(3. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for forslaget i den foreliggende form bedes rejse sig. 26. Det er samtlige tilstedeværende og således er der ingen, der har stemt imod og heller ikke har undladt at stemme.